skip to Main Content
Om Kulturekonomi Och Arbetsmarknadspolitikens Realiteter I Omvärldsbevakningen Vecka 11

Om kulturekonomi och arbetsmarknadspolitikens realiteter i omvärldsbevakningen vecka 11

Ett stort antal långtidsinskrivna arbetslösa i utkanten av arbetsmarknaden kommer fortsatt att behöva stöd, hjälp och sysselsättning, oavsett utgången i riksdagsvalet i höst. Den arbetsmarknadspolitiska realiteten går inte att önskedrömma bort.

Arbetsförmedlarna jobbar under svåra förhållanden – nya tidskrävande uppgifter tar resurser från sådana områden som borde vara prioriterade. Att förmedla arbeten, till exempel. Kultursverige skapar inte bara konst – det skapas också rapporter om sådant som arbetsmarknad, kulturpolitik och särskilda branscher, såsom musikbranschen. Vi gör också ett nedslag i debatten om medborgarlön.

Varma kvinnor med hårtestarna virvlande i vårvindarna – ett levande kulturarv dunkar ömt.

Arbetsmarknadspolitikens realiteter

Arbetsmarknadens och arbetsmarknadspolitikens realiteter lär inte ändras över natten, vid ett eventuellt regeringsskifte i höst. Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman formulerar en väsentlig del av problembilden:

Vad S inte säger är att de givetvis skulle ersätta Fas 3 med något liknande. Helt enkelt för att arbetslösheten ser sådan ut att plusjobb, Fas 3-jobb eller annan så kallad “pysselsättning” blir nödvändig för varje regering, oavsett färg.

Om det är något vi har lärt oss efter två mandatperioder av borgerligt styre så är det att i opposition hatar alla dylika åtgärder och lovar att ta bort dem. Men har man makten är det plötsligt omöjligt att inte inrätta dem. Nystart, omstart, plus eller kyss – är det inte gjort så ligger det skisser och skräpar i något partihögkvarter.

Svenska Dagbladet: Vill alla vara behövda?

Arbetsförmedlingens verklighet

Arbetstiden räcker inte till för arbetsförmedlarna att sköta förmedlingsuppgifterna. Det är en följd av politikernas krav på kontroll, dokumentation och administration, uppger Sveriges Television:

– Vi har ju varit vana vid att vara ute och träffa arbetsgivare. Då kommer man ofta hem med en praktikplats. Eller ett jobb, säger arbetsförmedlaren Hans Nord.

– Men jag hinner inte längre jobba så.

Sveriges Television: Vi har glömt bort jobben

Arbetsförmedlingens nya rutiner för kontroll av jobbsökande är resurskrävande. Följden har blivit att delar av arbetsuppgifterna blir eftersatta, enligt Sveriges Television:

Nu slår arbetsförmedlare och chefer larm. De hinner inte med att granska alla aktivitetsrapporter. Och de hinner framför allt inte ha de uppföljande samtal som alla arbetssökande ska få. Tiden räcker inte till.

Sveriges Television: Hårt tryck på Arbetsförmedlingens personal

Kulturekonomi – mellan dröm och verklighet

För att belysa förhållandena på kulturarbetsmarknaden har Volante Research genomfört en enkätstudie med människor verksamma inom kultur och media:

Två tredjedelar av respondenterna har inte en fast anställning utan arbetar som frilansare med eller utan eget företag. En tredjedel var arbetslösa i någon period under 2012, men majoriteten av de tillfrågade (55 %) har inte flyttat för jobb eller studier. Medianen hamnar i gruppen som tjänade 20 000 – 25 000 kronor i månaden före skatt.

Volante: Kulturarbetsmarknaden

Hämta rapport: Kulturarbetsmarknaden – en enkätstudie

Myndigheten för kulturanalys har levererat en ny rapport – Kulturanalys 2014:

Rapporten innehåller en sammanställning av de analyser och utvärderingar av kulturpolitikens resultat och effekter som myndigheten publicerat under det gångna året.

Myndigheten för kulturanalys: Ny lägesrapport om Kultursverige

Hämta rapport: Kulturanalys 2014

Organisationen Musiksverige har kommit med en ny rapport, Musikbranschen i siffror. Kulturekonomis krönikör Tobias Nielsén kommenterar rapporten:

Musikbranschen är en liten bransch – 8 778 personer var sysselsatta år 2011 – men den påverkar desto fler med tanke på hur mycket tid vi lyssnar på musik, och vilken betydelse som musik har i våra liv.

Kulturekonomi: Förhållandet mellan kreatörer och “industri” (musikbranschen)

Hämta rapport: Musikbranschen i siffror

Musiker om medborgarlön – mer dröm än verklighet?

Musikern Nike Markelius slår ett slag för medborgarlön i en debattartikel i Dagens Nyheter:

Basinkomströrelsen är en frihetsrörelse som ser en annan rättvisa än den förlegade synen på “allas rätt till full sysselsättning”. Rätten att förvalta våra dagar här på jorden bor dock i oss alla.

Jag är en del av den rörelsen lokalt i Stockholm. Det är inte fråga om helt nya tankar, utan egentligen något som formulerats redan av Marx och andra för länge sedan, ja, redan i det antika Grekland fördes en liknande rättvis fördelningspolitik; men det är kanske först nu tiden är inne.

Dagens Nyheter: Basinkomst räddar jobben och ökar jämställdheten

Vårvindar friska

Tidig vår, fast ändå inte. Nätterna är ännu kyliga och långa. Men Tant Strul dunkar varmt. Hela natten och hela dagen.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök