skip to Main Content
Om Design, äldre Arbetskraft Och Utanförskapets Karta I Omvärldsbevakningen Vecka 23

Om design, äldre arbetskraft och utanförskapets karta i omvärldsbevakningen vecka 23

Tankesmedjan Tiden slår ett slag för att de äldre på arbetsmarknaden skall få ett längre och mer kvalitativt arbetsliv. Åtgärdsförslag presenteras.

Vidare i veckans bevakning: design, design och ännu mer design. Inom företagens innovations- och utvecklingsprocesser, samt inom samhällsentreprenörskapets sociala innovationer och sökande efter lösningar på olika så kallade samhällsutmaningar. Design + innovation = sant?

Under avdelningen återkommande elände: utanförskap, utanförskap och alldeles för mycket utanförskap. Utanförskapets karta är uppdaterad – tror någon läsare det ser bättre ut idag än senast det begav sig? Utlandsföddas svårigheter på arbetsmarknaden leder till bristfällig integration och etniska motsättningar, i kombination med sociala problem – samtidigt som politikernas favoritförslag till lösningar förefaller konstant verkningslösa.

Också bland de infödda brister det i levnadskvalitet. Veckans kulturkrönika klargör, att i svenska sängkammare krävs det ny bemanning. Eller nåt.

Arbetsmarknad

Stereotypa föreställningar om äldre slår mot deras möjligheter till ett längre och mer kvalitativt arbetsliv, hävdar två tänkare från tankesmedjan Tiden i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Förslag till lösningar på problemet läggs fram:

Vårt första förslag är att det upprättas en nationell strategi för att motverka den stereotypa bilden av äldre arbetskraft.

Vårt andra förslag är att öka möjligheten till mer flexibla pensionslösningar och deltidspensionering.

Vårt tredje förslag handlar om att säkerställa kompetensutvecklingen även för äldre.

Svenska Dagbladet: Öka äldres chanser till jobb

Hämta rapport: Rätt och fel på arbetsmarknaden

Design

Design thinking är ett koncept som flera företag börjat intressera sig för, kanske främst inom innovations- och utvecklingsprocesser. Forskarna Lisa Carlgren och Marcus Jahnke berättar om sina erfarenheter från området, i en välmatad artikel på Esbri:

Det handlar om hur företag inspireras av designers arbetssätt: genom att vara öppna för nya, okonventionella idéer, inte ta problem för givna och experimentera med lösningar. Det innebär ofta att man arbetar med skisser och modeller, och att man involverar kunden i utvecklingsprocessen.

Vi lever ofta i en naiv föreställning om att vi vet en massa saker om andra. Men i själva verket förstår vi nog rätt lite om andras sätt att se på världen. Det gäller att inse att ens eget tankesätt är ett perspektiv, och inte sanningen.

Den estetiska erfarenhet som vi alla har kommer tyvärr till korta i företagsvärlden. Men när den väl lockas fram leder det ofta till en nytändning.

Esbri: Design som kreativ källa

Mötesplats Social Innovation arbetar med en förstudie om designprocesser, i syfte att undersöka förutsättningarna för att etablera ett designlabb som kan fungera som en motor för social innovation:

För att klara samhällsutmaningarna så fordras ett nytt samarbete mellan offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle och designprocesser kan skapa en ram för ett sådant gränsöverskridande arbete.

De första stegen i förstudien har varit att titta på vika erfarenheter som finns hos internationella designlabb i framkant inom området och att tillsätta en internationell referensgrupp med personer som har erfarenhet av att utveckla designlabb.

Mötesplats Social Innovation: Därför jobbar vi med design

Hämta dokument: Public and collaborative – exploring the intersection of design, social innovation and public policy

Seminarium om social innovation, avhållet i Stockholm den 25 mars 2014. En central fråga på seminariet var hur design kan lösa samhällsutmaningar.

 

Utanförskap

Nationalekonomen Tino Sanandaji har, på uppdrag av tankesmedjan Den Nya Välfärden, uppdaterat Folkpartiets rapport Utanförskapets karta från 2004. Förordet till rapporten har skrivits av Mauricio Rojas, Folkpartiets talesman i integrationsfrågor 2004-2006 och författare till den ursprungliga Utanförskapets karta:

Tino Sanandaji har dokumenterat Folkpartiets och borgerlighetens misslyckande med att vända den utveckling som dömer allt fler nya och gamla svenskar till ett liv i utanförskap.

När vi presenterade de första Utanförskapets kartor försökte Socialdemokraterna komma med den ena bortförklaringen efter den andra i syfte att slippa erkänna ett historiskt misslyckande som var på väg att stå Sverige mycket dyrt.

Det är bara att hoppas att Folkpartiet och borgerligheten inte upprepar samma pinsamma spektakel nu, när Den Nya Välfärden presenterar en aktualiserad version av kartan som klart och tydligt visar att åtminstone vad gäller kampen mot utanförskapet är de inte ett dugg bättre än sina föregångare.

Tino Sanandaji: Jag uppdaterar “Utanförskapets karta”

Hämta rapport: Utanförskapets karta

Sverige är bland de sämsta av alla länder i OECD på att få in invandrare på arbetsmarknaden, skriver Per Gudmundson i en ledare i Svenska Dagbladet. Gudmundson redovisar uppgifter ur en ny rapport av nationalekonomen Andreas Bergh:

Noterbart i undersökningen är att de utlandsföddas utbildningsnivå inte tycks spela någon roll för gapet. Ej heller tycks förekomsten av främlingsfientlighet vara avgörande. Och Bergh finner inte något samband mellan god integrations- och antidiskrimineringspolitik och lägre arbetsmarknadsgap. Sverige, exempelvis, får ju högsta betyg i Mipex ranking av integrationspolitik, vilket inte på något påtagligt sätt har hindrat det stora arbetsmarknadsgapet.

Så vad vill då de politiska partierna göra för att minska gapet? När Bergh granskar de politiska programmen finner han att de förslag som är populärast bland politikerna, är de som har minst effekt. De vanligaste förslagen är att bekämpa rasism och främlingsfientlighet samt höja de utlandsföddas utbildningsnivå. Bägge kan förstås vara lovvärda på andra plan, men tycks inte ha någon effekt på sysselsättningsklyftan.

Svenska Dagbladet: Därför är Sverige sämst på integration

Hämta rapport: Utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden

Statsvetaren Peter Santesson kommenterar Andreas Berghs rapport om utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden (se ovan) i en krönika i Dalarnas Tidningar. Santesson sätter fingret på en känslig omständighet:

Men någonting allvarligare skulle kunna hända. Den vägen leder till en direkt intressemotsättning mellan befintliga låginkomsttagare och invandrande grupper.

Redan svaga grupper skulle tvingas acceptera en materiell försämring, med sämre löner och villkor, samtidigt som politiker skulle peka ut nyanlända etniska minoriteter som orsaken. Så ser receptet ut på politiskt frammanade etniska motsättningar. Rimligen skulle även reaktionen synas vid valurnorna.

Dalarnas Tidningar: Ingen vill föreslå lägre ingångslöner för fler jobb

No answer is blowing in the wind

Det blåser extremt feministiska vindar i svensk politik och samhällsdebatt. Ett utslag av detta är Feministiskt Initiativs framgång i EU-valet. Blåeld Kvinnokraft – Feministiskt Alternativ kan här presentera ytterligare en manifestation av vindriktningen och vindstyrkan: en krönika av Maria Sveland i ETC, som tar upp en central fråga inom det postmoderna samhällets transcendentala relationsproblematik – den svenske mannens oförmåga att ge kvinnan orgasm:

Att inte få orgasm är ungefär som att gå runt med lågt blodsocker. Du blir tjurig, trött och hängig. Så jävla onödigt.

ETC: Lesbisk sexterapi för män

No woman no cry

Den allmänt bristfällige och i kärlekskonst gravt otillräcklige svenske mannen får ställa sig tillfreds med artificiella alternativ. Tur ändå det finns invandring:

Jak vara ytländsk representant; jak sälja oppblåsbar kerlekstant.

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök