skip to Main Content
Om Fas 3, Värdet Av Nyföretagande Och Ljus I Mörkret I Omvärldsbevakningen Vecka 24

Om fas 3, värdet av nyföretagande och ljus i mörkret i omvärldsbevakningen vecka 24

Sysselsättningsfasen är på tapeten i Blåelds sista ordinarie omvärldsbevakning före sommaren. Åtgärden finns, den behövs, vid regeringsskifte skall den avskaffas men kanske ändå i någon form finnas kvar.

Vidare i veckans bevakning: Etablering för nyanlända bör anpassas mer utifrån individuella behov, anser Riksrevisionen. Myndigheten förväntar sig också att Arbetsförmedlingen skall vidta åtgärder och verka på ett sådant sätt, att resultaten av etableringsarbetet förbättras.

I ett par debattartiklar hävdas det att jobb i hög utsträckning kommer till genom nyföretagande och att det behövs en ny demokratiutredning. Vi avrundar med en intervju med Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning.

Det skönjes ljus i slutet av tunneln. Det kan vara midsommarhelgen, årets ljusaste tid, som närmar sig. Det kan också vara ett par svartklädda kulturkvinnor, som utstyrseln till trots förmedlar en varm glöd.

Sysselsättningsfasen (fas 3)

Lasse Reuterberg, verksamhetschef för Blåeld, har uttalat sig om sysselsättningsfasen för Sveriges Television. Intervjun gjordes i samband med Möjligheternas mässa i Solna den 15 maj:

– Jag brukar kalla de som är i Fas 3 för de “oanställningsbara”, många av dem kommer från långa perioder av arbetslöshet, säger Lasse Reuterberg.

– De har ofta tappat tron på sig själva, de är ovana vid rutiner och arbetskamrater. Långtidsarbetslöshet gör folk deprimerade och till sist sjuka.

– Jag tillhör de som inte tror att det går att skrota Fas 3, oavsett regering, säger Lasse Reuterberg. Det går ju inte att ta bort de 35 000 långtidsarbetslösa som idag finns i Fas 3, och tiotusentals fler är på väg in.

Sveriges Television: Fas 3 – en miljardindustri

Sysselsättningsfasen kommer att stoppas om det blir en ny regering i höst, skriver Arbetet. Företrädare för Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uttalar sig, bland annat vad gäller den centrala frågan om vad som kommer istället:

– Mer individanpassade åtgärder och mer av det som deltagarna har slussats igenom i fas 1 och 2, säger Mehmet Kaplan, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Fler studie- och praktikplatser. Flexjobb för funktionsnedsatta, en tredjedel av alla i fas 3, efter dansk modell. Välfärdsjobb med riktig lön, med samma villkor som för andra i yrket.

– Vi ska erbjuda jobb i välfärden med avtalsenliga villkor och utbildning, säger Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

– Samtliga i fas 3 står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd för att komma närmare ett jobb, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Var och en ska erbjudas just vad den personen behöver – gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, gärna i bristyrke. 17 000 övergångsjobb i välfärden med lön enligt kollektivavtal. Högre lönebidrag till funktionsnedsatta.

Arbetet: Slut på fas 3 – till slut?

Socialdemokraterna går till val med löftet att avskaffa sysselsättningsfasen. Men enligt Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för partiet, kan väsentliga delar av åtgärden komma att behållas även vid ett regeringsskifte:

– Där man gör viktiga insatser i föreningsvärlden, där ska man ju fortsätta att få finnas när vi avvecklar Fas 3, säger Magdalena Andersson.

Det som kritiserats mest i Fas 3 är de 5.000 kronor i månaden som arbetsgivare får för att anordna en plats. Men även Socialdemokraterna föreslår ett stöd till arbetsgivarna, ett handledarstöd och hittills har partiet räknat att det ska vara 3.000 kronor.

Samtidigt liknar Socialdemokraternas “extra tjänster i välfärden” Fas 3 genom att arbetsgivarna slipper alla lönekostnader.

