skip to Main Content
Skugga över Fas 3 – Eller Rent Av Skymning? Tankar Och Intryck Från Almedalen 2013

Skugga över fas 3 – eller rent av skymning? Tankar och intryck från Almedalen 2013

Blåelds ledningsgrupp, med Lasse Reuterberg som den främste bland jämlikar, har varit på turné i österled. Under en vecka i Almedalen i Visby har de pratat, lyssnat, beskådat, vimlat och minglat. Blåeld Media lyckas landa Lasse i en soffa på kontoret i Farsta, för ett samtal om veckan på Gotland.

En nöjd verksamhetsledare, om än för stunden något avslagen, ger både ros och ris åt det han fått vara med om under årets upplaga av Almedalsveckan.

– Det viktiga i ett sådant här sammanhang är att vara på plats och visa upp sig och det tycker jag att vi lyckades med, poängterar Lasse.

Den centrala punkten för Blåeld var förstås det egna seminariet om fas 3 där Lasse presenterade sin rapport “Leder det till jobb då?”.

Den intresserade åhörarskaran lyssnade uppmärksamt till vad Lasse hade att berätta. Rönen kom inte som någon överraskning för de personer i publiken, som själva på olika sätt är engagerade i arbete med långtidsarbetslösa och sysselsättningsfasen. Flera kände igen problembilden och bekräftade den.

En så koncis, precis och heltäckande översikt av situationen hos en stor anordnare, är däremot ovanlig läsning för många av de beslutsfattare som befinner sig en bit från verkligheten. Förhoppningsvis är rapporten en ögonöppnare på sina håll.

– Den här rapporten är den som gett flest reaktioner bland politiker från i princip samtliga partier, berättar Lasse. Jag hoppas att den ger en mer nyanserad bild av deltagarna i fas 3 än den man ofta annars ser, där de beskrivs som en homogen grupp.

Blåelds Lars Lindblad och Stefan Fölster från Reforminstitutet i diskussion under Blåelds seminarium
Blåelds Lars Lindblad och Stefan Fölster från Reforminstitutet i diskussion under Blåelds seminarium

Skugga över fas 3 – eller rent av skymning?

Blåeld var den enda organisation som höll seminarium om sysselsättningsfasen, trots att det anordnades mer än 2 300 seminarier under veckan i Almedalen. Många av seminarierna handlade i och för sig om arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik. Men det var andra frågor än hur man bäst kan hjälpa deltagarna i sysselsättningsfasen som stod i fokus.

– Det är ungdomsarbetslösheten som dominerar vad gäller intresset från politiker och myndigheter, säger Lasse med något lätt uppgivet i stämman.

Han berättar om ett seminarium anordnat av Arbetsförmedlingen, som handlade om generationsväxling och kommande brist på arbetskraft. Clas Olsson, biträdande generaldirektör vid Arbetsförmedlingen, såg lösningen på en framtida arbetskraftsbrist i arbetskraftsinvandring. Lasse tycker det är synd att den höge befattningshavaren inte ser möjligheter hos den stora gruppen långtidsarbetslösa.

– Arbetsförmedlingen abdikerar från sitt ansvar, är hans kärnfulla kommentar.

Arbetslöshet och människors värde

Långt mer givande var ett seminarium med den provocerande rubriken “Arbetslös=värdelös?”, arrangerat av Akademikernas a-kassa (AEA).

AEA2
Klicka på bilden för att se en inspelning av seminariet.

En panel om fem personer, med bland andra författaren och lektorn i etik Ann Heberlein och journalisten Lotta Gröning, diskuterade samhälleliga och existentiella frågor knutna till arbetslöshet.

– Ann Heberlein var briljant, utbrister Lasse. Hon talade om människors värde och lyfte upp det medmänskliga och behovet av att få bekräftelse för att kunna känna det värdet.

– Det är ofta familjen och arbetet som är de kanske viktigaste delarna för denna bekräftelse, fortsätter Lasse engagerat. Tar man bort dem så återstår kanske ingenting eller i bästa fall en egen vägg att stirra in i. I skenet av detta kan för många en sysselsättningsplats vara ett ställe där man kan uppleva och få känna att man betyder något, är efterfrågad och kan medverka till något meningsfullt.

Det är uppenbart, att seminariet “Arbetslös=värdelös?” och särskilt då Ann Heberleins ord slagit an strängar nära hjärtat av Lasses engagemang i Blåeld.

– Vi har tankar om ett seminarium på Blåeld, med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, Ann Heberlein och varför inte Lotta Gröning, som också är intresserad av de här frågorna.

Hillevi Engström och Lars Lindblad, Blåelds stabschef
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och Lars Lindblad, projektledare i Blåeld Akademien.

Veckan är över – året går vidare

Lasse återkommer så till att det primära syftet med besöket i Almedalen var att visa upp sig. Det har ett stort värde i sig att vara där, synas i programbladet, ta del av andras tankar och åsikter, knyta kontakter och få uppslag inför framtiden.

Årets besök i Almedalen var lyckat i det avseendet, liksom i andra. Men det har kostat på, med aktiviteter från tidig morgon till sen kväll. Nu får Lasse fylla på batterierna under sommarledigheten, fast helt kommer han nog inte att kunna släppa sina sysslor i tankarna. Där ligger han redan i startgroparna inför hösten och vintern.

Det äkta engagemanget tar aldrig semester. Evenemanget i Almedalen, viktigt som det är, pågår under blott en vecka av året och den veckan är över för den här gången. Medan Blåelds verksamhet behövs och bedrivs året om, vecka ut och vecka in.

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök