skip to Main Content
Omvärldsbevakning Special: Almedalen 2014

Omvärldsbevakning special: Almedalen 2014

Vad vill oppositionen göra med fas 3 och hur mår de långtidsarbetslösa? Det var frågor som avhandlades på två av de många seminarierna i Almedalen.

Arbetsmarknadsministern har presenterat förslag till en ny anställningsform, som skall hjälpa de som har det svårast på arbetsmarknaden. Oppositionen applåderar och säger: “Vad var det vi sa?”.

I övrigt inslag om arbetsmarknadens utveckling, a-kassans urholkning och behovet av sociala investeringar.

Det allmänna intrycket av årets evenemang i Almedalen? Jo tack, ge det ett par år till, så kommer det bli svårt att skilja på Almedalsveckan och den Kiviks marknad, som beskrivs i Fritiof Nilsson Piratens debutroman Bombi Bitt och jag.

Blåeld i Almedalen

Måndagen den 30 juni höll Blåeld ett seminarium om sysselsättningsfasen. Avsikten var att mer i detalj söka utröna vad oppositionen har tänkt sig att ersätta sysselsättningsfasen med, om det blir regeringsskifte i höst. Tyvärr skapades ingen större klarhet – av tre utlovade representanter för respektive S, MP och V var det endast Vänsterpartiets Ali Esbati som kom till seminariet:

Ali Esbati är ingen anhängare av nuvarande Fas 3.

– Det är jobbigt att säga men Fas 3 har blivit en avstjälpningsplats. Systemet inbjuder till dumpning och att anordnare skor sig.

Avslutningsvis kom frågan som skulle besvara seminariets rubrik: Vad vill oppositionen göra med Fas 3?

– Ett övergångssystem och sedan bygga ut arbetsmarknadspolitiska åtgärder med utbildningar och övergångsanställningar, svarade Ali Esbati.

Blå Bandet: Vad vill oppositionen göra med Fas 3?

Blåeld seminarium i Almedalen 2014

Blåelds andra seminarium med anknytning till arbetslöshet avhölls onsdagen den 2 juli. Förutom Blåeld deltog representanter för Räddningsmissionen i Göteborg och Stadsmissionen i Stockholm. Seminariet handlade om de långtidsarbetslösas hälsotillstånd samt frågan om hur svårt det är att komma åter till arbete, efter många år i arbetslöshet:

Räddningsmissionens Linda Andersson berättade att hos dem i Göteborg är det många som känner sig ensamma. Hon ansåg att det är dags att sluta prata om Fas 3 som begrepp och istället om de lärdomar som kan tas från den verksamhet som anordnare genomfört för långtidsarbetslösa.

Blåelds Lasse Reuterberg berättade att han under veckan pratat med flera politiker som vill lägga ned Fas 3 men de tar inte emot inbjudan att komma och se det positiva som sker.

När man varit arbetslös länge sjunker givetvis tron på sig själv och det påverkar hur man mår negativt. Dessutom blir arbetslösheten till slut ett “normaltillstånd” och det blir “normalt” att må dåligt. För att kunna bli anställningsbar behöver därför självförtroendet ökas.

Blå Bandet: Hur mår man som långtidsarbetslös?

Arbetsmarknadspolitik

Alliansregeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag till hur en ny anställningsform, så kallade matchningsanställningar, ska utformas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson presenterar initiativet i en debattartikel i Dagens Nyheter:

Den centrala frågan som måste ställas är: Varför anställer inte fler arbetsgivare trots alla de stöd som finns?

Verksamheten ska bygga på upphandling av matchningsaktörer som aktivt arbetar med att rusta och matcha människor till jobb.

Matchningsaktören, till exempel ett rekryteringsföretag eller annan aktör med liknande verksamhet, kommer att fungera som ett aktivt stöd över tröskeln till andra arbetsgivare samtidigt som den anställda kan känna sig trygg med att både arbetsgivaransvaret och ansvaret för utbildning ligger kvar hos matchningsaktören.

Dagens Nyheter: Ny anställningsform ska hjälpa långtidsarbetslösa

Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, välkomnar regeringens nya anställningsform (se ovan):

– De erkänner nu, efter åtta år, att Fas 3 inte fungerar och tillsätter en utredning. Det är på tiden.