Sveriges Television: Socialdemokraterna skrotar inte hela fas 3

Etableringsreformen

Riksrevisionens granskning av Etableringsreformen visar att statens insatser för att tillvarata nyanländas kompetens behöver anpassas mer till individens behov och erbjudas snabbare:

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att pröva om de samlade resurserna kan omfördelas för att påskynda de nyanländas etablering. Vidare bör Arbetsförmedlingen verka för ett systematiskt lärande och erfarenhetsutbyte kring framgångsrik etablering. Arbetsförmedlingen bör också vidta åtgärder för att öka nyanlända kvinnors deltagande och etablering på arbetsmarknaden.

Riksrevisionen: Risk att nyanlända inte får rätt insatser i rätt tid

Hämta rapport: Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens

Arbetsmarknad

En ny OECD-studie visar att det är de unga småföretagen som är de viktigaste för att skapa jobb, skriver Nicklas Lundblad, doktor i informatik och rådgivare i samhällsfrågor åt Google, i en ledare i Svenska Dagbladet. Lösningen på problemet med arbetslösheten, skriver Lundblad, kommer alltid att vara nyföretagande:

Det har tydliga implikationer för politiken. Vi måste uppmuntra inte bara företagande, utan nyföretagande. Det brukar sägas att det skall vara lätt att starta företag, men nu visar sig detta inte bara vara en förutsättning för att vi skall kunna uppmuntra en ny generation företagare – nej, det är en förutsättning för att vi skall se en återhämtning med nya jobb.

OECD:s utmaning är enkel: hur kan vi säkerställa att nyföretagandet verkligen bär den frukt det kan på arbetsmarknaden? Den politik som saknar svar på den frågan är inte värd namnet.

Svenska Dagbladet: Förutsättningen för nya jobb är …

Samhällsförändring

Villkoren för politiken är inte som förut, hävdar kommunpolitikern Staffan Werme (FP) i en debattartikel i Dagens Nyheter. Till exempel har välfärdsproduktionen förändrats radikalt, individen getts mer makt och kommunen blivit en aktör bland andra. Werme efterlyser en ny demokratiutredning, som underlag för förändring och förnyelse av den offentliga makten:

Gränsdragningen mellan individen och de olika beslutsnivåerna måste förändras. 1900-talets demokratiska styrmodeller passar inte 2000-talets utmaningar. Om vad ska politiken bestämma? Och för vem är politikerna representanter?

Demokrati förutsätter att makt och ansvar hänger ihop. Så är det inte i dag. Det är dags för en ordentlig förnyelse av den offentliga maktens organisation och arbetsformer.

Dagens Nyheter: Det demokratiska systemet klarar inte vår tids problem

Intervju med Magnus Henrekson

Magasinet Neo:s chefredaktör Paulina Neuding har gjort en intervju med nationalekonomen Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning. Samtalet rörde sig från barndomen, via studier och till vuxenlivets karriär. Flera viktiga och aktuella samhällsfrågor berördes, bland annat privatiseringar, den svenska skolan och det etniskt färgade utanförskapet:

– Vi har råd i meningen att utanförskapet inte har lett till statsbankrutt eller stora underskott i kommuner och landsting. Samtidigt innebär segregationen att de som jobbar och gör karriär inte ser så mycket av problemen. Man bor inte i Husby, man hör bara om Husby på nyheterna. När de välmående inte ser problem omkring sig minskar trycket att göra något åt det.

– Det fina med det Sverige som jag växte upp i var att människor levde och jobbade tillsammans. Så är det inte längre, och det är en sorg för mig.

– Invandring blir en ekonomisk tillgång när vi får kompetens som vi saknar. Man kan se på Australien, Nya Zeeland och Kanada, som framför allt har invandring av människor som har kompetens som arbetsmarknaden saknar. Det handlar ofta om högutbildade människor med kapital och affärsidéer. Sådan invandring är lönsam. Men så ser ju inte invandringen till Sverige ut.

– Sen ska invandring inte behöva vara lönsam, det är ju inte därför vi tar emot människor på flykt. Det är något vi gör av medmänsklighet och därför väljer vi att bära kostnaderna.

Neo: Delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi

Kulturkvinnor

Två ljus på en mörklagd scen. Malena Jönsson och Kajsa Grytt:

Man är ingen annan än det som man gjort, hur gärna jag än skulle vilja.

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök