skip to Main Content
Ny Generaldirektör För Arbetsförmedlingen Presenteras I Omvärldsbevakningen Vecka 10

Ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen presenteras i omvärldsbevakningen vecka 10

Mikael Sjöberg, ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen, presenteras, diskuteras och recenseras i veckans omvärldsbevakning. Vi uppmärksammar också fusk med statistiken vid AF i Arlöv – det finns att jobba med för Sjöberg. Reformpolitik bäddar för återval, menar två profiler inom samhällsekonomins debattkabinett. Har sittande regering lärt sig den läxan, tro? De fattiga i Sverige blir fattigare, de fattiga blir fler, i absoluta tal och i relativa tal. Vad är det som händer och vart är vårt samhälle på väg?

Så de fattiga i Sverige har blivit fattigare och de har blivit fler. Har de också blivit synligare? Har nöden blivit mer påträngande? Flanera en stund längs stadens gator och döm själva.

Arbetsförmedlingen

Regeringen har utsett Mikael Sjöberg till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Mikael Sjöberg, som för närvarande är generaldirektör för Arbetsmiljöverket, tillträder sin nya tjänst den 17 mars:

Arbetsmarknadsminister Elisabet Svantesson (M) motiverar valet av Sjöberg bland annat med hans långa och breda erfarenhet som statstjänsteman.

– Arbetsförmedlingen är inte bara en av statens största utan också viktigaste myndigheter, så bred erfarenhet och goda ledaregenskaper har varit centralt. Det ska vara en person som kan samarbeta med andra myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra aktörer. Därför har vi utsett Mikael Sjöberg.

Dagens Nyheter: Arbetsförmedlingens nya generaldirektör

Flera av fackförbunden är nöjda med regeringens val av ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen, rapporterar Arbetet:

– Ett bra namn, säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

– Men det förändrar inte regeringens politik. Så länge regeringen inte lägger mer av pengarna på aktiva åtgärder och mindre på garantierna spelar det ingen roll vem som är chef, anser LO:s ordförande.

Arbetet: Lovord över Sjöberg – men ny AF-chef är inte nog

Svenska Dagbladets krönikör Negra Efendic efterlyser verklighetsförankring och resultat, för att råda bot på Arbetsförmedlingens förtroendekris:

Vi har sett hur det har gått för den förra generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist som efter stor dramatik fick sparken från sin post i augusti förra året. Bakom sig lämnade hon en myndighet i kris. Förtroendesiffrorna är i botten, rekordmånga arbetslösa ingår idag i det hårt kritiserade Fas 3 och i går avslöjade SVT att arbetsförmedlingen i Arlöv fuskat för att snygga till arbetslöshetsstatistiken.

Nu gäller det därför att skaffa sig lite verklighetsförankring och få de arbetssökande att tro på Arbetsförmedlingen. Enda sättet till framgång är att faktiskt prestera och visa positiva siffror. Där har man en lång väg att vandra.

Svenska Dagbladet: Nu gäller för AF att skaffa sig verklighetsförankring

Enligt uppgifter till Sveriges Television har det fuskats med arbetslöshetsstatistiken vid arbetsförmedlingen i Arlöv under flera år. Arbetslösa kodades om till att ha arbete, för att siffrorna i statistiken skulle se bättre ut för Arbetsförmedlingen:

Arbetslösheten är en het fråga, inte minst i valrörelsen. Varje månad presenterar Arbetsförmedlingen statistik över antalet arbetslösa svenskar. Det är politiskt sprängstoff, gröna siffror är bättre än röda. Pressen är hård på myndigheten att vända arbetslöshetstrenden.

Men pressen som de anställda på arbetsförmedlingen i Arlöv har känt har fått oanade konsekvenser. På kontoret har i nästan tio år förekommit ett systematiskt fusk med arbetslöshetssiffror. Det vittnar flera arbetsförmedlare som SVT Sydnytt har varit i kontakt med om.

Sveriges Television: Systematiskt fusk vid Arbetsförmedlingen

Sveriges Television: Han försökte larma om fusket

Sveriges Television: Tog inte fusklarmet på allvar

Reformpolitik för återval

Sveriges två stora politiska partier misstolkar flyktiga opinonsyttringar och väljer därför att avstå från nödvändiga reformer. Det är en strategi som leder fel, skriver Reforminstitutets Stefan Fölster och samhällsdebattören Nima Sanandaji i en debattartikel i Dagens Nyheter. Deras analys visar att väljarna på längre sikt belönar djärva och reformvilliga politiker:

Genom att studera 109 regeringar under två decennier i 29 olika OECD-länder har vi undersökt om rädslan för tillväxtreformer verkligen har fog för sig. Leder reformvilja verkligen till valnederlag?

Göran Perssons regering mellan 1998 och 2002 var enligt detta mått en av de mest reformorienterade regeringarna under hela perioden, och blev mycket riktigt omvald. Nästa socialdemokratiska regering – under Göran Persson – ökade knappt Sveriges ekonomiska frihet, och förlorade valet 2006. Den efterföljande Alliansregeringen ökade graden av frihet och blev omvald 2010. Sedan dess har Alliansen tonat ned reformambitionerna markant, och tappar i opinionen, vilket är helt i linje med våra resultat.

Dagens Nyheter: Reformfega regeringar blir sällan återvalda

Utanförskapets fattigdom

Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån har andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer tredubblats mellan 2004 och 2012, skriver Arbetet:

– Detta är nära på en direkt effekt av den politik som förts i Sverige under hela 2000-talet, då vi har premierat dem som har jobb och misskrediterat dem som saknar arbete, säger Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola.

Arbetet: Fler arbetslösa är fattiga

Vad är förklaringen till den spektakulära ökningen av andelen fattiga, frågar sig Mattias Lundbäck som driver webbplatsen Den hälsosamme ekonomisten. Han finner sitt svar under det decennium som föregick Alliansens entré på regeringsscenen:

Sammantaget kan vi konstatera att ökningen av antalet personer med inkomst under medianen – från 80 794 till 160 765 i absoluta tal – i stort sett uteslutande är en konsekvens av att 140 personer om dagen förtidspensionerades under tio år. Detta hände innan 2007 och är inget som regeringen kan lastas för.

Den hälsosamme ekonomisten: Tredubbling av fattigdomen bland sjuka?

Vid rännstenens kant

Mary Hopkins klingande stämma lyfter bilder från gatorna mot skyn:

… one more forgotten hero and a world that doesn’t care.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök