skip to Main Content
Mediabevakning

Mediabevakning

Arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsbelastning vid tre av våra stora myndigheter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten – är ämnen för denna omvärldsbevakning. Inslagen speglar pressade arbetsförhållanden, stressiga arbetsmiljöer och hög arbetsbelastning. Faktorer som otillräckliga resurser, bristfällig ledning och återkommande omorganisationer kastar allt som oftast sin skugga över tjänstemännens dagliga verksamhet.

Arbetsförmedlingen

Som arbetsförmedlare på AF:s samverkanskontor i Malmö ger Max Green råd till sjukskrivna om hur de ska kunna försörja sig sedan de utförsäkrats från Försäkringskassan. Sydsvenskan berättar om hans arbetsvardag och de människor han möter:

Sedan 2010 har 70 000 personer utförsäkrats från Försäkringskassan. När de får veta att deras dagar i sjukförsäkringen är på väg att ta slut hänvisas de till Arbetsförmedlingen för samtal.

För tre år sedan jobbade tio arbetsförmedlare enbart i Malmö med utförsäkrade. Idag består arbetsstyrkan av fyrtio personer. Just nu har de drygt tusen ärenden i sina rullor.

Sydsvenskan: Arbetsförmedlaren: Vi träffar människor i kris

I november 2012 presenterade fackförbundet ST en enkätundersökning bland sina medlemmar på Arbetsförmedlingen, om deras arbetsmiljö. Enkäten och dess resultat torde i väsentliga delar ha relevans och bärighet även i dag:

Många inom Arbetsförmedlingen upplever en mycket hög arbetsbelastning. Det finns också hinder för att utföra sitt jobb. 80 procent av cheferna anger att akutuppdrag gör det svårare att göra sitt jobb och 70 procent av arbetsförmedlarna anger administration som ett stort hinder.

Fackförbundet ST: Arbetsförmedlingen – En tyst myndighet

Hämta dokument: En tyst myndighet

 

Försäkringskassan

Anställda vid Försäkringskassan menar att det i hög grad är slumpen som styr vilka som beviljas sjukersättning (i folkmun förtidspension) och vilka som får avslag. ETC synar Försäkringskassans hantering kring sjukersättningen och de interna orsakerna till de till synes slumpmässiga utfallen:

Hur många som beviljas stadigvarande sjukersättning, så kallad förtidspension, varierar stort mellan olika landsändar, enligt siffror från Försäkringskassan för åren 2008-2011. Någon senare jämförbar statistik finns inte, enligt uppgift. Men skillnaderna är också stora mellan regioner, mellan olika kontor i samma region och mellan enskilda handläggare. På vissa håll beviljas nästan hälften av alla ansökningar, 40 procent, på andra bara 0-5 procent.

Dagens ETC: Slumpen avgör vem som beviljas sjukersättning

I ett brev till Dagens Arena beskriver två handläggare vid Försäkringskassan sin upplevelse av hur det känns att arbeta under stress och press:

Medarbetarperspektivet är icke-existerande. Perspektivet tas inte upp i vare sig den nya visionen eller i personalpolitiken. Personalen arbetar under stor stress. Att ha 30-40 timmar plus i sin flex är vardagsmat för många. Till det här tillkommer också övertid med jämna mellanrum.

Personalen drabbas av stressrelaterade åkommor, högt blodtryck, dålig sömn, upprepade förkylningar. Personer undviker att stanna hemma fast de är sjuka eftersom man vet att ens stressade kollegor då får ännu tyngre arbetsbörda.

Om någon kritiserar arbetsbelastningen ses personen som besvärlig och negativ. Yttrar man sig för mycket kan man till och med erbjudas “stöd till karriärsbyte”.

Dagens Arena: Anställda på Försäkringskassan: Bara statistik som räknas

 

Socialtjänsten

I Malmö är Socialtjänstens resurser så knappa att vissa socialsekreterare ansvarar för fler än 70 hushåll som får försörjningsstöd, skriver Sydsvenskan:

Många av socialsekreterarna arbetar med bistånd och möter de ofta utsatta och pressade människor som söker socialbidrag, eller försörjningsstöd som det egentligen heter. De senaste åren har allt fler Malmöbor blivit beroende av bidrag.

Sydsvenskan: Socialsekreterare hårt pressade

För att få en bild av socialsekreterarnas arbetssituation och arbetsmiljö runt om i landet lät akademikerförbundet SSR för några år sedan undersökningsföretaget Novus genomföra en intervjuundersökning, vars resultat presenterades i början av oktober 2011 (och här föreligger i PDF-format):

En majoritet anser att socialarbetarnas arbetsbelastning ökat det senaste året. Drygt var tredje anser också att arbetsbelastningen är för hög. Förutom att detta leder till ökad stress så anger också många att det är fler som slutar och att det är svårt att få tag på erfaren personal.

Hämta dokument: Undersökning socialsekreterare (SSR och Novus)

Forskaren Pia Tham, vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet, håller på med en undersökning om vilka faktorer som ökar socialsekreterarnas välbefinnande på jobbet:

– Viktiga förbättringar behöver inte alltid kosta så mycket, konstaterar hon. Men det jag har sett i mina studier är att återföringen, feedbacken, oftast inte är inbyggd i arbetet som den är i andra yrkesgrupper. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ser hela tiden den hjälp som patienter får och ibland tackar patienter och deras anhöriga för vården. Det samma gäller för lärare som kan se hur de lyckats med elever som från början haft stora problem. Socialsekreterare får aldrig beröm av klienterna, för att de gjort en bra barnavårdsutredning.

– Det är en viktig sak att få syn på vilket otroligt jobb man gör. En ambitiös satsning på det i en Värmlandskommun, för åtskilliga år sen, resulterade i att arbetsglädjen ökade väldigt mycket.

Sunt arbetsliv: Friskfaktorer för socialarbetare i fokus för arbetsmiljöforskning

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök