skip to Main Content
Årskrönika. Nedslag I Media 2013

Årskrönika. Nedslag i media 2013

Året närmar sig sitt slut. Det är dags för en återblick på något av det som Blåeld Medias omvärldsbevakning funnit på webben under 2013. Tendenser och händelser inom några av Blåelds intresseområden sätts i ett sammanhang och kommenteras.

Läs gärna också årskrönikan 2012 och sommarkrönikan 2013.

Generaldirektören och arbetsmarknadsministern lämnade skutan

Årets mest dramatiska händelser inom arbetsmarknadspolitiken utspelades under en kort månad i början av hösten.

I slutet av augusti lämnade Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist sin post. Kritik från de närmaste medarbetarna var den utlösande faktorn, men Bermudez-Svankvist hade redan tidigare under sitt förordnande skapat sig en kontroversiell profil.

Biträdande generaldirektören Clas Olsson trädde till på den vakanta chefsposten. Angeles Bermudez-Svankvist kunde vandra vidare till de avpolletterade generaldirektörernas elefantkyrkogård.

I mitten av september var det så dags för Hillevi Engström att lämna posten som arbetsmarknadsminister. Efterträdare blev arbetsmarknadsutskottets ordförande Elisabeth Svantesson. Hillevi Engström förflyttade sig till en annan kabinettsstol och är numera biståndsminister.

Arbetsmarknad, invandring och integration

Kombinationen arbetsmarknad, invandring och integration är ett tillväxtområde inom mediabevakningen. Det skrivs mer och mer – sannolikt beroende på den stora tillströmningen av asylsökande, som har svårt att konkurrera på den svenska arbetsmarknaden. Å ena sidan går numera merparten av de nya jobben till invandrade  – å andra sidan ökar också antalet arbetslösa invandrade kraftigt.

Den del av arbetsmarknadspolitiken som riktar sig direkt till nyanlända invandrare är i hög grad verkningslös. Därför är det lätt att förutse många inslag om kombinationer av invandring, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik och bristfällig integration också under året som kommer.

Socialt företagande, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

Socialt företagande, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer är företeelser som knyter an till varandra och ofta överlappar. Verksamheten inom området är livaktig runt om i landet. Här arbetas det med många av de problem och möjligheter i samhället, som den offentliga sektorn och näringslivet i viss utsträckning har valt bort.

Det sociala företagandet får ibland kritik för att tillväxten är klen. Både vad gäller inom företagen som sådana och vad gäller antalet sociala företag. Men det är ingenting konstigt med den långsamma tillväxten – det tar helt enkelt tid att bygga företag.

Här ett exempel på hur företeelserna knyter an till varandra. Elever vid Glokala Folkhögskolans distansutbildning till samhällsentreprenör tillbringade sista helgen i februari i Göteborg. Där gjorde de studiebesök hos några sociala företag och träffade entreprenörer på fältet.

Se Forum genomförde sitt första innovationslabb under tre dagar i slutet av maj. Labbet var en kreativ workshop för människor som vill gå från att ha en idé om hur man förändrar samhället, till att driva samhällsförändrande företag.

Kulturekonomi

Redaktionen har under året intresserat sig för området kulturekonomi. Ett fint inslag är hämtat från Generator-konferensen i Gävle i november 2012, utlagt på vår webbplats i början av 2013.

Kulturekonomen Emma Stenström höll en inspirerad föreläsning på ämnet passion för innovation.

Passion för innovation – att ta hjälp av kulturella och kreativa näringar för att utveckla ledarskap. Vikten av kultur, estetik och de existentiella aspekternas betydelse för innovation och ledarskap.

Under våren och försommaren gjorde sedan Emma Stenström en inre resa och hamnade i samband med Almedalsveckan i en ny insikt: det var skärningsområdet mellan kultur och de faktorer som bidrar till människors hälsa hon ville ägna sig åt framgent.

Imagine

De ekonomiska klyftorna ökar, samhället polariseras, debattklimatet brutaliseras; ideologiskt färgat våld sticker upp huvudet bland folkhemmets ruiner.

Under årets kortaste och mörkaste dagar kan det vara svårt att nära hoppet och föreställningen om en bättre värld.

Men det är ändå tillåtet att drömma.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och lämnar er i sällskap med John Lennon, hans musa Yoko Ono och ett av pophistoriens vackraste fantasibyggen:

… nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people, living life in peace …

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök