skip to Main Content
Om Kulturekonomi, Entreprenörskap Och Arbetsmarknad I Omvärldsbevakningen Vecka 49

Om kulturekonomi, entreprenörskap och arbetsmarknad i omvärldsbevakningen vecka 49

Sedan Alliansen kom till makten 2006 har merparten av nytillkomna arbeten gått till invandrare. Inget konstigt med det, säger Arbetsförmedlingen, eftersom befolkningstillväxten i Sverige till så stor del utgörs av invandrare. Sektor3, tankesmedja för det civila samhället, lägger verksamheten i malpåse från årsskiftet. Innan dess presenteras en ny bok med förslag om hur situationen för det civila samhället kan förbättras. I veckans bevakning också om utbildning av entreprenörer i Frankrike och insatser mot fattigdom i östra Afrika. Samt den eviga frågan om kulturpolitikens roll för konstnärernas villkor.

Apropå kultur och konstnärer: Konst + musik + kulturreferenser = Vintersaga.

Arbetsmarknad

Sedan Alliansen kom till makten hösten 2006 har 70 procent av de nytillkomna jobben, 160 000 av 230 000, gått till människor från andra länder. Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors är inte förvånad, eftersom Sveriges befolkningstillväxt i så hög grad kommer från invandring:

Så kommer det att se ut även i fortsättningen. Det är i den här gruppen vår stora sysselsättningspotential finns. För att få ökad sysselsättning måste merparten av jobben gå till utrikes födda.

Svenska Dagbladet: Merparten av jobben måste gå till utrikes födda

Tino Sanandaji, nationalekonom vid Institutet för Näringslivsforskning, ser inte utvecklingen för invandrare på arbetsmarknaden som någon framgång för regeringen Reinfeldt. På sin personliga blogg pekar Sanandaji bland annat på att sysselsättningsgraden för utomeuropeiska invandrare sjunkit sedan Alliansregeringen tillträdde hösten 2006:

Sysselsättningsgraden för utomeuropeiska invandrare har således marginellt sjunkit sedan tredje kvartalet 2006, efter 7 år av Reinfeldts arbetslinje och efter tiotals miljarder i bortkastade integrationssatsningar. Kom då ihåg att dessa siffror räknar många arbetsmarknadspolitiska åtgärder som jobb, även när staten betalar 80% av lönen.

Tino Sanandaji: 113 000 fler invandrare utan jobb sedan 2006 presenteras som en framgång

Civilsamhället

Den 12 december släpper tankesmedjan Sektor3 boken “Brev till Maria” – en samling personliga brev till Maria Arnholm, ansvarig minister för civilsamhällespolitiken. Breven ger förslag om hur situationen för ideella organisationer på olika sätt kan förbättras. I samband med boksläppet håller Sektor3 ett seminarium kring dessa frågor:

Vi har nu levt fyra år med riksdagens beslutade “En politik för det civila samhället”. Det har varit en tid med stort fokus på dialog och samverkan men inte en period med nya förslag till behövliga reformer för civila samhället. Vi tror att det är dags att ändra på det. Det behövs konkreta reformförslag för att göra den politiska debatten om civila samhället tydlig.

Sektor3: Framtidens reformer för civilsamhället

Entreprenörskap

Alain Fayolle, professor vid EM Lyon Business School, fick tidigare i år pris för sina insatser inom entreprenörskapsutbildning. Ett par av hans ledstjärnor är att forskning skall vara användbar och att det är viktigt för forskare att inte bli isolerade från omvärlden:

Alain Fayolle jobbar hela tiden nära praktiken. All hans forskning utgår från praktiska problem, och han agerar gärna äktenskapsmäklare mellan teori och praktik. Bland annat arrangerar han återkommande workshops där forskare och praktiker lär av varandra. Han har också startat en franskspråkig entreprenörskapstidskrift med fokus på både forskning och praktik.

Esbri: Alla behöver någon som säger “so what?”

SIDA finansierar ett utbildningsprogram för att stötta samhällsentreprenörer, vilka bidrar till fattigdomsbekämpning genom att utveckla lösningar på miljömässiga och sociala problem. SE Mini-Accelerator genomförs i Nairobi, Kenya:

Bland de 120 personer som ansökt har nio samhällsentreprenörer som representerar sju sociala innovationer antagits till programmet. Deras verksamheter berör områden som hälsa och sjukvård, avfallshantering, jordbruksfrågor och matsäkerhet, utbildning samt grön energi, och samtliga leder till arbetstillfällen i östra Afrika där fattigdom och arbetslöshet är stora samhällsproblem.

Mötesplats Social Innovation: Innovationer som räddar världen

Kulturekonomi

Forskaren Erik Modig och kulturjournalisten Karolina Modig är aktuella med boken “Värdet av konst: för människa, näringsliv och samhälle”. Under ett samtal med Kulturekonomis Tobias Nielsén kom de bland annat in på kulturpolitikens roll för konstnärernas villkor:

Går man tillbaka 75-100 år i historien kan man se att kulturpolitiken inte har förändrats särskilt mycket, oavsett vilket parti som suttit vid makten.

Ingen kulturpolitik har än så länge lyckats förbättra konstnärernas villkor inkomstmässigt. En konstnärs medellön ligger exempelvis fortfarande under den generella medelinkomsten.

Inför 2014 har inte en enda kulturbudgetpost avsatts specifikt för konstfrämjande satsningar. Detta trots att enbart drygt 3 procent av regionernas kulturbudgetar läggs på konst, museiverksamheter undantaget.

Kulturekonomi: Kulturpolitiken har inte lyckats förbättra konstnärernas villkor

Vintersaga

Bondepraktikan förkunnar, att vi stigit in i den första av vintermånaderna. Musikern och konstnären Ted Ström ledsagar oss:

Lapplandspilen tjuter som ett vilddjur genom natten, gårdarna släcker sina ljus …

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök