skip to Main Content
Om Socialt Företagande, En Kvarts Miljon Tröstlöst Arbetslösa Och Trädgårdspolitik I Omvärldsbevakningen Vecka 22

Om socialt företagande, en kvarts miljon tröstlöst arbetslösa och trädgårdspolitik i omvärldsbevakningen vecka 22

Sverige hävdar sig väl inom EU, vad gäller sysselsättning. Men de arbetslösa som har riktigt svårt att få tag på ett jobb blir fler och fler – här finns den svåra nöten att knäcka. Är månne Arbetsförmedlingen myndigheten att klara skivan? Knappast, om vi ska tro folkets röst. För tredje året i följd har AF hamnat i botten vad gäller medborgarnas förtroende för myndigheter.

I övrigt i veckans bevakning: om den offentliga upphandlingens betydelse för det sociala företagandet – upphandlingen skapar dessutom möjlighet att ställa sociala krav på de organisationer som önskar leverera till stat, landsting och kommun. Läsaren får också bekanta sig med Google Cultural Institute och görs därtill medveten om trädgårdsodlingens politiska potential.

Så med en lätt suck är det bara att konstatera: inte ens i trädgården kommer man undan politiken. Förutom i Nashville, då.

Socialt företagande

Maria Lindelöf, gruppledare för Kristdemokraterna i Västerås, har skrivit en insändare i Västerås Tidning, där hon betonar den offentliga upphandlingens roll för det sociala företagandet:

Vår uppgift som offentlig beställare av tjänster och produkter har en viktig roll att spela då samverkan mellan offentliga beställare och privata leverantörer inom den sociala ekonomin, särskilt ideella organisationer, är centralt för att främja utvecklingen av det arbetsintegrerande sociala företagandet.

Ett hållbart samhälle kan inte bara fokusera på klimatsmarta lösningar. Vi måste på samma sätt ta vara på alla människors kapacitet, talanger och gåvor.

Västerås Tidning: Underlätta för sociala företag att delta i offentliga upphandlingar

Region Gotland har, tillsammans med andra aktörer, hållit ett seminarium om sociala krav i offentliga upphandlingar, ett ämne som förefaller ligga i tiden (se inslag ovan):

Vi ser en tydlig trend att sociala krav kommer att öka. Vi har än så länge bara sett början. Krav på sociala hänsyn kommer att göra samma resa som miljökraven gjort. Att ställa miljökrav i en upphandling är en självklarhet idag. Det är bara fantasin som sätter gränser för var sociala krav kan användas.

Genom att ställa sociala krav i upphandlingar utökas möjligheterna för sociala företag att verka som leverantörer eller underleverantörer.

Region Gotland: Tydlig trend på sociala krav vid upphandlingar

Sociala företag! En film om sociala företag i Göteborg, framtagen inför Stora Sociala företagsdagen i Göteborg den 14 maj 2014:

Ett arbete kan betyda så mycket. Trygghet, glädje, frihet, gemenskap, relationer, utmaningar, personlig utveckling, passion. Eller att helt enkelt känna sig behövd, att känna att man är en del av samhället.

 

Arbetsmarknad

Sverige är bäst i hela EU på att jobba, konstaterar Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson, varefter han räknar upp ett antal glädjande jämförelsetal för den svenska arbetsmarknaden. Men så kommer han till problembarnet, arbetslösheten, och den dystra gestalt som tar allt större plats på scen:

Över 60 procent av de arbetslösa tillhör numera någon av de utsatta grupper som har svårast att få jobb. Det handlar om personer med funktionsnedsättning, äldre, lågutbildade och utomeuropeiska invandrare. Många individer återfinns dessutom i flera av kategorierna.

När majoriteten – en kvarts miljon arbetslösa – inte är i närheten av att vara anställningsbar i egentlig mening kan matchning knappast förväntas lösa problemet.

Arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik fungerar allt sämre som verktyg, eftersom allt fler tillhör grupper som står allt längre från arbetsmarknaden.

Svenska Dagbladet: Glädjebud till alliansen, men …

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen placerar sig för tredje året i rad i botten när Sifo mäter anseendet hos svenska myndigheter, meddelar Svenska Dagbladet. Från ett redan dåligt resultat sjunker myndigheten än längre ned:

– Det är givetvis allvarliga siffror. Långsiktigt tycker inte jag att man ska acceptera en sådan utveckling, säger myndighetens generaldirektör Mikael Sjöberg.

– Det är väldigt allvarligt att Arbetsförmedlingen ligger så lågt. Även Försäkringskassan ligger lågt. Det är de två tyngsta myndigheterna vi har i Välfärdssverige, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap.

Svenska Dagbladet: Förtroende sjunker för Arbetsförmedlingen

Karin Lundberg, arbetsförmedlare i Hudiksvall, har tagit melodin till Paul Roblands kuplett Stadsbudsvisan och försett den med en för henne och hennes kollegor relevant text.

 

Kulturekonomi

Webbmagasinet Labkultur har intervjuat Amit Sood, chef för Google Cultural Institute i Paris. Frågorna gällde bland annat kulturens inflytande på andra ekonomiska sektorer och var någonstans i denna kulturella satsning Google ser affärsmöjligheter:

The Cultural Institute is a not-for-profit part of Google. There is no commercialisation and no monetisation. Culture represents the longest lasting and most persistent kind of information across the world. Efforts to expand cultural reach align incredibly well with Google’s mission to organise and provide access to the world’s information. Our aim is simply to make cultural information more accessible online and to preserve it for the future.

Labkultur: Interview with Amit Sood, Director, Google Cultural Institute in Paris

Labkultur: Forum d’Avignon – Steve Crossans Californian vision

Trädgårdskultur

Vi lever i den bästa av möjliga världar, hävdar filosofen Pangloss i Voltaires roman Candide. Trött på de filosofiska irrgångarna manar titelkaraktären Candide sin gamle lärare Pangloss till utilitaristisk handling, med bokens slutreplik “Låt oss nu odla vår trädgård”. Ett klassiskt exempel på hortikultur som politik:

Blommor är politik. Det menar den brittiske författaren George McKay, tillika professor i kulturstudier vid University of Salford.

– På ett sätt är trädgården den mest politiska plats som finns, konstaterar George McKay. När man tänker på det handlar ju allting egentligen om mark, om land – och vem som äger den. Mark är egendom, egendom är makt.

Han menar också att själva odlingen i högsta grad är en motståndshandling. Att så ett frö, att själv sticka ner händerna i myllan – oavsett om det är i den egna trädgården, inom en social rörelse som till exempel stadsodling eller på barnens förskola, kan också vara politik.

ETC: Trädgårdsodling är en radikal handling

Rose Garden

Lynn Anderson sjunger sin signaturmelodi, Rose Garden, i programmet That Good Ole Nashville Music 1973:

Come along and share the good times while we can.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök