skip to Main Content
Du&Nu Blir Månadstidning! Höstens Tema: Arbetslöshet Och Ohälsa

Du&Nu blir månadstidning! Höstens tema: Arbetslöshet och ohälsa

(Uppdaterat den 13/12 2013) Tidningen Du&Nu är nedlagd. Delar av innehållet finns nu på Blåelds nyhetssida.

Du&Nu är ett work in progress, ett arbetsprojekt under utveckling. Redaktionens medlemmar är helt och hållet hämtade från den anställningslösa personalstyrka som just nu hösten 2013 deltar i olika arbetsmarknadspolitiska program i Storstockholm; med andra ord långtidsarbetslösa. Vårt uppdrag är att på anordnarens begäran skildra arbetsmarknaden ur långtidsarbetslösas perspektiv. Det är en ram som kan innefatta lite allt möjligt, och vi har sedan starten våren 2012 sökt efter vår form. Vi vill gärna ha efterföljare ute i landet. Men mer om det senare.

En fråga som ständigt återkommer är långtidsarbetslösa och ohälsa. Den mest självklara är den ohälsa som orsakar arbetslöshet, den mindre självklara den ohälsa som orsakas av arbetslöshet – ohälsan som uppstår på grund av livet under långtidsarbetslösas livsvillkor i många sammanhängande år.

Och minst självklar är kanske frågan om hälsoläget hos alla dem som arbetar tätt inpå arbetslösa: handläggare, tjänstemän, offentliganställda. Hur är egentligen stämning ute på golvet bland dem som står för den första kontakten med arbetssökande människor av alla kulörer och former?

I höstens första nummer av Du&Nu är temat följaktligen arbetslöshet och ohälsa. Vi ska gräva där vi står och följa hälsospåret upp i förvaltningarna, hos handläggare och tjänstemän, för att så småningom i följande nummer närma oss beslutsfattarna själva. Hur är den sociala sektorn betraktad som arbetsplats? Faktum är att vi långtidsarbetslösa och alla våra handläggare sitter i samma båt, eller i vart fall under samma budgettak.

Sen det där med efterföljare: Att organisera sig som en redaktion eller mediagrupp är ett enkelt sätt att engagera människor i sysselsättningsfasen. Vi på Du&Nu/Blåeld berättar gärna hur man kommer igång. Och hur vi funderat kring begreppet Lärande Sysselsättning. Välkomna att ta kontakt!

Back To Top
×Close search
Sök