skip to Main Content
Om Arbetsmarknadspolitik Och Socialt Företagande I Omvärldsbevakningen Vecka 46

Om arbetsmarknadspolitik och socialt företagande i omvärldsbevakningen vecka 46

Det sociala företagandet i landet växer till sig pö om pö, men processen går inte friktionsfritt överallt. I Västervik har det genomförts ett projekt för socialt företagande som i vart fall inte projektledaren blev nöjd med. Arbetslösa ungdomar med utomeuropeiska rötter ägnar sig åt stärkande soldatliv i Boden medan Svenska Dagbladets ledarsida bekymrar sig över brister i arbetsmarknadspolitiken, kopplad till invandring och integration. Och som vanligt står funktionsnedsatta långt bak i kön på arbetsmarknaden.

Att resa sig eller vänja sig, det är dagens (och alla andra dagars) fråga.

Socialt företagande

Det sociala företagandet i Dalarna växer, berättar Dalarnas Tidningar. Allt fler företag jobbar med att bredda arbetsmarknaden och anpassa jobben efter människors förmåga:

“Många arbetar med hushållsnära tjänster, caféverksamhet, secondhandbutiker och olika verkstäder som till exempel Kulturarvet i Falun där 25 praktikanter och sex anställda arbetar med bland annat renovering av gamla fönster och möbler, trätillverkning och lagning av olika föremål.”

Dalarnas Tidningar: Sociala företag blir allt fler

Dalarnas Tidningar: Företag med social hänsyn

Ett projekt för socialt företagande i Västervik som genomförts under två års tid har nyligen avslutats. Projektet bedrevs i samverkan mellan Västerviks kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län:

Projektet syftade till att stödja bildande och etablering av sociala företag som i ett långsiktigt perspektiv kan skapa fler arbetstillfällen för personer i behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet i Kalmar län: Sociala företag i Västervik

Projektledaren Maths Andersson Fredén är missnöjd med såväl förutsättningar som resultat för Västerviks-projektet, vilket han utvecklar i sin slutredovisning:

Personligen är jag långt ifrån nöjd. Målgruppen som varit aktuell till projektet är redan innan starten till den största delen hårt ekonomiskt ansatt, vilket gör att det “verkliga” företagandet blir mycket svårt.

Ingen vill investera i denna grupp, jag har varit/ringt runt på ett otal olika instanser men svaret har varit entydigt “Det är för riskabelt och det finns för lite stabilitet” och därav har endast familjen varit stöttande i den ekonomiska delen.

Slutredovisning för Socialt företagande i Västervik (PDF-dokument)

Hans Eriksson, verkställande tjänsteman vid Samordningsförbundet i Kalmar län, har sammanställt en rapport om projektet “Sociala företag i Västervik”. Rapporten kan ses som ett komplement till den slutredovisning som gjorts av projektledaren.

Hämta rapport: Projekt sociala företag i Västervik, sammanställning av intervjuer med berörda personer

Att resa sig …

Kanske var det social och konstnärlig företagsamhet som gav Thorsten Flinck kraften och modet att resa sig igen:

I det förflutnas skugga, där blir alla minnen grå … när stunden tar en tugga till av den tid som rullar på …

Arbetsmarknadspolitik

Arbetslösa ungdomar med utomeuropeiska rötter genomför en fem veckor lång förberedande militärutbildning i det natursköna Boden, rapporterar Sveriges Television:

Förhoppningen från Försvarsmaktens sida är att deltagarna sen söker GMU – alltså grundläggande militärutbildning och sedan stannar kvar inom Försvarsmakten. Och många av deltagarna är sugna på yrket.

Sveriges Television: Ungdomar provar soldatlivet

Allt mer av den förda integrationspolitiken sorterar nu under rubriken misslyckande, menar Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman och exemplifierar bland annat ur gränslandet till arbetsmarknadspolitiken:

Etableringsreformen har synats och sågats av både Statskontoret och Riksrevisionen i olika delar och omgångar. SFI-bonusen har regeringen redan avskaffat eftersom den var ett fiasko.

Och apropå Riksrevisionen så är mer granskning att vänta – just nu synas systemet med etableringslotsar – ett system som kritiserats för rena oegentligheter och som samtidigt inte verkar bidra med att få människor i arbete.

Svenska Dagbladet: Nu skulle det sitta fint med lite ansvar

Andelen människor som är kodade som funktionsnedsatta hos Arbetsförmedlingen är uppe i 25 procent, skriver Johanna Semneby, kolumnist för Strategisk Påverkan och Lärande. Politiken har höga ambitioner för denna grupp, men det är sämre med verkställandet:

Andelen personer med en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga på arbetsmarknaden har sjunkit under 15 år och är nu nere på 45 procent. Det har skett under både S-regeringars och Alliansens styre. Det har också skett under både hög- och lågkonjunktur.

Strategisk Påverkan och Lärande: De längst från arbetsmarknaden hamnar längst bak i kön

… eller vänja sig

Den som inte mäktar resa sig, vad återstår för den? Kanske ingenting annat än att vänja sig:

… det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig; man får lov att vänja sig.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök