skip to Main Content

Om samhällsentreprenörskap och lärande utvärdering. Uppspårat på nätet vecka 18

Svårigheten med att gå från vision till handling och moraliska dilemman som samhällsentreprenör, är två av de ämnen som avhandlas i denna upplaga av Uppspårat. Dessutom om det sociala företaget Jyckens hunddagis, sociala innovationer riktade till äldre medborgare och lärande utvärdering av projekt.

 

 Socialt företagande

Folkpartisten Ulrika Landergren har besökt Jyckens hunddagis, ett socialt företag i Kungsbacka. På sin blogg Kungsbacka är fantastiskt! beskriver hon företaget och gör tummen upp för verksamheten:

Det var roligt och givande att träffa kooperativet – alla positiva exempel på att det finns verksamheter där alla kan känna att de behövs och kan bidra i samhället gör att man blir varm i hjärtat.

Kungsbacka är fantastiskt!

Skyddsvärnets sociala företag bjuder på Grön inspirationsdag vid Kafé Sjöstugan, invid Brunnsviken i Stockholm, lördag den 4 maj:

På programmet står dels föredrag av Lars Johansson, stadsträdgårdsmästare i Solna kommun och av Skyddsvärnets sociala företag Grönt Hantverk och Bygg & Riv.

Skyddsvärnet

 

Samhällsentreprenörskap

Mötesplats Social Innovation rapporterar från ett seminarium på temat “Att gå från visioner till handling”, när det gäller att investera i ett hållbart samhälle:

Jag tror det handlar om att gå från att bara prata till att verkligen göra. Se till att göra något konkret och visa på vad du har gjort! Agera, investera och visa upp vilka skillnader detta lett till och vilka vinster som är gjorda.

Mötesplats Social Innovation – från visioner till handling

Samhällsentreprenörer är inte sällan människor som både vill vara goda och göra det goda. Den kombinationen kan emellanåt leda till moraliska dilemman. Hur ser dessa dilemman ut och hur förhålla sig till dem och hantera dem? Mötesplats Social Innovation skriver om samhällsentreprenören Angeli Wellers tankar i ämnet:

Bör din organisation ta emot ett stort bidrag av en finansiär som ni vet inte delar dina och din organisations grundläggande värderingar, om bidraget leder till att ni kan göra mer gott?

Mötesplats Social Innovation – moraliska dilemman

 

Sociala innovationer

År 2012 uppdrog regeringen åt Vinnova att i samarbete med andra aktörer utveckla goda exempel kring sociala innovationer. Nu föreligger ett antal delrapporter, varav en presenteras här:

Den här delrapporten är en beskrivning av ett helt nytt initiativ, att låta entreprenörer över 55 år få möjlighet att utveckla sina idéer i en inkubator. Idéerna ska vara lösningar riktade till i första hand äldre.

Vinnova

Hämta rapporten: Äldre entreprenörer med sociala innovationer för äldre

 

Lärande utvärdering av projekt

Lärande utvärdering är ett instrument för att förbättra kvalitet och resultat hos projekt. Magra budgetar för utvärdering och kompetensbrist är dock vanliga problem. Det framgår av SPL:s rapport Erfarenheter av lärande utvärdering:

Lärandet är så klart centralt i lärandeansatsen, men är paradoxalt nog det vi vet minst om. Trots att intervjuer har genomförts så har vi fått knapphändig information om på vilket sätt utvärderingen har stimulerat lärande.

Strategisk Påverkan & Lärande (SPL)

Hämta rapporten: Erfarenheter av lärande utvärdering

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök