skip to Main Content
Hot Mot Arbetsförmedlare Och Fas 3 Som Slagträ I Valrörelsen I Omvärldsbevakningen Vecka 9

Hot mot arbetsförmedlare och fas 3 som slagträ i valrörelsen i omvärldsbevakningen vecka 9

Hot och våld mot arbetsförmedlare tilltar – den avarten har aldrig varit så utbredd som idag. Samtidigt fortsätter Arbetsförmedlingen få kritik för brister i sin service till arbetsgivare. Fas 3 lär bli en het fråga i valrörelsen – bägge sidor kommer dessutom att använda sig av samma paroll: “Alla behövs”. För Socialdemokraterna är det ett skäl till att fas 3 bör avskaffas, för Moderaterna ett argument för att behålla åtgärden. De enklare jobben i Sverige räcker inte till på långa vägar – från ena ändan tas de över av högskoleutbildade, från den andra hotas de av maskiner (robotisering). Står då arbetstagarnas hopp till svensk innovationskraft – och hur realistiskt är i så fall det?

Veckans bulletiner kompletteras med en lyrisk betraktelse över Fosterlandet.

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljön för de anställda vid Arbetsförmedlingen har blivit allt mer påfrestande och hotfull under de senaste åren. Under 2013 nådde incidentrapporterna om hot, våld och kränkningar en ny rekordnivå, skriver tidningen Metro:

Under 2013 gjordes drygt 1 400 incidentrapporter. 2010 var motsvarande siffra drygt 900. Den största delen utgörs av hot som arbetsförmedlarna tar emot vid kundmöten men också allt oftare via sociala medier.

Så sent som i november förra året fick två anställda chefer på arbetsförmedlingen i Malmö sina fönsterrutor krossade när flaskor med ammoniak kastades in i deras privatbostäder. En vänsterextremistisk grupp tog senare på sig ansvaret för dådet.

Metro: Allt hotfullare miljö för landets arbetsförmedlare

Josefine Wahlberg är en av skaparna av Jiddr, en prisbelönt mobilapp  som ska hjälpa unga som lider av psykisk ohälsa. När hon försökte rekrytera en ny medarbetare med hjälp av Arbetsförmedlingen, kammade hon dock noll:

På sex veckor lyckades den lokala Arbetsförmedlingen ordna fram exakt noll sökande.

En sak har jag lärt mig av cirkusen. Nästa gång jag behöver rekrytera vänder jag mig någon annanstans än till Arbetsförmedlingen.

Internetworld: Hallå Arbetsförmedlingen, vad håller ni på med?

Internetworld: Hej Arbetsförmedlingen, välkommen till nutiden

Arbetsmarknadspolitik

Fas 3 fortsätter att växa, trots att riksdagen redan sommaren 2011 beslutade att nyinskrivningarna skulle upphöra. Nu ser det ut som om deltagarna i fas 3 kommer att bli ett slagträ i årets valrörelse, skriver Svenska Dagbladet:

Åtgärden är till för dem som står längst bort från arbetsmarknaden, det handlar om personer med låg utbildning, funktionsnedsättning och dem över 50 år.

Det är dessa människor som nu blir ett slagträ i valrörelsen under samma paroll “Alla behövs” – en slogan som såväl Socialdemokraterna och Moderaterna använder i sin valkampanj.

Svenska Dagbladet: Fas 3-inskrivna slagträ i valrörelsen

Personer med långvarig arbetslöshet, missbruk och psykiska funktionsnedsättningar kommer inte tillbaka på ett kick – enligt projektet Norrsken stavas receptet tid, resurser och rätt kompetens:

– Projektdeltagarna har oftast inte fått någon diagnos men det har visat sig att många lider av bland annat ADHD, aspberger, bipolär sjukdom och social fobi. Detta har präglat hela deras liv, många hamnade på sniskan redan under sin skolgång, säger projektledaren Ylva Lindström.

Av de 150 deltagarna som genomgått projektet har 86 procent idag egen försörjning, ett resultat långt över målet på 50 procent.

Strategisk Påverkan & Lärande: Norrsken ger ljus i tunneln

Arbetsmarknad

Tillväxten av kvalificerade arbeten i Sverige har stannat av, samtidigt som antalet högskoleutbildade har ökat kraftigt. Detta har lett till en situation där allt fler högutbildade tar lågkvalificerade jobb, vilket i sin tur försvårar för lågutbildade att få tag på ett arbete:

– Det är inte så lätt för politiken att skapa jobb, däremot att skapa utbildningsplatser. Men det gör att man förstärker den här obalansen, säger professor Michael Tåhlin som forskar kring fenomenet att Sverige har ett överutbildat folk.

Arbetet: Högutbildade knycker enkla jobb

Tar robotarna ditt jobb? Frågan ställs av ETC:s grundare Johan Ehrenberg, som ser tecken i skyn och skriften på väggen:

När man skapar ny produktion idag gör man det billigare med maskiner än med människor. Apple har flyttat “hem” tillverkningen av sina nya Mac Pro till USA eftersom maskinproduktionen gått så långt att den blir billigare än Kina eller Filippinerna. Dessutom minskar fraktkostnaderna. På samma sätt bygger Kinas nya fabriker på automation, inte på hundratusentals inflyttande bönder.

ETC: Tar robotarna ditt jobb?

Svensk innovation

I debatten om Sveriges prestationer när det gäller innovation och entreprenörskap blandas lovord med domedagsprofetior. En ny rapport från Esbri och Vinnova reder ut begreppen:

I rapporten ger nio svenska forskare en nyanserad bild av Sverige som innovations- och kunskapsnation.

Hur står sig “det nya Sverige” i en internationell jämförelse? Existerar den svenska paradoxen? I vilket land får en investerad FoU-krona störst effekt? Och är sambandet mellan nyföretagande och innovation alltid positivt? Det är några av de frågor som forskarna söker svar på.

Esbri: Hur bäst är Sverige?

Hämta rapport: Det innovativa Sverige

Sverige, Sverige fosterland …

Bra, bättre, bäst, Sverige?

… säg mig, är det verkligen sant?

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök