skip to Main Content
Om Innovation Och Kulturekonomi I Omvärldsbevakningen Vecka 40

Om innovation och kulturekonomi i omvärldsbevakningen vecka 40

Tillväxtverket har beslutat genomföra ett särskilt program för utveckling av de kulturella och kreativa näringarna, mellan 2013 och 2015. Internationellt pågår forskning för att kunna mäta och värdera nyttan av den kreativa sektorn för samhällsekonomin. I veckans bevakning också om innovation i stort och smått, lokalt och nationellt.

Sverige är fantastiskt och svensk innovationskraft kanske både tidlös och evig.

Kulturekonomi

Har kulturella och kreativa näringar haft sin tid i ljuset? Det undrar Kulturekonomis Tobias Nielsén, som tycker sig ha sett tecken som tyder på en sådan utveckling. Då han lyfter blicken mot horisonten och ser sig omkring, hittar han dock många aktiviteter och initiativ som motsäger en så dyster tes:

Så – nej. Strukturer förändras, men arbetet för kulturella och kreativa näringar pågår fortfarande

Kulturekonomi: Tillväxtverket förlänger satsning

Tillväxtverket har beslutat genomföra ett särskilt program för utveckling av kulturella och kreativa näringar. Det nya programmet sträcker sig mellan 2013 och 2015:

Tillväxtverket ska bland annat öka kunskapen om kulturföretagares drivkrafter hos affärsrådgivare, regionstrateger, myndigheter och olika beslutsfattare. Vi ska också öka kunskapen om immateriella rättigheters betydelse för affärsutveckling inom området.

Tillväxtverket: Tillväxtverket prioriterar kulturella och kreativa näringar 2013-2015

Två holländska forskare har försökt få grepp om var värdet av kulturella och kreativa näringar ligger och hur detta värde skall mätas:

In the Netherlands however, some years ago researchers Paul Rutten and Frank van Oort tried to answer this question already in their report “Creative Industries as a Flywheel”

European Creative Industries Alliance: The economic value of the CCI´s

Hämta dokument: Creative Industries as a Flywheel

Innovation

För att gå från ett vanligt företagsklimat till en kokande gryta av kreativitet krävs det ett tillåtande klimat att testa nya idéer, sade Reforminstitutets vd Stefan Fölster då han föreläste för en grupp företagare i Örnsköldsvik:

Det finns en outnyttjad potential i Örnsköldsvik liksom i alla Sveriges kommuner. Experimentera verkar vara ett fult ord inom politiken.

Svenskt Näringsliv: Innovativa kommuner – en överlevnadsfråga

Konferensen SOCAP 13 handlade i mycket om lokal social innovation och om värdet av att bygga ekosystem för att främja denna lokala innovation, skriver Rebecca Lampley på Mötesplats Social Innovation:

Att bygga ekosystem för innovation kräver en politisk agenda, mentorprogram, finansiering och design-tänk. Dessutom måste det anpassas utifrån de resurser som finns tillgängliga i den lokala kontexten.

Mötesplats Social Innovation: Att utveckla ekosystem för lokal innovation

Vad gör Sverige till ett av världens mest innovativa länder? Med skriften “Innovation the Swedish Way” försöker Svenska institutet ge ett svar på den frågan:

Hur kunde Sverige på kort tid gå från fattigt jordbrukssamhälle till ledande industrination? Hur kommer det sig att trenden att ligga i framkant med morgondagens teknologier och innovationer håller i sig? Hur gör vi för att Sverige även i framtiden ska vara ett land av innovatörer? Vi har samlat några fantastiska berättelser från svenska företag och organisationer. De är väl värda att föra vidare.

Svenska Institutet: Ny skrift om innovationer

Vår beredskap är god. Svensk (och dansk) innovationskraft står stark. I evighet. Amen.

Det är en evighetsmaskin!

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök