skip to Main Content

Om socialt företagande och innovation. Uppspårat på nätet vecka 16

Sverige toppar innovationsligan i EU. Satsningar i företagen och investering i högre utbildning är viktiga faktorer. Fair Trade-rörelsen provar ett socialt franchising-grepp, med caféer som skall drivas som sociala företag. Den tungrodda medfinansieringen i ESF-projekt skall, förhoppningsvis, bli lättare att hantera. Riksrevisionen har granskat problemområdet och föreslår förenklingar.

På tampen: Boken och bokbranschen – en liten betraktelse i Kulturekonomi, samt ett par bonuslänkar.

 Socialt företagande

Fair Trade-caféer som sociala företag – det är en idé som prövas på fyra orter i Sverige, inom ramen för Arvsfondens projekt. Målgruppen för anställning är ungdomar och människor med funktionsnedsättning. Caféerna drivs som franchisingföretag och ambitionerna är höga:

Projektet ska resultera i minst fyra bärkraftiga sociala företag som ska fortsätta på egna ben efter projektets slut samt förhoppningsvis inspirera till många fler genom att erfarenheterna sprids nationellt och har satts ihop i ett socialt franchise-koncept.

Arvsfondsprojekten

På det sociala företaget Snidar i Uppsala arbetar man utan vinstintresse och med demokratiska omröstningar. Daniel Jansson jobbar på snickeriet:

Det är roligt att hjälpa folk med reparationer. Eftersom jag kan arbeta utefter min egen förmåga så mår jag bättre och orkar jobba mer.

Upsala Nya Tidning

Det går att utbilda sig till handledare i sociala företag på Väddö Folkhögskola. Utbildningen är ettårig, kursstart den 19 augusti 2013 och sista ansökningsdag den 1 juni:

Utbildningen Handledare till sociala företag passar dig som vill skapa och utvidga ditt nätverk inom branschen och dig som är beredd att arbeta med ett förhållningssätt som grundar sig på delaktighet och empowerment.

Studentum.se

 

Europeiska Socialfonden

I rapporten Mer att förenkla har Riksrevisionen uppmärksammat regeringen på att administrationen av socialfondsprojekt för många är resurskrävande och att det finns behov av att förenkla. Medfinansieringen i programområde 2 leder till omfattande merarbete, vilket skapar risk för att projekten väljer bort prioriterade grupper. Regeringen kommenterar bl a så här:

Utformningen av den nationella medfinansieringen av insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden är en av de centrala frågorna i detta arbete. Det är sedan tidigare regeringens ambition att här se över möjligheterna att underlätta medfinansieringen så att denna i än högre grad stödjer programmets inriktning.

Strategisk Påverkan & Lärande (SPL) – Nytt från Socialfonden

 

Innovation

Innovationsforskarna Charlotte Norrman och Per Frankelius, från Linköpings Universitet, har lagt fram resultatet av projektet Uppfinningars betydelse för Sverige:

Forskarnas huvudförslag är att inrätta ett nionde innovationskontor, liknande de som inrättats i anslutning till universitet och högskolor, för att stödja enskilda uppfinnare och småföretag med uppfinnaridéer i mycket tidiga skeden.

Vinnova – uppfinningars betydelse

Ladda ned: Uppfinningars betydelse för Sverige.

Sverige toppar innovationsligan i EU och ligger långt över EU-snittet:

Det som anges som gemensamt för de mest innovativa länderna är en central roll för innovationssatsningar i företagen och investeringar i den högre utbildningen.

Vinnova – Sverige toppar

EU:s resultattavla för innovation

 

Kulturekonomi

Boken, bokbranschen, definitionen av denna bransch och behovet av utvidgning av branschbegreppet – om detta skriver Tobias Nielsén på Kulturekonomi:

Att utgå från att branschstrukturer och uppgifter inte förändras är bokstavligt talat livsfarligt. Lösningen handlar om att inte bli för närsynt, utan att lyfta blicken och våga omdefiniera sig.

Kulturekonomi

Media Evolution – eBooks & eBucks

SvD Kultur – den digitala boken har många sidor

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök