skip to Main Content
Stort Gensvar För Blåelds Rapport Om Fas 3

Stort gensvar för Blåelds rapport om Fas 3

Aldrig förr har gensvaret varit så stort, säger Lasse Reuterberg om Blåelds larmrapport Leder det till jobb då? Rapportens hårda slutsats är att ett alarmerande fåtal Fas 3:are, så få som två-tre procent, faktiskt är fullt ut arbetsdugliga och kan direkt klara ett heltidsjobb. Detta har väckt reaktioner på mejlen från riksdagspolitiker och kommunpolitiker. Även bloggare och deltagare i Blåelds program för långtidsarbetslösa har hört av sig med synpunkter på rapporten.

– En bra anordnare kan vara skillnaden på liv och död för en deltagare. Politikerna är inte medvetna om långtidsarbetslösas ofta undermåliga hälsotillstånd, inskärper Lasse Reuterberg.

Blåeldakademien är Lasse Reuterbergs stora projekt som praktikanordnare för långtidsarbetslösa. Vid projektstarten 2011 hade han stora förhoppningar. Avsikten var att deltagarna efter en tid i Akademien skulle vara redo att återvända till arbetslivet, en tanke han nu reviderat sedan han lärt känna människorna bakom arbetslöshetsstatistiken.

– Aldrig tidigare har jag fått så mycket återkoppling på en rapport. Bara antalet politiker som hört av sig bekräftar att detta är ett brännande ämne. Politikens syfte, oavsett vem som bedriver den, är att arbetslösa skall komma i arbete. Problemet är att alla talar om de långtidsarbetslösa som en homogen grupp. Man letar efter åtgärder som skall passa alla. Budskapet blir: “Om de bara fick chansen, så skulle alla klara ett riktigt jobb!” Men det är inte sant. Och någon måste våga tala om det!

– Den politiska övertygelsen, om att omfattande ekonomiskt stöd till en arbetsgivare leder till anställningar för fler personer, är inte heller riktig.

Syftet med rapporten, säger Lasse Reuterberg, är att visa att långtidsarbetslösa inte är en homogen grupp. Att det är ett försvinnande litet antal som han uppskattar kan gå ut i en vanlig heltidsanställning. Ändå begär man från myndighetshåll att sysselsättningen hos anordnaren ska leda till arbete, eller i vart fall föra deltagaren i programmet närmare arbetsmarknaden.

– Det vanliga är att en handläggare ringer från AF och vill skicka en deltagare. Handläggaren frågar alltid: leder det till jobb då? Kan deltagaren kanske få jobb på Blåeld? Och då vi måste svara: hur långt är ett snöre? För det är omöjligt att säga. Vi måste träffa personen först och se hur han eller hon fungerar på en arbetsplats. Hur ska vi kunna veta det i förväg? Särskilt som vi nu vet i vilket dåligt skick många människor är.

– Ingen deltagare kan identifieras i vår rapport. Och någon måste våga säga detta: det övervägande flertalet långtidsarbetslösa i Fas 3 är helt enkelt inte anställningsbara. Våra siffror för dem som är direkt anställningsbara, alltså två till tre procent, stämmer med det antal som lämnar Fas 3 för jobb. Ändå kräver Arbetsförmedlingen av anordnaren att sysselsättningen ska leda till jobb. Det går inte ihop.

– Vi har alltså två till tre procent i Fas 3 som direkt kan ta ett jobb. De övriga har i olika grad en lång väg tillbaka till arbete. Så ser verkligheten ut från vårt perspektiv.

Lasse Reuterberg målar upp två offentliga bilder av den arbetslöse. Först nidbilden: en arbetsskygg och lat person, kanske invandrare, som inte vill jobba. Sen politikernas bild, som säger att alla dessa kan få ett jobb, bara staten gör villkoren förmånliga nog.

– Det går inte ihop. Dessutom förringar man problemen om man gör det till enkla valfrågor med ännu enklare lösningar. Att hävda att alla skall få ett jobb, är att inte ha tagit till sig den verklighet som finns.

– Vi träffar de här människorna varje dag, och vet därför ofta mer än vad myndigheterna vet om dem, och framför allt vet vi mer än politikerna. Det är en oerhört utsatt grupp människor vi pratar om, med sociala, ekonomiska och medicinska problem.

– För att återgå till rapportens syfte: en bra anordnare i Fas 3 kan vara skillnaden på liv och död för en deltagare. Tyvärr är politikerna alltför ofta inte ens medvetna om det. Och det är ett ämne där vi på Blåeld vill gå vidare. Vi planerar ett seminarium tidigt i vår om hälsoläget i Fas 3. Så frågan återkommer!

 

Back To Top
×Close search
Sök