skip to Main Content
SVT Intervjuar Lasse Reuterberg På Temat ”Fas 3 – En Miljardindustri”

SVT intervjuar Lasse Reuterberg på temat ”Fas 3 – en miljardindustri”

SVT nyheter har gjort ett reportage med rubriken “Fas 3 – en tudelad arbetsmarknad”

Blåeld används som ett exempel på en ideell förening som verkar i det som kallas den sociala ekonomin. I reportaget intervjuas Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg. Vi får också se intervjuer med deltagare och arbetsledare från två av Blåelds verksamheter, Popcorn service center och Stortorpsparken.

Klicka på bilden för att se inslaget från SVT nyheter.

Till TV-inslaget följer också en text. Nedan följer några citat från artikeln som i sin helhet kan läsas här: SVT nyheter: Fas 3 – en miljardindustri

Lasse Reuterberg på föreningen Blåeld är kritisk till hur Fas 3, eller “Sysselsättningsfasen”, leder till utnyttjande av gratis arbetskraft.

– Jag brukar kalla de som är i Fas 3 för de ”oanställningsbara”, många av dem kommer från långa perioder av arbetslöshet, säger Lasse Reuterberg. Han är ordförande för den ideella föreningen Blåeld som sysselsätter 250 långtidsarbetslösa i Fas 3, eller Sysselsättningsfasen, som den nu heter.

Fas 3 har blivit kritiserat för att inte ge långtidsarbetslösa någon meningsfull sysselsättning,  utan bara fungera som förvaring och inte leda till jobb. Mest kritiserat har vinstdrivande företag inom Fas 3 blivit, som vuxit fram och vars hela affärsidé bygger på inkomster från anordnarbidraget. Lasse Reuterberg ordförande för Blåeld är starkt kritisk till företag inom Fas 3 som tar ut vinst.

– Det är fruktansvärt att utnyttja svaga människor för egen vinning, säger han.

 

Referensartiklar

Leder det till jobb då? – Rapport om fas 3-deltagarnas brister och svårigheter i siffror

Blåeld som aktör i civilsamhället – Om hur Blåeld tar ett betydligt större socialt ansvar för de arbetslösa än vad som är brukligt inom arbetsmarknadspolitiken

Därför behövs Blåeld – profiltext om behovet av aktörer inom den sociala ekonomin

En angelägen verksamhet: Svenska och Integration – om en viktig aktivitet på Blåeld

 

Back To Top
×Close search
Sök