skip to Main Content
Sysselsatt I Almedalen

Sysselsatt i Almedalen

Reportage från Almedalen av Sven Petrén.

Jag har under den senaste veckan haft förmånen att ha min sysselsättningsplats förlagd till Almedalen och ska nu försöka sammanfatta mina intryck från den mängd av åsikter som fullkomligt sköljde över mig under nära en vecka. Jag hade mina funderingar om hur ett sådant här jätteevenemang skulle fungera, det var mer än 2300 programpunkter anmälda under veckan. Risken att man missar någon ”godbit” är ju uppenbar på grund av mängden saker som händer samtidigt.

Måndagen ägnade jag åt seminarier som handlade om arbetslöshetsersättning och hur arbetslöshet påverkar människor. De flesta av fackföreningsfolket verkar nu anse att ersättningsnivåerna bör öka men med hur mycket och vilken effekt ökad ersättning har på arbetslösheten och konsumtionen var det svårare att komma överens som samt vem som ska betala.

Ann HeberleinEtt mycket bra seminarium som hade rubriken; Arbetslös = värdelös? handlade om hur arbetslösheten påverkar människans psyke och självkänsla. Ann Heberlein, lektor i Etik vid Lunds Universitet, höll en mycket bra betraktelse om hur arbetslöshet negativt påverkar självkänslan och den psykiska hälsan hos olika individer.

[symple_spacing size=”20px”]

På tisdagen började mina tvivel om att man skulle missa godbitarna visa sig sanna, först var jag på ett frukostmöte som jag aldrig riktigt fattade vad det verkligen handlade om, enligt rubriken så skulle det handla om arbetskraftsbrist inom servicesektorn men man pratade mest om hur bra de bolag som var verksamma i branschen var (dom sa det själva). Därefter så ville jag lära mig mer om sociala företag men upptäckte att seminariet handlade mest om ett konsultbolag som hjälpte till med start av sociala företag. Dagen fortsatte med ytterligare ett bottennapp, denna gång levererat av Arbetsförmedlingen, deras möte handlade om att eftersom barnkullarna på mitten/slutet av nittiotalet är mindre än tidigare barnkullar så kommer antalet individer i arbetskraften minska (med upp till 10 tusen/år i c:a 15 år). Detta såg Af som ett stort problem samtidigt som man inte sa ett ord om att c:a 400 tusen personer idag saknar arbete. Urbota korkat!!

jag_vill_jobbaLunchmötet var nog faktiskt veckans värsta exempel på falsk marknadsföring, det hette att det skulle bli en debatt om socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken men alla debattdeltagare var från LO, eller närstående grupper, så någon debatt blev det inte, bara fem talare som höll med varandra. Därefter så lyssnade jag på representanter för Sigtuna kommun som tyckte de var jätteduktiga då de givit folk med försörjningsstöd arbete i 12 månader. Detta ledde främst till att de, när de 12 månaderna var tillända, blev fortsatt arbetslösa men nu fick sin inkomst från arbetslöshetskassan så kommunen sparade in på försörjningsstödet. Kommunrepresentanterna var åtminstone så ärliga att de erkände att deras fokus var på kommunens kassa och att de inte tog någon hänsyn till att de bara såg människor som kostnader.

Lars Lindblad, Blåeld, pratar med Stefan Fölster, Reforminstitutet om Fas 3
Lars Lindblad, Blåeld, pratar med Stefan Fölster om Fas 3.

På onsdag förmiddag hade Blåeld ett eget seminarium som handlade om den rapport Lars Reuterberg tidigare presenterat. De åhörare som hittat oss i kyrkoruinen Drotten (alla lokaler i Visby utnyttjas under Almedalsveckan) verkade både insatta och intresserade så diskussionerna blev både bra och givande. Eftermiddagen innehöll bl.a. ett bra seminarium om samhällets kostnader för psykisk ohälsa och hur mycket billigare (och bättre för de drabbade) det skulle bli med tidiga åtgärder istället för att sätta in massor av vård när det egentligen är för sent.

[symple_spacing size=”10px”]
Almedalen-ryggar
Ryggtavlor eller anslagstavlor? Alla ytor används för att få ut budskapen.

Under torsdagen och fredagen så lyssnade jag på olika föredrag om ungdomars missbruk av alkohol och droger. Det verkar som att organisationer som KRIS når rätt goda resultat när de tar hand om unga kriminella och lyckas ”omvända” dem till ett normalt drogfritt liv.

Mina samlade intryck av veckan är att det är väldigt mycket att välja på och att det hela tidvis nog mest kan liknas vid en loppmarknad för idéer och åsikter. Den bästa beskrivningen av Almedalsveckan är nog följande citat av Arne Anka: Budskap skapas av lögnare, de sprids av hycklare och tas på allvar av idioter. Undra på att politiker har fritt spelrum…

 

Back To Top
×Close search
Sök