Även om Ylva Johansson är positiv till matchningsanställningar vill hon höja ett varningens finger när det gäller matchningsaktörer.

– Jag är lite orolig för att vi kan få samma problem som vi haft med jobbcoacher och etableringslotsar där det har varit en del oseriösa aktörer. Jobbcoacherna blev rika men det blev inte så många jobb. Det var samma problem med etableringslotsarna som Riksrevisionen gick rätt så hårt åt. Lotsarna blir rika men folk får inte jobb. Man får se hur regeringen tänker lösa det, säger hon.

Svenska Dagbladet: De erkänner nu att fas 3 inte fungerar

Matchbox

Med matchningsanställningar är saken klar och jobbet som i en liten ask:

I ain’t got no matches but I sure got a long way to go.

 

Arbetsmarknad

Statistiska Centralbyrån genomförde flera seminarier under Almedalsveckan. Ett av dem handlade om utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden efter finanskrisen 2008:

Risken för arbetslöshet ökade i samband med finanskrisen 2008, men började redan 2010 återgå till hur det såg ut före krisen. Att arbetslösheten trots detta är kvar på högre nivåer än före krisen kan delvis förklaras av ökat arbetskraftsdeltagande i grupper med lägre sysselsättningsgrad, främst ungdomar och utrikes födda.

Statistiska Centralbyrån: Fler som aktivt söker jobb håller arbetslösheten uppe

Hämta presentation: Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen

A-kassan

Omställningsavtalen, som gör grovjobbet när människor blir övertaliga och måste byta jobb, är hotade enligt TCO. Orsaken är de kraftiga försämringarna av a-kassan:

– Sverige kännetecknas av en mycket stark jobbdynamik, säger Mats Essemyr, utredare vid TCO som har skrivit en rapport om omställningen på arbetsmarknaden.

– Omkring 20 procent av jobben försvinner varje år – och ersätts med nya. Det är en mycket snabbare omställning än i exempelvis Tyskland och Frankrike.

Till skillnad från fackföreningar i de flesta andra länder har de svenska facken bejakat strukturomvandling som innebär att gamla jobb ersätts med nya, mer produktiva arbeten – en viktig förklaring till Sveriges välstånd, enligt TCO-rapporten.

Den inställningen har byggt på att det finns bra stöd för dem som blir övertaliga och måste hitta nya arbeten. I rapporten beskrivs omställningssystemet som en kedja, där omställningsavtalen mellan fack och arbetsgivare är en central länk.

Arbetet: Urholkad a-kassa hotar omställning till nytt jobb

Hämta presentation: Omställningskedjan – håller den?

Samhällsentreprenörskap

Med frågeställningen “Hur kan vi få fart på de sociala investeringarna?” bjöd Mötesplats Social Innovation och Coompanion in till ett seminarium under Almedalsveckan. Bättre samverkan mellan entreprenörer och finansiärer efterlystes samt mod att våga tänka långsiktigt:

Om vi satsar på extra resurser för att stötta en 13-åring så kostar det kanske 100.000 i låt säga tre år. Hur kan vi säga att vi inte har råd med det? Vad sätter vi på spel? Vi hamnar ofta i diskussion mellan kortsiktiga ekonomiska argument och ett längre perspektiv. Vi måste bestämma oss för hur vi ser på sociala investeringar och vilket ansvar vi har!

Mötesplats Social Innovation: Vi måste bestämma oss för hur vi ser på sociala investeringar

Det är dags att bygga Noaks ark

Per Gudmundson, ledarskribent i Svenska Dagbladet, sammanfattar förtjänstfullt intrycket av årets Almedalsvecka:

I år har det inte hållits någon alternativ politikvecka. Flera har frågat vart den tog vägen. Svaret är dock uppenbart.

Tunga politiska förslag, som alliansens 400-miljarderssatsning på infrastruktur eller Kristdemokraternas trevare om Natomedlemskap, går knappt att höra i det alternativa bruset av postkoloniala teorier om rasifiering, vithetskritik och identitetspolitik.

Det finns inte längre något behov för en alternativ politikervecka, när hela vänstern har förvandlats till en politisk freakshow.

Svenska Dagbladet: Året då det alternativa blev politisk norm

Almedalsvisan

Lars Anders Johansson, med gitarr i gröngräset:

Låt oss skåla för demokratin …

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök