skip to Main Content
Om Fas 3, Socialt Företagande Och Arbetsförmedlingen I Omvärldsbevakningen Vecka 4

Om fas 3, socialt företagande och Arbetsförmedlingen i omvärldsbevakningen vecka 4

En stor anordnare inom fas 3 fick sitt avtal med Arbetsförmedlingen uppsagt i höstas, skriver Arbetet. Orsak: ekonomiska oegentligheter. Socialt företagande styrs av samma regler som så mycket annat i mänskliga samhällen – den som har kontakter och känner systemen har lättare att få sig resurser tilldelade, visar dansk forskning. Och någon översyn av Arbetsförmedlingens verksamhet är inte att vänta före valet i höst, om vi ska tro arbetsmarknadsministern.

Materialistisk dialektik: Ebba Grön tolkar och kommenterar samtiden.

Fas 3

Arbetsförmedlingen sade i slutet av oktober upp avtalet med fas 3-anordnaren Stosse i Sundbyberg, skriver tidningen Arbetet. Ekonomiska oegentligheter och vanskötsel av verksamheten låg bakom beslutet:

Föreningen startade när fas 3 var nytt och okänt i januari 2010. En av grundarna hade näringsförbud. Han skötte den dagliga verksamheten, men var inte med i styrelsen. Då hade det inte blivit några bidrag.

En skatterevision satte stopp för verksamheten. Enligt Skatteverket har föreningen använt sig av svart arbetskraft och bluffakturor. I slutet av oktober sade Arbetsförmedlingen upp avtalet. Ett hundratal fas 3-deltagare skickades hem.

Arbetet: Fas 3-miljoner till mygelföretag

Arbetet: Stosse överklagar – “Vi tjänar inga pengar”

Arbetsförmedlingen håller på att bygga ut sitt system för kontroll av att arbetslösa söker jobb. Det läggs däremot inga extra resurser på att kontrollera Arbetsförmedlingens privata tjänsteleverantörer, såsom jobbcoacher och fas 3-anordnare, enligt Arbetet:

I mars 2014 är systemet med aktivitetsrapporter fullt utbyggt. Då ska en halv miljon arbetslösa rapportera vilka jobb de har sökt varje månad – annars riskerar de att bli av med sin ersättning.

Prognosen är att det krävs motsvarande 400 heltidstjänster bara på Arbetsförmedlingen för att hantera rapporterna. Det lär gå ut över annat, som att förmedla jobb.

Däremot är det inte tal om några 400 heltidstjänster för att jaga privata företag och föreningar med bidrag från Arbetsförmedlingen.

Arbetet: Blufföretag sist på listan

Socialt företagande

Sociala företag med etablerade nätverk och som vet hur man navigerar i systemet med förhandlingar och ansökningar kring olika projekt har en klar konkurrensfördel i Danmark, hävdar forskaren Monica Faester i en avhandling:

Anställda som kan förhandla med såväl kommun som privat sektor, och skriva avancerade projektplaner och budgetar. Det är vad som behövs för att sociala företag och ideella organisationer ska kunna konkurrera om ekonomiska bidrag. Kan man dessutom stöpa om sitt sociala projekt till ett kultur- och fritidsprojekt blir det ännu enklare att få pengar.

– Det här utesluter alla små, spontana initiativ och förhindrar särskilt unga människor att ta emot mindre bidrag. Det är svårt för nykomligar att komma in i systemet och få medel beviljade. Men människor som redan tagit emot ekonomiskt stöd, hade en god chans att få det igen. Nätverket är väldigt viktigt, säger Monika Faester.

Esbri: Dolda agendor försvårar för sociala företag

Sexton socialdemokrater har motionerat i riksdagen med krav om en ändring av upphandlingspolicyn för sociala företag. Den sociala ekonomin har fått få uppdrag inom välfärdssektorn, anser bland andra Hillevi Larsson.

Dagens Opinion: S-krav – 5 miljarder till sociala företag i upphandlingar

Femton sociala företag i Göteborg får sammanlagt drygt fem miljoner kronor i verksamhetsbidrag från kommunen under 2014. Företagen ger jobb åt mer än 100 människor.

Göteborgs Stad: Miljonstöd till sociala företag som bryter utanförskap

Råneå Medborgarkontor och Råneå Församling i Luleå medverkar i ett projekt med arbetsnamnet Mat + integration, vilket ska utgöra grunden för ett arbetsintegrerande socialt företag. Där ska asylsökande och människor med personnummer laga och sälja mat från sina respektive ursprungsländer. Det rör sig om människor som har svårt att få tag på ett jobb, men som likväl har förmåga att arbeta.

Luleå Kommun: Socialt företag

Arbetsförmedlingen

I september 2013 aviserade regeringen en bred översyn av Arbetsförmedlingen, skriver Svenska Dagbladet. Ännu har dock ingenting hänt och bland annat Svenskt Näringsliv är kritiska till dröjsmålet:

– Med tanke på att det inte har fungerat på ganska länge så är vi otåliga. Om det nu är så att vi ser en myndighet med den typen av problem och som dessutom har lägst förtroende av samtliga myndigheter i Sverige så tror jag att de flesta inser att det är dags att ta tag i detta, säger Carina Lindfelt som är chef för Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning.

Svenska Dagbladet: Regeringens översyn av Arbetsförmedlingen dröjer

Arbetsförmedlingen kommer inte att få någon genomgripande översyn före valet i höst. Beskedet kommer från regeringen:

– Nej, det här är ett arbete på lite längre sikt. Men det kortsiktiga arbetet här och nu, att hela tiden förbättra matchning och förtroende, ligger hos Arbetsförmedlingen. Jag förväntar mig att Arbetsförmedlingen hela tiden arbetar med det, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Svenska Dagbladet: Arbetsförmedlingen inte klar före valet

Psykisk ohälsa

Psykisk sjukdom och funktionsnedsättning leder till dålig ekonomi. Dålig ekonomi är i sig en riskfaktor för psykisk ohälsa och de negativa faktorerna förstärker varandra. Reglerna i sjukförsäkringen och arbetslinjen måste vara betydligt mer flexibla och anpassningsbara för att människor med psykisk ohälsa ska ges en rimlig möjlighet att ta sig ur denna onda spiral. Detta skriver ledande företrädare för organisationen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i en debattartikel i Dagens Samhälle:

Sjukförsäkringens regler fungerar extremt dåligt för personer med allvarligare psykisk ohälsa. Systemet tar ingen hänsyn till hur de psykiska sjukdomarna utvecklas och hur lång tid det tar att bli frisk. Många befinner sig i en tröstlös väntan på utredning, diagnos, behandling eller (re)habilitering när de enligt Försäkringskassans tidgränser ska börja arbeta eller föras över till Arbetsförmedlingen.

Fler än tidigare har blivit beroende av aktivitetsersättning, försörjningsstöd eller tvingas leva på anhöriga. I detta avseende har socialförsäkringsreformen direkt motverkat sitt syfte.

Dagens Samhälle: Sjukförsäkringen ond spiral för psykiskt sjuka

Den fjärde ryttaren

Vanskötta fas 3-projekt; kontroll, kontroll och ännu mer kontroll av de arbetslösa; sjuka människor som far illa i repressiva maktstrukturer. Vi ger ordet till Ebba Grön:

Stora män som leker med liv ska snart ta sitt sista kliv – de ska tyna bort …

http://www.youtube.com/watch?v=wtgXvCi0kyA

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök