skip to Main Content
Svenska & Integration – En Angelägen Verksamhet

Svenska & Integration – en angelägen verksamhet

En av Blåelds viktigaste sysselsättningsgrupper heter Svenska & Integration. Kanske är det den viktigaste av alla, i vart fall för deltagarna i den. Att behärska svenska språket, förstå det svenska samhället och begripa sig på svenskarna är nycklar både till arbetsmarknaden och till att bli accepterad som fullvärdig medborgare. Inte bara i formell mening, utan framförallt då man möter svenskar i vardagen.

– Det är jätteviktigt med språk och jätteviktigt med integration, säger Leila Syriani med eftertryck.

Leila kom till Sverige från Libanon för snart trettio år sedan och arbetar som lärare på Blåeld. Hon vet av egen erfarenhet hur viktigt det är att lära sig behärska det nya språket väl.

– Det är viktigt att man känner sig bekväm med språket. Det är stor skillnad i bemötande, beroende på hur bra man klarar svenskan.

Sysselsättningsgruppen Svenska & Integration fick sin nuvarande form i slutet av mars 2013. Det bedrevs träning i svenska vid Blåeld även tidigare, men då i mer löst organiserade former utifrån tillfälliga behov och tillgång på lärarkompetens.

Med tiden blev dock behovet av en regelbundet återkommande verksamhet så starkt, att en sysselsättningsgrupp startades. Det finns deltagare från mer än 20 nationer vid Blåeld och många av dem är svaga i svenska språket. Detta trots att nästan alla genomgått både kurser i Svenska för invandrare (SFI) och läst kursen Svenska som andraspråk (SAS), en utbildning som förbereder för studier vid Komvux.

Problemet för många är att de så sällan pratar med svenskar; därmed får de inte nödvändiga tillfällen att träna den svenska de lärt sig.

Förutom träning i svenska är det också meningen att deltagarna ska lära sig mer om det svenska samhället. Syftet är att livet i Sverige ska bli lättare för dem, till exempel på arbetsplatser och vid möten med myndigheter och skola.

Deltagarnas förutsättningar skiftar, men målet är detsamma

Den nuvarande gruppen består av 18 deltagare. Det är en blandad skara från jordens alla hörn och en mängd kulturer. Deltagarna har skiftande förutsättningar, varierande förmåga och olika ambitionsnivåer. Där finns de som är högt utbildade och de som blott med möda klarar av att läsa och skriva på sitt eget språk.

– Våra deltagare gör framsteg, men olika mycket, säger Leila Syriani. De som har tidigare kunskaper i svenska språket har lättare att lära sig än deltagare med analfabetisk bakgrund. Även de senare gör framsteg, men med en långsammare takt.

Gruppen använder sig av beprövade läromedel, bland annat På G – svenska som andraspråk och tidningen 8 sidor – på lättläst svenska, som deltagarna får läsa artiklar ur.

Förutom läsövningar jobbas det också med hörförståelse. Deltagarna får lyssna på något som läses upp på svenska och därefter svara på frågor om det man lyssnat till. Det finns förstås också tid för alla språkstuderandes älsklingsämne: grammatik.

Förutom den tryckta materielen har lärarna använt sig av TV-programmen Fem myror är fler än fyra elefanter och Fredriks Lindströms Värsta språket.

Genuin integration kräver förstås mer än undervisning i det svenska språket och kunskaper om svenska myndighetsrutiner:

– Vi brukar varva språkundervisningen med kultur, aktuella nyheter och svensk historia, säger Vivianne Alexandersson, som undervisar tillsammans med Leila Syriani.

– De senaste veckorna har vi läst och talat om andra kulturer – samer, indianer och vikingar. Allra senast talade vi om Alfred Nobel, inför stundande Nobelaktiviteter.

Siste mohikanen

Little Gerhard:

… då sa den tappre siste mohikanen, Vilda Västern är ej som förut …

Kulturmöten

Så har ödets hjul snurrat ett varv, då vi kommer in på dessa möten mellan olika kulturer. Ursprunget till Blåeld och dess verksamhet för att stödja och hjälpa långtidsinskrivna arbetslösa, var just en idé om kulturmöten som Blåelds verksamhetsledare Lasse Reuterberg fick en gång:

– Jag tänkte att man skulle prova att lära ut grunder i svenska genom att kombinera undervisningen med konst, genom att måla tavlor.

Ur den tanken sprang Talets Konst, som numera är en sysselsättningsgrupp vid Blåeld under ledning av konstnären Mahmoud Shadbakhsh, och med tiden hela Blåeld. I dag en organisation med fler än 100 deltagare och drygt ett dussin projektgrupper enbart i Stockholmstrakten.

Mahmoud Shadbakhsh
Mahmoud Shadbakhsh

Betydelsen av svenska och integration kan inte överskattas

Det är svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, för den som har alltför stora brister i svenska språket. Förstår man sig inte heller på svenskarna och det svenska samhället, med dess normer, värderingar och sätt att göra saker, är det än svårare. De osynliga murarna är fler än man kan tro och de är starka och svåra att forcera.

Det kommer inte att bli lättare framöver. Det kommer att bli ännu tuffare, för den som inte behärskar språket och koderna till det svenska samhället.

Människor som varit arbetslösa i flera år och lever i sociala miljöer där de sällan har möjlighet att prata med någon svensk, blir inte attraktivare på arbetsmarknaden med åren. Det utanförskapet riskerar att permanentas.

Tillströmningen av nya asylsökande från Mellanöstern och Afrika innebär, att stora grupper av människor som redan idag har svårt att få tag på ett jobb ständigt fylls på med nya arbetslösa. Den aktuella situationen på arbetsmarknaden är beklämmande.

För Sverige som välfärdssamhälle, såsom vi känner det idag, är frågan central. En förutsättning för välfärden är att tillräckligt många människor arbetar, dessutom med produktiva arbeten.

Sittin’ on the Dock of the Bay

Otis Redding:

… two thousand miles I roamed, just to make this dock my home …

http://www.youtube.com/watch?v=PyxLaHmOaYM

Röster om integration

Statsvetaren Peter Santesson har av opinionsundersökningsinstitutet Demoskop kallats “en av Sveriges mest drivna analytiker inom politik och opinionsbildning”.

Santesson har, fram till sin anställning vid just Demoskop i höstas, återkommande skrivit om integrationsfrågor på sin blogg inslag.se.

I genomtänkta och nyanserade texter belyser och analyserar han nuvarande och framtida samhällsproblem, till följd av bristande integration och hög arbetslöshet bland invandrade.

Santesson har samlat det han skrivit om integrationsfrågor under rubriken Tema: Integration. Läsvärt, för den som vill skaffa sig insikter bortom de dagliga mediernas informationer och åsikter på området.

Andreas Johansson Heinö, också han statsvetare och verksam vid Timbro, är förespråkare av ett mångkulturellt Sverige. Han hyser dock tvivel om att människorna i det etablerade svenska samhället verkligen är beredda att släppa in framförallt utom-europeiska invandrare i sina egna salonger.

I sin bok Gillar vi olika? tar han upp något som han kallar den svenska likhetsnormen och hur den, enligt honom, står i vägen för en mer framgångsrik integration i Sverige.

I samband med att boken kom ut i september 2012, bjöd Timbro in till ett samtal mellan Andreas Johansson Heinö, integrationsminister Erik Ullenhag och Karin Zelano från tankesmedjan Fores.

olika

Här kan läsaren ta del av en inspelning från samtalet.

 

Statistik

Statistiska Centralbyrån släppte nyligen en aktuell sammanställning över integrationen i Sverige i siffror. För den som vill fördjupa sig, finns rapporten att hämta här.

integration

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök