skip to Main Content
Om Socialt Företagande, Entreprenörskap Och Skaparglädje I Omvärldsbevakningen Vecka 13

Om socialt företagande, entreprenörskap och skaparglädje i omvärldsbevakningen vecka 13

Socialt företagande är en världsbra idé, hävdas det i veckans omvärldsbevakning. En stor konferens, som visar upp en samling representanter för Sveriges etablerade samhällsskikt, ska försöka avgöra om de undre skikten kommer att hålla ihop med de övre i den framtid som i vid utsträckning redan är här. I övrigt i bevakningen: Social innovation, entreprenörskap och kreativitet – nog finns väl pusselbitarna till ett gediget och dynamiskt samhällsbygge, om de bara vrids och vänds och läggs på sina rätta platser.

Nya och banbrytande idéer är inte alltid så välkomna, som vi gärna vill tro. I vart fall inte i den stora världen utanför Sundbyberg.

Håller Sverige ihop?

Tisdag-onsdag den 25-26 mars avhålls konferensen “Forte Talks 2014 – Håller Sverige ihop?” på Nacka Strandsmässan strax utanför Stockholm. Framstående internationella och svenska forskare och beslutsfattare inom hälsa, arbetsliv och välfärd kommer att peka ut och diskutera klyftorna i Sverige:

Hälsa, arbetsliv och välfärd är förknippade med centrala värden i det svenska samhället. Ändå får inte alla lika stor del av välfärden. Kommer vi framöver att se större klyftor mellan barn med olika uppväxtvillkor, mellan äldre och yngre, mellan de som är etablerade på arbetsmarknaden och de som står utanför, mellan friska och sjuka, mellan stad och land och mellan infödda och utlandsfödda svenskar?

Forte: Sveriges välfärd idag och i framtiden

Forte Talks 2014: Håller Sverige ihop?

Socialt företagande

Det sociala företaget Service i Sigtuna har kommit långt på kort tid. Från att ha börjat med två praktikanter har företaget i dag nio anställda. Målet är att det skall bli en arbetsplats för minst femton personer med funktionshinder:

– När vi startade trodde vi att vi bara skulle öka med ytterligare några anställda under de första åren. Men det har gått mycket fortare, säger Oskar Rommel, verksamhetsledare och en av tre handledare.

Sigtunabygden: Socialt företag ger alla en chans

För några år sedan fanns en tanke om att lokala föreningar skulle få ta över ansvaret för städning, vakthållning och annat trygghetsarbete i Alby. Projektet misslyckades dock, men nu vill kommunen göra ett nytt försök:

Ett antal föreningar i Alby har genom åren visat intresse för att ta över kommunala uppgifter: att sköta städningen runt Alby centrum, jobba med tryggheten runt Grindtorps- och Kvarnhagsskolan och att ta ansvar för skötseln av Albyparken till exempel.

– Vi skulle kunna anställa folk i lokalsamhället, det finns jättemånga som behöver ett jobb. Det skulle också leda till ökad trygghet, eftersom vi känner till området och vet vad som behövs, säger Frank Kanu i föreningen Opad.

Södra Sidan: Sociala företag kan få chansen på nytt

Harry McNeil, som är VD för Telge Tillväxt, delar med sig av sina erfarenheter av att driva ett socialt företag i en krönika på Mötesplats Social Innovation:

Unga vuxna behöver jobb. För tre år sen antog jag uppdraget från sju svenska storföretag tillsammans med Telge AB, Södertälje Kommun och Arbetsförmedlingen att etablera ett nytt slags företag. “Anställ bara långtidsarbetslösa ungdomar. Ge dem avtalsenliga löner och förmedla dem som arbetskraft på marknadsmässiga villkor till företag. Så fort medarbetarna gör ett bra jobb, få dem att söka jobb på andra företag.” Så föddes Telge Tillväxt.

Mötesplats Social Innovation: Konsten att bygga samhällsförändrande företag

En världsbra idé – om sociala företag:

 

Social innovation

En framgångsrik social innovatör eller entreprenör behöver vara inkluderande och samverkande, skriver Åsa Skogström Feldt – Business Leader på IKEA – i en krönika på Mötesplats Social Innovation:

För att identifiera kärnan till en utmaning bör de människor som är berörda bjudas in i diskussionen. Och vi behöver fokusera på att använda metoder som gör att de också blir en del av lösningen.

Ett sätt att sammanföra olika perspektiv är att samarbeta över våra traditionella gränser, både nationsgränser och mellan olika discipliner, såsom institutioner, näringsliv, civila samhället och akademi. Det är svårt. Eftersom vi pratar olika språk även om vi verkar i samma land är det därför extra viktigt att lyssna, lyssna på riktigt. Ledarskapsegenskaper som empati och ett coachande förhållningssätt är en tillgång i dessa komplexa situationer.

Mötesplats Social Innovation: Det är i mellanrummen innovation uppstår

Entreprenörskap

Datorprogrammet ScoreCloud omvandlar sjunget, spelat eller nynnat ljud till utskrivna noter. Företaget som utvecklat programmet, Doremir Music Research, hoppas nå en marknad med miljontals användare:

Bengt Lidgard, vd för företaget, uppskattar att det finns en stor potentiell marknad som bara väntar på att erövras. I västvärlden finns det 100 miljoner potentiella användare och utöver det finns det runt 140 miljoner barn och unga som har musikundervisning i skolan som skulle kunna använda programmet.

Entreprenör: Doremir noterar din musik

Kreativitet

Kreativitet som företeelse hyllas och kreativa människor efterfrågas, men i själva verket är varken de eller deras idéer särskilt önskvärda. Det är det lätt omskakande budskapet i en artikel i Slate Magazine:

“We think of creative people in a heroic manner, and we celebrate them, but the thing we celebrate is the after-effect,” says Barry Staw, a researcher at the University of California-Berkeley business school who specializes in creativity.

Slate: Inside the Box – People don’t actually like creativity

Hämta dokument: The Bias Against Creativity

Outside the Box

En enastående kreativ kreatör – dock ständigt stupande på sista versen:

Tänkte inte på det …

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök