skip to Main Content
Historisk Dokumentation Av Blå Bandet Fanor är Inledningen På Ett Nytt Blåeld Projekt

Historisk dokumentation av Blå Bandet fanor är inledningen på ett nytt Blåeld projekt

Blåbandsrörelsen i Sverige fyller 131 år under 2014. Genom åren har det samlats en hel del material som nu riskerar att förstöras eller glömmas bort. Tydligast och vackrast är de fanor som de olika föreningarna låtit sy och tillverka vid det förra sekelskiftet.

I källaren i Princess Hall har det länge förvarats ett flertal fanor och standar som nu har inventerats, dokumenterats och fotograferats. Blåeld Media fotograferade fanorna och har lagt upp ett galleri med 25 av de vackraste fanorna.

SLBB-nyhet-2

Med utgångspunkt i dokumentationen av fanorna kommer vi att starta nya sysselsättningsgrupper hos Blåeld i Fittja och i Tankesmedjan Framtid i Arbete i Farsta

Grupperna kommer att jobba med dokumentation och publicering av material som finns i Blåbandets arkiv. Vi kommer att börja med att se vad som står att läsa på de redan dokumenterade fanorna och göra ett ärligt försök att hitta de människor, miljöer, samhällen och de livsvillkor som var grunden för att människor ville engagera sig i nykterhetsrörelsen.

Bland uppgifterna i sysselsättningen:

Med ledning av befintlig dokumentation leta uppgifter om de olika Blåbandsföreningarna inom Stockholms län.

Kontakta muséer, hembygdsföreningar, läns- och stadsarkiv som ett led i arbetet.

Medverka i sammanställningen av den bok och hemsida som skall bli slutresultatet.

Det resultat som deltagarna kan förvänta sig:

Att lära och få vana inom systematik och metodik i efterforsknings- och arkivarbete.

Att lära och få vana av användning av Word, Excel och rapportering via kalkylblad.

Att få erfarenhet av att jobba i webbpubliceringsverktyget WordPress.

Skaffa erfarenheter och kunskaper när det gäller kontakt med uppgiftslämnare per telefon, mail och besök.

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”40px”]

Läs även följande inlägg om hur dokumentationen av fanorna gick till:

Stockholms läns Blåbandsdistrikt: Historisk Blåbandsdokumentation

Back To Top
×Close search
Sök