skip to Main Content

Om CSR, samhällsentreprenörskap och kulturekonomi. Uppspårat på nätet vecka 22

Världsledande aktörer inom klädesbranschen, bland dem H&M, har skrivit undet ett avtal om att finansiera säkerhet och bättre arbetsförhållanden inom textilindustrin i Bangladesh. Uppspårat bjuder på ett par krönikor från Mötesplats Social Innovation; dels om affärsutveckling för samhällsentreprenörer, dels en titt in i morgondagens affärsverksamhet. Sektor3 lägger sin verksamhet i malpåse, men idétidskriften Kurage håller lågan brinnande.

Kulturekonomi: Om konstnärskap och företagande, samt en intervju med Carin Daal, en gång i tiden drivande kraft inom KK-stiftelsen.

Corporate Social Responsibility

H&M har skrivit på ett avtal som bland annat innebär att klädkedjan skall vara med om att finansiera brandsäkerhet, förbättra fabriksbyggnader och stärka arbetarnas rättigheter inom Bangladeshs textilindustri. Även andra stora återförsäljare inom klädesbranschen har skrivit under. Avtalet är en direkt följd av tragedin den 24 april i år, då Rana Plaza building (30 km utanför Dhaka) kollapsade, med över tusen dödsoffer som följd.

The factory safety agreement calls for independent, rigorous factory safety inspections with public reports and mandatory repairs and renovations underwritten by Western retailers. A legally enforceable contract, it also calls for retailers to stop doing business with any factory that refuses to make necessary safety improvements, and for workers and their unions to have a substantial voice in factory safety.

The New York Times: Major Retailers Join Bangladesh Safety Plan

Hämta rapporten: Bangladesh’s ready-made garments landscape

 

Samhällsentreprenörskap

Tina Kaikonen, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö, beskriver i en gästkrönika på Mötesplats Social Innovation (MSI) vad hennes organisation kan erbjuda samhällsentreprenörer som vill utvecklas, växa och anställa:

Vi på Tillväxt Malmö kan hjälpa dig att utvecklas på ett sätt som passar dig och ditt företag. Vi erbjuder affärsutveckling bestående av finansiering, rådgivning och nätverk. Vårt mål är att tillhandahålla hela ekosystemet som en entreprenör i tillväxt kan behöva. Tillväxt Malmö är ett samarbete mellan den privata stiftelsen Uppstart Malmö, Malmö Stad och Malmö Högskola.

MSI: Samhällsentreprenören ska lösa ett samhällsproblem i affärsplanen

Morgondagens affärsverksamhet är knuten till morgondagens värld och baserad på tillit. Det hävdar Pär Larshans, Chief Sustainability Officer på Max Hamburgerrestauranger i Sverige, i en krönika skriven för Handelshögskolan i Stockholm och här presenterad på Mötesplats Social Innovation (MSI):

Outlined below are thoughts and recommendations on how companies and organizations can better utilize existing human resources, and by doing so creating new, more sustainable and profitable business practices. This is about how we can create a new way of business that uses human capital more efficiently and for the betterment of society as a whole by focusing on the ability within people of different gender, ethnics, religion and disability.

MSI: Tomorrow’s business will not be inspired by Milton Friedman

Då tankesmedjan Sektor3 nyligen hade årsmöte, beslöt medlemmarna att låta verksamheten vila från och med kommande årsskifte. I stället skall föreningens kapital gå till att säkra utgivningen av idétidskriften Kurage  under minst tre år framöver:

Sektor3 engagerar många och det finns en stor efterfrågan på den kunskap och debatt om civilsamhället som Sektor3 skapar. Samtidigt har Sektor3 under lång tid haft svårigheter att hitta långsiktig basfinansiering för vår verksamhet. Genom att göra så här kommer mycket av den verksamhet som Sektor3 driver leva kvar genom Kurage.

Sektor3: Kurage framtiden för Sektor3

Sektor3: 8 svar om Sektor3s framtid

 

Kulturekonomi

Tio procent av Sveriges handelshögskolestudenter blir egna företagare. Motsvarande siffra för konstutbildningarna är runt 60-70 procent. Entreprenörskap är något lärare på kulturella och kreativa högskoleutbildningar måste förhålla sig till, vare sig de vill eller inte. Siffrorna och slutsatserna presenteras i en artikel som berör seminariet Skapa konst, skapa jobb, skapa företag, publicerad hos Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI):

Vad är det vi ska stötta våra studenter i? Ja, det är inte bara att utveckla sin talang. Utan även hur de ska kunna leva på sin talang. Företagande är en del av detta. Det finns andra möjligheter också, en del blir ju anställda. Men vi har sett en dramatisk förskjutning mot att driva eget i de kulturella branscherna.

ESBRI: Ett hållbart konstnärskap är det centrala

Kulturekonomis Tobias Nielsén intervjuar Carin Daal, en av pionjärerna och drivkrafterna vad gällde att lyfta fram upplevelseindustrin inom ramarna för KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling):

KK-stiftelsens satsning på upplevelseindustrin gjorde avtryck. Hur ser du på satsningen i efterhand?

Jag tycker att det var en modig satsning som gjordes i rätt tid – precis när teknikutvecklingen inom IT-området tagit fart. Drivkraften bakom satsningen var till stor del behovet av att fylla den nya tekniken med innehåll samt att förstå vad denna nya teknik kunde få för betydelse för nya konsumtions- och livsstilsmönster. Satsningen handlade om att synliggöra nya branscher och dess kompetenser som viktiga innehållsleverantörer, där det inte skulle räcka med att satsa på teknikutveckling om Sverige ska kunna konkurrera globalt.

Kulturekonomi: Samtal/Carin Daal

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök