skip to Main Content
Uppspårat På Nätet Special: Almedalen 2013

Uppspårat på nätet special: Almedalen 2013

Civilsamhällets organisationer dominerade i Almedalen 2013. Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer avhandlades på det ena seminariet efter det andra. Goda samhällsidéer är som bekant också goda affärsidéer nu för tiden. Göteborg rankas som tredje kulturstad i Sverige och Stockholm är bäst i Europa vad gäller kulturella och kreativa näringar. När det kommer till kombinationen kultur och bildning brister det dock för svensken i gemen. Fast har vi inte hört det förut?

Dessutom: Kultur och hälsa. Bitar faller på plats. Mens sana in corpore sano. Och så mingel, förstås.

Det civila samhället

Vilka slags organisationer ville synas i Almedalen under årets evenemang? Tankesmedjan Sektor3 tog sig en titt. Resultatet kanske förvånar:

Inför Almedalen har Sektor3 gjort en analys av hur arrangemangen under Almedalen 2013 fördelar sig mellan offentliga sektorn, näringslivet och civilsamhället. Civila samhällets organisationer står i år för fler arrangemang än vad näringslivet och offentliga sektorn gör tillsammans.

Sektor3: Civila samhället störst i Almedalen

 

Samhällsentreprenörskap

Intresset för social innovation och samhällsentreprenörskap ökar i Sverige och globalt, vilket avspeglade sig i årets sammankomster under Almedalsveckan. Mötesplats Social Innovation (MSI) rapporterar med en välmatad krönika:

MSI lanserade en ABC i sociala investeringar och arrangerade ett fullsatt seminarium i samband med detta. Ett seminarium med Vinnova tog sin utgångspunkt i de många innovationsaktiviteter som börjar växa fram i Sverige med en tydlig kombination av samhällsnytta och affärsnytta.

Ekobanken, Social Venture Network och Camino Magasin arrangerade ett seminarium om att förnya finanssektorn och få bort de för samhället destruktiva dragen och hur finansaktörer istället skulle kunna bidra till lösningar på miljö- och samhällsproblem.

Det är svårt att redogöra för alla sammanhang under Almedalsveckan där våra fokusområden lyftes, men att social innovation och samhällsentreprenörskap kommit till Almedalen för att stanna är uppenbart!

Mötesplats Social Innovation: Stort intresse för social innovation i Almedalen

Hämta rapport: ABC i sociala investeringar

Goda samhällsidéer är ofta bra affärsidéer, hävdar Carl-Fredrik Jaensson vid kommunikationsbyrån Prime i en debattartikel i Aftonbladet. Han menar också att företagen idag förväntas vilja delta i samhällsdebatten på ett annat sätt än för något decennium sedan:

För alla oss som står med ena benet i näringslivet och andra i politiken eller samhällsdebatten finns ett ansvar att påminna om att det finns ett gemensamt intresse att samhället utvecklas till det bättre.

Att skapa mervärden åt andra är den absolut vanligaste och viktigaste framgångsnyckeln för att långsiktigt tjäna pengar, på alla någorlunda välfungerande marknader.

Aftonbladet: Goda samhällsidéer ofta bra affärsidéer

 

Kulturekonomi

Göteborg hamnar som trea på listan över Sveriges kulturrikaste städer, meddelar Göteborgs-Posten. Toppar gör Lund före Stockholm. Göteborgarna är dock flitigast då det gäller att besöka pop- och rockkonserter:

Det är en sammanvägning av kulturella vanor, där vi frågat medborgarna hur ofta de går på teater, bio, konsert och bibliotek.

Undersökningen visar en tydlig koppling mellan kulturell aktivitet och stadens tillväxt, det är en viktig faktor för att staden ska kunna utvecklas.

Göteborgs-Posten: Göteborg trea när kulturstäder listas

Hämta rapport: Stadens kultur och tillväxt

Göteborg må vara trea i Sverige som kulturstad, men Stockholm är bäst i Europa vad gäller de kulturella och kreativa näringarna, rapporterar SR Kulturnytt:

EU-kommissionen presenterade en jämförelse mellan de europeiska regionerna för några år sedan när det gäller de kulturella och kreativa näringarna. Då visade det sig att sett till störst andel av arbetskraften som är anställda inom de här näringarna så ligger just Stockholm i topp.

Sveriges Radio Kulturnytt: Stockholm Europabäst på kulturella näringar

Hämta rapport: Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen

 

Kultur och bildning

Politiker från alla läger har högstämt sjungit kulturens lov under Almedalens seminarier. Det finns dock ett illavarslande glapp mellan de nationella målen för kultur och bildning och den kommunala praktiken, konkluderar Daniel Sandström i en krönika i Svenska Dagbladet. Ett glapp som det talades mindre om:

Om kulturen fick en krona för varje gång som en makthavare under den gångna Almedalsveckan försäkrat världen hur viktig kulturen är? Ja, då hade vi förstås haft ett kulturliv i Sverige som hade dryftat andra frågor än finansiering.

Det började med KD som talade om vikten av mer läsning i skolan och behovet av en klassikerlista, och sedan följde det ena seminariet efter det andra som berörde bildningens betydelse och framför allt bristen på bildning i Sverige.

Statistiken talar dock ett annat språk än politikerna. Idag, för att ta ett exempel, saknar hälften av landets elever tillgång till bemannade skolbibliotek, och framtiden för kvalificerade bibliotekarietjänster har samma mörka prognos som läsningen bland unga män.

Om kulturen fick en krona varje gång en makthavare i Almedalen tog upp detta glapp mellan kulturens ideal och kulturens verklighet? Ja, då hade pengarna inte räckt till en enda flygbiljett till Gotland.

Svenska Dagbladet: Obildad – som att vara full och illa klädd på affärsmiddagen

 

Kultur och hälsa

Alla bitar föll till slut på plats för Emma Stenström, forskare i kulturekonomi och humanistiskt företagande. Pusselbitarna i fråga hämtades från tre sorters seminarier under veckan i Almedalen – om kultur, om ekonomi och om välmående:

Vi har egentligen inga vetenskapliga belägg för att kultursatsningar leder till ekonomisk utveckling, men däremot kan vi vetenskapligt bevisa att kultur bidrar till hälsa.

För mig blev det där och då tydligt att jag är på rätt spår, när jag nu intresserar mig allt mer för sådant som social hållbarhet, välmående, mening och medvetenhet kopplat till kultur.

Kulturekonomi: Allt faller på plats i Almedalen

 

Almedalsmingel med Svante Grundberg och Björn Wallde.

Ingår i kampanjen “Ingen sprit före sex”.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök