skip to Main Content
Om Valfläsk Och Alkohol I Omvärldsbevakningen Vecka 37

Om valfläsk och alkohol i omvärldsbevakningen vecka 37

Finansministern lovar reformer för 25 miljarder kronor i nästa års budget, men nationalekonomen Lars Calmfors är kritisk och menar att reformerna på sikt kommer att leda till försämrad välfärd. Sociala företag presterar bättre än andra små- och medelstora företag, visar en studie i England. Chefen och alkoholen – hur är det med måttan, sansen och balansen?

Ekonomisk politik

Finansminister Anders Borg ser ett reformutrymme i storleksordningen 25 miljarder kronor, vilket kommer att avspegla sig i skattesänkningar och utgiftsökningar i nästa års budget, meddelar Dagens Industri:

Vi har begränsade utrymmen, i takt med att ekonomin återhämtar sig ska vi tillbaka till överskottsmålet på 1 procent av BNP. Men uppgiften för en väl avvägd finanspolitik är att stötta jobben när ekonomin är i motlut.

Dagens Industri: Borg lovar reformer för 25 miljarder

Lägre skatter och högre utgifter framställs som gåvor till medborgarna. Men reformutrymmet uppstår genom urholkning av tidigare reformer. Det hävdar nationalekonomen Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter:

Kvaliteten på den offentliga debatten sänks av att politikerna inte är särskilt pedagogiska när det gäller att förklara varför det uppstår ett sådant reformutrymme.

Det är stötande hur regeringens argumentation förändrats över tiden.

Sådan politisk opportunism står i uppenbar strid med den bild av ekonomisk kompetens som regeringen vill ge.

Socialdemokraterna verkar beredda att acceptera skattesänkningar sedan dessa väl genomförts trots att de inskränker möjligheterna att finansiera de offentliga utgifter partiet egentligen vill ha.

Dagens Nyheter: Regeringen agerar opportunistiskt

Socialt företagande

Organisationen Social Enterprise UK genomför varje år en undersökning för att kunna ge en lägesrapport om utvecklingen av sociala företag i Storbritannien. Årets undersökning visar att sociala företag i flera avseenden presterar bättre än andra små och medelstora företag, skriver Mötesplats Social Innovation:

Man drar några intressanta slutsatser i rapporten: sociala företag är mindre konjunkturkänsliga än vanliga SME samtidigt som behoven av sociala företags tjänster ökar och därmed ger en stark växande marknad, vilket mängden start-ups visar på.

Mötesplats Social Innovation: Lägesrapport av sociala företag

Hämta rapport: The People´s Business

66 långtidsarbetslösa i norra Dalsland och Säffle ska få utbildning till sociala företagare, rapporterar Sveriges Radio:

Vi är en region som har svårt att få ut de arbetslösa och framförallt har vi rätt många äldre arbetslösa. Nu gäller det för folk att efter eget huvud hitta på egna saker.

Sveriges Radio: Arbetslösa i norra Dalsland ska skapa företag efter egen förmåga

I Tranås får människor som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden hjälp av sociala företag, berättar SVT:

I kommunen finns just nu två sociala företag, ett café och en second hand-butik, men till hösten hoppas man kunna starta två sociala företag till.

Sveriges Television: Sociala företag hjälper till med jobb

Chefen och alkoholen

Tidningen Chef har tillsammans med undersökningsföretaget Novus genomfört en kartläggning av svenska chefers alkoholvanor:

Även om de flesta chefer inte tar en stadig dry martini vid arbetsdagens slut, är de inte några förbudsivrare på jobbet. Nio av tio chefer säger att alkohol, i varierande grad, är ett självklart inslag vid festliga tillfällen på jobbet.

Även om chefer inte dricker så mycket till vardags, har 55 procent i Chefs undersökning av dem någon gång blivit berusade tillsammans med sina kolleger.

Chef: Så dricker svenska chefer alkohol

Gott humör och fryntlig framtoning är i sig trevliga egenskaper, men chefen bör också vara en god lyssnare och vid behov kunna ge klara besked:

Är det någon som kan säga vad klockan är?

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök