skip to Main Content
Om Sysselsättningsfasen, Kultur Och Hälsa I Omvärldsbevakningen Vecka 45

Om sysselsättningsfasen, kultur och hälsa i omvärldsbevakningen vecka 45

Statskontoret har genomfört en kartläggning av orsakerna till att människor fastnar i långvarig arbetslöshet. En slutsats är att många deltagare i fas 3 får för lite individuellt stöd. Arbetslösa utbildas till arbeten som försvinner och Arbetsförmedlingen kritiseras av Konkurrensverket. Kultur är hälsobringande, visar en mängd vetenskapliga studier.

En sund själ i en sund kropp – ett tidlöst ideal, med vetenskapen på sin sida.

Sysselsättningsfasen

I en ny rapport från Statskontoret konstateras att många som varit arbetslösa under en lång tid har behov av mer individuellt stöd från Arbetsförmedlingen, skriver Dagens Juridik:

Statskontoret har kommit fram till att deltagare i sysselsättningsfasen får för lite individuellt stöd i förhållande till sina behov. Få enskilda möten, många sökande per arbetsförmedlare och byten av arbetsförmedlare ökar risken för att dessa inte lär känna de sökande.

Dagens Juridik: Statskontoret larmar om otillräckligt stöd till arbetslösa

Statskontoret: För lite individuellt stöd till arbetslösa

Hämta rapport: Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

Barometern-OT:s politiske chefredaktör Martin Tunström efterlyser mer uppmärksamhet kring, och genomlysning av, de socialdemokratiska alternativen till fas 3:

I skuggbudgeten framgår dock att sysselsättningsfasens deltagare ska erbjudas extrajobb i offentlig sektor, ideella föreningar eller för att rusta miljonprogrammen.

Barometern-OT: Förhastad Fas-3 utfasning

Det gamla kulturarvet i Marktjärn bevaras genom ett projekt i samverkan mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen, berättar Dagbladet:

Fem långtidsarbetslösa i FAS 3 röjer sly, rensar stubbar och lagar gamla spångar. Och alla verkar de eniga om att det är en bra sysselsättning.

Dagbladet: Kulturarvet bevaras

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen utbildar till jobb som försvinner på de orter där utbildningarna bedrivs, meddelar Sveriges Television:

Nu går hon på en arbetsmarknadsutbildning för service i Sandviken där tanken är att hon ska få ett butiksjobb när hon är klar, trots att många butiker har lagts ned.

Arbetsförmedlingen försvarar beslutet med att även om det inte finns jobb på orten finns det en brist någon annanstans i Sverige.

Sveriges Television: Zahra utbildas till jobb som inte finns

Konkurrensverket kritiserar Arbetsförmedlingens uppföljning av leverantörer och valfrihetssystem, rapporterar fackförbundet ST:s tidning Publikt:

Under 2012 hade Arbetsförmedlingen avtal med 767 olika leverantörer inom valfrihetssystemen och betalade ut närmare 462 miljoner kronor i ersättning till dessa företag.

Publikt: Kritik för brister i uppföljningen

Hämta rapport: Valfrihetssystem inom arbetsförmedlingen

Kultur och hälsa

En strid ström av vetenskapliga undersökningar visar att kultur kan läka sjuka, skriver Dagens Nyheter. Men kunskapen används sällan inom vården, trots att kultur som förebyggande medel kan spara stora pengar:

Politiker har generellt svårt att satsa förebyggande, utan kommer i stället med insatser i efterhand. Men det lönar sig att satsa förebyggande. Ta en av våra absolut största kostnader inom sjukvården – den för mental ohälsa. Här räcker det inte med tabletter utan man måste arbeta mer preventivt med insatser, som exempelvis kultur.

Dagens Nyheter: Kultur ett outnyttjat vårdverktyg

Dagens Nyheter: Kulturens läkande kraft

Karolinska Institutet: Den kulturella hjärnan

Under devisen Mens sana in corpore sano kompletterar vi kulturens välgörande effekter med kapten Bertil Ugglas energiska morgongymnastik:

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök