skip to Main Content
Om Almedalsbåten, Bildningens Förutsättningar Och Civilsamhällets (o)beroende I Omvärldsbevakningen Vecka 17

Om Almedalsbåten, bildningens förutsättningar och civilsamhällets (o)beroende i omvärldsbevakningen vecka 17

Rikspressen, i form av Svenska Dagbladet, har uppmärksammat fenomenet socialt företagande. Blickarna vänds mot Alby och det nya nordiska köket. I övrigt handlar det mycket om bildning och kultur i veckans bevakning. Böcker, bibliotek och bildning blir allt viktigare, hävdar en professor vid Linnéuniversitetet. En förortsförfattare slår ett slag för betydelsen av elevens eget arbete vid all inlärning och en hållbarhetsexpert presenterar böcker om samhällsentreprenörskap. Oberoende från politik och politiker är centralt för såväl kulturinstitutioner som civilsamhälle, hävdas det med emfas i ett par inslag.

Vi avslutar föredragningen med en kulturell djupsinnighet: en kropp tränger undan lika mycket vatten som sin egen volym – dock under förutsättning att vatten inte samtidigt strömmar in.

Almedalen 2014

Det finns ett mellanrum mellan antalet människor som vill bo i Visby under Almedalsveckan och antalet tillgängliga rum i Visby. I detta mellanrum har det sjösatts en entreprenöriell idé – Almedalsbåten:

Plötsligt finns både resa och sängplats i ett. 2 500 nya bäddar till en stad som var fullbokad.

På båtresan till Visby planeras även ett inför-Almedalen-program, bland annat är politiske journalisten K-G Bergström anlitad för att hålla debatter på båten.

Entreprenör: Almedalsbåten – ett typiskt entreprenörsprojekt

Almedalsbåten – helhetslösningen för Almedalsveckan

Samhällsentreprenörskap och socialt företagande

De anställda vid det sociala företaget Provins i Alby lagar mat med ursprung i Pakistan och Irak, presenterat som “Det nya nordiska köket”. Liksom många andra sociala företag har Provins målsättningen att lösa eller hantera ett socialt problem i det svenska samhället:

I Provins fall är den utmaning man vill möta den höga arbetslösheten hos utrikes födda kvinnor i Sverige.

För sommaren har företagets grundare Josefin Uhnbom siktet inställt på Almedalsveckan i Visby. Det är en viktig arena att vara på, menar hon, eftersom såväl arbetsmarknad som mat är stora politiska frågor.

Svenska Dagbladet: Rätter med långväga rötter

Provins – det nya nordiska köket

Hållbarhetsexperten Per Grankvist rekommenderar böcker för varande och blivande samhällsentreprenörer:

 

Kultur och bildning

Är det svårare och mer utsatt att vara konsthallschef i Lund än i världsmetropolerna New York, Paris eller Berlin? Frågan ställs av Svenska Dagbladets kulturredaktör Daniel Sandström, mot bakgrund av en utveckling där lokalpolitiker i allt högre grad börjat blanda sig i kulturinstitutionernas arbete:

Det finns en metod som av principiella skäl är absolut tabu, och det är att flytta besluten om kulturens utbud och innehåll från de sakkunniga, och närmare politikerna.

Vi ser runt om i Sverige allt fler exempel på politiker som vill detaljstyra kulturen för att passa deras syften.

Svenska Dagbladet: Kulturstad i  behov av kulturell kompetens

Läsande, bildning och bibliotek behövs mer än någonsin. Fackkunskaper behöver kombineras med humaniora för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande, skriver professor Lars Lindkvist i en debattartikel i Göteborg-Posten:

Med utgångspunkt i ett antal på senare år utgivna böcker argumenterar jag för att böcker, bibliotek och bildning blir allt viktigare speciellt för oss som arbetar med ekonomiutbildning på akademisk nivå.

Dagens ekonomiundervisning kännetecknas av ett konvergent tänkande, alltså ett sökande efter ett svar. Det medför ett ointresse för osäkerhet, komplexitet och olika verklighetsbilder. Det är här som humaniora, konst och kultur med dess betoning av perspektivskiften och att problem kan ha mer än en lösning, kommer in.

Den som kan sägas vara bildad är en person som äger en förmåga att korsa etablerade gränser, som kan tänka i nya oväntade banor, navigera på okända vatten och vara hemmastadd i skilda världar. Det handlar om en gränsöverskridande kompetens.

Göteborgs-Posten: Bildning behövs mer än någonsin

Skoldebatten har hamnat snett, skriver författaren Lena Andersson i en ledarkrönika i Dagens Nyheter. Skolan handlar om det den alltid handlat om – övning ger färdighet och repetition är inlärningens moder:

Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från Pisatestet. De var fullt relevanta och vettiga och ingen av dem svårare än att alla femtonåringar inom normalfördelningen skulle klara dem om de varje skoldag satt ner i ett tyst rum i fyrtio koncentrerade minuter och enskilt löste tal av liknande slag.

Var och en inser att snickaren blir skickligare endast av att snickra med sina egna händer, att mästaren förevisar och instruerar gesällen, men han snickrar inte åt honom.

All kunskap och inlärning är praktisk. Man måste utföra den med sin kropp och sitt huvud. Inget annat fungerar. Ingen annan kan göra det åt en.

Att människor har rätt till kunskap betyder att ingen har rätt att hindra någon från att studera. Det betyder inte att lärare kan “ge” kunskap.

Dagens Nyheter: Läraren är ingen trollkarl

Civilsamhället – beroende och oberoende

Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl uppmanar i en ledarkrönika civilsamhället, i alla dess former, att söka frigöra sig från det offentliga, såväl ekonomiskt som i ande och tanke:

Varför är ni så fantasilösa när det gäller finansiering och att bygga kapital?

Han beskrev tendenser hos den ideella sektorn att fastna i kritik av andra samhällsaktörers tillkortakommanden, haltande misärbeskrivningar av verkligheten eller att alltför lätt hamna i knäet på det offentliga.

Frågan är varför politiken behöver ha så mycket med de ideella organisationerna att göra? Svaret stavas högskattesamhälle. I ett sådant vänjer sig medborgarna och organisationerna vid att staten sköter de ekonomiska mellanhavandena. Medborgarna betalar skatt och staten delar ut pengar till dem som organiserar sig och kan tala för sitt verksamhetsstöd.

Sätt er inte i knäet på det offentliga. Använd fantasin och kreativiteten till att bygga det kapital som ni behöver.

Svenska Dagbladet: Fria att agera, ofria i tanken

Redaktionell bottenkänning

Det började med en skakning i Visby hamn.

Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp!

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök