skip to Main Content

Om samhällsentreprenörskap och om frihetens gränser. Uppspårat på nätet vecka 12

Får vi tänka fritt? Bör vi tänka rätt? Vågar vi tänka blåögt? I veckans Uppspårat på nätet provoceras vi till sådana centrala frågor. I övrigt: ett besök bland sociala företag i Göteborg, en forskningsavhandling, ett nätverk för samhällsförändring i praktiken, samt utbildning i entreprenörskap.

När så allt är läst och länkat, vyssjar Ronny Eriksson och Askersunds manskör läsaren till ro, med Piteälvens dova brus som fond.

 

Kunskapsutveckling kring samhällsentreprenörskap

Eleverna vid Glokala Folkhögskolans distansutbildning till Samhällsentreprenör, steg 2, tillbringade sista helgen i februari i Göteborg. Där besökte de ett antal sociala företag och träffade entreprenörer på fältet:

Det blev kanondagar med flera intressanta studiebesök och möten. Här är ett gäng bilder och några korta rader om aktörerna vi träffade.

Glokala Folkhögskolan Samhällsentreprenör

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet har forskaren Erik Rosell studerat entreprenörskap så som det praktiseras av Nätverket SIP (samhällsförändring i praktiken):

Studien har en interaktiv metodansats, där avhandlingsförfattaren medverkar aktivt som deltagare i de processer han studerar. I avhandlingen dokumenterar han tre iscensatta projekt, från idé till genomförande. I dessa projekt intar han olika aktörsroller.

Forskning.se

Nätverket SIP (samhällsförändring i praktiken)

Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm (CSES) har utbildat 120 affärsrådgivare i social innovation och socialt entreprenörskap, berättar Mötesplats Social Innovation. Målet med utbildningen är att ge deltagarna djupare insikt inom området:

Utbildningen innehåller bl a moment om socialt entreprenörskap, medborgardriven innovation, organisationsformer, finansiering för sociala entreprenörer och affärsängel nätverk.

Mötesplats Social Innovation

Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm

 

Entreprenörsutbildning

Organisationen Drivhuset vid Högskolan Väst genomför en ny entreprenörsutbildning, med namnet Drivhuset Process, skriver tidningen TTELA. Utbildningen riktar sig till unga arbetslösa (18-25 år) som ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin:

Tanken med Drivhuset Process är att ungdomarna ska få hjälp att testa sina idéer och se om det finns en marknad för dem.

Ungdomarna som kommer in på utbildningen kommer även att få möjlighet att höra på föreläsningar och göra studiebesök hos lokala organisationer och företag.

TTELA

Drivhuset Process

 

Tänka fritt? Tänka rätt?

Statsvetaren Peter Santesson vänder sig till Alexis de Tocqueville, på sin blogg inslag.se. Ämnet är allvarligt och angeläget: den despotism som skulle kunna uppstå under ett demokratiskt styre, med detaljstyrning av medborgarnas liv genom en allomfattande och inträngande reglering av deras tankar och handlingar. Sådant får förstås konsekvenser, för såväl samhälle som individ:

Ofriheten i livets små angelägenheter gör sig gällande dagligen och drabbar alla medborgare utan åtskillnad. Den driver dem inte till förtvivlan, men den hämmar dem ständigt och får dem att avstå från bruket av sin vilja. Den kväver undan för undan deras ande och försvagar deras själ.

inslag.se

Ronny Eriksson och Askersunds manskör framför några väl utmejslade strofer, om viljan och förmågan att tänka fritt och att leva sitt eget liv. Ensemblen beaktar även den arbetsmarknadspolitiska aspekten:

Vi vill inte ha löften från AMS, nere vid Pite älva
För tingeltangel och billigt krams, det kan vi göra själva!

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök