skip to Main Content
Om AF Och Arbetsmarknadens Oönskade I Omvärldsbevakningen Vecka 36

Om AF och arbetsmarknadens oönskade i omvärldsbevakningen vecka 36

Angeles Bermudez-Svankvist är avlägsnad som generaldirektör; nu går livet och Arbetsförmedlingens verksamhet vidare. Vi speglar viljor och uppfattningar kring myndigheten. Bland arbetsmarknadens oönskade finner vi lågpresterande, människor stämplade som funktionshindrade och åkommor som läkarvetenskapen delvis står frågande inför.

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarorganisationen Almegas näringspolitiska chef, Ulf Lindberg, anser att det är dags att släppa fram andra aktörer på Arbetsförmedlingens område:

Tanken att ett monopol skulle kunna lösa alla människors arbetslöshet och alla arbetsgivares rekryteringsbehov är en restprodukt av det gamla industrisamhället.

Svenska Dagbladet: Dags släppa fram andra aktörer

Nej, replikerar LO till Almega, privatisering av Arbetsförmedlingen är fel recept för att få Sveriges många arbetslösa i jobb:

Sverige behöver nya förutsättningar för att få rätt person på rätt plats, skriver Almegas näringspolitiska chef, Ulf Lindberg. Om det är vi överens. Om vad som är receptet för att skapa detta är vi däremot oense. En fortsatt privatisering av Arbetsförmedlingen hjälper inte de nära 400 000 människor som går arbetslösa i Sverige idag. En ny arbetsmarknadspolitik gör det däremot.

Svenska Dagbladet: Privata aktörer hittar inte fler nya jobb

Arbetsförmedlingens grundproblem är och förblir politiskt. Det är dags för regeringen att agera, skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR i Dagens Nyheter:

Två företeelser är viktigare än andra för att förklara Arbetsförmedlingens problem – den ena är det komplexa uppdraget, den andra detaljstyrningen. Därför är och förblir den kris Arbetsförmedlingen nu går igenom politikernas fel och inte tjänstemännens.

Dagens Nyheter: Arbetsförmedlingens uppdrag är omöjligt

Arbetsmarknadens oönskade

Statsvetaren Peter Santesson funderar och docerar på sin blogg inslag.se över låglöneproblemet utan lösning. Efter att ha begrundat olika aspekter av frågan, står han ändock i slutändan utan svar:

När vi diskuterar problemen med långvarig arbetslöshet, utanförskap, arbetslöshet bland utrikes födda och svårigheten att jobbintegrera nyanlända, landar det ofta i frågan om lönebildning.

Det är inte så mycket ett ekonomiskt problem. Den svenska statsbudgeten går inte på knäna (för tillfället i varje fall). Vi har råd att försörja mycket lågproduktiva grupper. Vi har också goda skäl att göra det – dels därför att de sociala konsekvenserna annars kommer att bli obehagliga, dels därför att vi tycker att det är rättfärdigt att hålla alla samhällsmedlemmar över svåraste armod. Men knepigheten handlar mer om hur det här ska gå till.

Det problemet kommer vi behöva hitta någon lösning på, men jag har ingen aning om hur den ska se ut.

inslag.se: Låglöneproblemet utan enkla lösningar

Var fjärde arbetssökande klassificeras idag som funktionshindrad av Arbetsförmedlingen. För tjugo år sedan var det en på tio. Ökade krav i arbetslivet är en av förklaringarna, menar två arbetslivsforskare:

Idag räcker det inte att ha rätt utbildning och relevant arbetslivserfarenhet för att få ett jobb. Du måste också ha rätt attityd och uppträdande. Vem du är som person är allt viktigare än vad du kan.

Social kompetens, flexibilitet, effektivitet och samarbetsförmåga är sådana viktiga egenskaper. Att inte besitta dem i tillräcklig grad kan helt enkelt utgöra ett funktionshinder.

Linköpings Universitet: Funktionshinder allt vanligare

Allt var inte bättre förr; men för trettio år sedan fanns det fortfarande plats i arbetslivet, även för människor med en terminal diagnos:

Har ni fått anal magnetism, kan ni lika bra ta er i häcken.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök