skip to Main Content
Arbetsmarknadsministern Besöker Blåeld

Arbetsmarknadsministern besöker Blåeld

Torsdag den 12 juni besökte arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Blåeld. Ministern träffade deltagare och anställda och fick ta del av de erfarenheter och lärdomar som Blåeld har fått under de snart fyra år som vi jobbat med långtidsarbetslösa.

I ett mycket givande samtal mellan Svantesson och Blåelds Lasse Reuterberg och Kathrine Weil diskuterades hur situationen för långtidsarbetslösa skulle kunna förbättras och hur deras chanser att få och behålla ett arbete kan öka.

Under samtalet diskuterades bland annat följande områden:

En stor del av de personer som går ut till en anställning i den öppna arbetsmarknaden kommer snart tillbaka till anordnaren eftersom de inte klarat av kraven på arbetsplatsen. Kan man bättre träna igång långtidsarbetslösa – hur ska den här övergångsperioden se ut?

Aktivitetsrapporten – är kraven rätt utformade? Hur är det egentligen med antal sökt jobb regeln?

Långtidsarbetslösa omfattas inte av semesterlagen. Möjlighet till ledighet och uppehåll kan hanteras godtyckligt vilket leder till onödig stress och osäkerhet.

Friskvård borde prioriteras högre. Att börja motionera kan sätta igång en lång kedja av positiva skeenden. Kathrine Weil poängterade -Vi måste jobba mer med deras grundkondition!

Blåeld kommer att hålla ett seminarium i Almedalen om hälsotillståndet hos långtidsarbetslösa:

Hur mår alla dessa långtidsarbetslösa? Samtal med Blåeld i Almedalen

Elisabeth Svantesson, Mah­moud Shad­bak­hsh
Blåelds konstnär Mah­moud Shad­bak­hsh berättar om projektet Talets konst.

 

Back To Top
×Close search
Sök