skip to Main Content
Reklamaren Som Bytte Spår

Reklamaren som bytte spår

Lasse Reuterberg jobbade med reklam i 25 år innan han bestämde sig för att byta bana. Nu vill han skapa jobb för långtidsarbetslösa och göra en insats inom den sociala ekonomin.

6 mars 2013 (uppdaterad från 8 maj 2012)

Nu har du jobbat med Blåeldakademien ett år här ute i Farsta. Var befinner sig du och verksamheten idag?

Blåeld förvaltar ett långt arv. I den långsiktigheten måste vi erbjuda särskild hjälp till de som behöver det. Vi talar om motiverande och bearbetande insatser. Det finns rehab-behov i Fas 3. För att vara långsiktig måste vi bli bredare och djupare. Vi har alla sorters deltagare från hela hälsospektrat. Vi säger i princip aldrig nej till en deltagare. Och vi har professionella kompetenser för de flesta av våra deltagares behov.

Arbetsförmedlingen är Blåelds uppdragsgivare. Hur har kontakterna fungerat?

Problemet med AF är att det inte finns ett tydligt regelverk. Olika kontor kan fatta olika beslut. Nu finns ambitionen hos AF till ett tydligare regelverk. Idag finns överenskommelser istället för avtal mellan AF och Fas 3:anordnaren. Det är inte rimligt att det inte finns upphandling. Om vi jobbade med kravspecifikation – där vi förbinder oss att leverera något bestämt – då blir det bättre kontroll och högre kvalitet.

Generellt har vi mycket bra kontakt med AF. Men idag har jag känslan att det är viktigare att inte göra fel än det är att göra rätt. De gamla erfarna handläggarna använder hjärtat mer. Nu är det kontroll hur man söker jobb och hur många jobb man söker, istället för att hjälpa individen att hitta jobbet. Faran är att Arbetsförmedlingen blir mer kontrollapparat än stödapparat. Finns det inga jobb att förmedla så är man inte längre arbetsförmedlare utan man sneglar på sin statistik.

Hur kom det sig att du började jobba med långtidsarbetslösa?

Jag var VD på en organisation där jag inte längre kom framåt med mina hjärtefrågor. Man kan kalla det mjuka värden, vilket inte riktigt fick gehör. Jag ville göra något vettigt, något jag kunde se tillbaka på och känna mig stolt över. Möjligen var det lite av en ålderskris – varför inte göra något som lämnar avtryck? Reklambranschen, där jag varit egen företagare i 25 år, har dessutom förändrats på senare år. Jag tycker att nivån och ambitionerna inom branschen har sjunkit. Nu vill jag göra en insats för folk.

Så vad hoppas du uppnå? Vad är ambitionen?

Att fler långtidsarbetslösa ska få jobb. Få tillbaka lite livsgnista. Få lite mer av livets goda, inte minst ekonomiskt. Ett exempel är deltagaren som inte har råd att bjuda sonen på cirkus, utan de tar cykeln och cyklar dit och ställer sig utanför för att ta stämningen och ljuden. Eller att inte ha råd att köpa en ny snygg tröja till anställningsintervjun. Då har man förlorat i valfrihet. Jag vill få människor att känna sig sedda och behövda i vardagen.

Vad har du lärt dig av långtidsarbetslösa. Några särskilda erfarenheter?

Att det finns en större kraft än vad man kanske tror generellt. Också att denna kraft kan döljas av bitterhet och dålig ekonomi. Jag ser ingen särskild personlighetstyp hos Fas 3:are – kanske finns det diagnoser i bakgrunden hos somliga. Men annars ser jag inga typiska drag. Det finns alla åldrar, bakgrunder, personligheter. Men arbetslösa lider skada, helt klart. Detta att inte vara behövd. Det är en stor fördel att ha något att göra – faktiskt vad som helst. Jag tror att det är en livsnödvändighet.

Till sist: vad tycker du man ska tänka på när man söker en Fas 3-plats?

Man ska alltid ställa sig frågan: vad kan anordnaren göra för mig? Vad har man för plan, vad har man uppnått? Under förutsättning förstås att man vill ha ett jobb, att man vill tillbaka till arbetsmarknaden. Ambitionsnivåerna, har jag märkt, är olika. Somliga har glömt hur det är att jobba heltid 40 timmar i veckan. Man har lärt sig att leva sitt liv i arbetslöshet, och det kan ta ett tag att komma tillbaka till det normala arbetslivet.

 

Faktaruta:
Ålder: 60
Bakgrund: Reklamman
Familj: Fru och tre barn, tre barn från ett tidigare äktenskap. En bonusdotter.
Intressen: Nykterhetsfrågor och arbetsmarknadspolitik.
Framtiden: Yrkesmässigt? Att skapa hundra nya jobb för långtidsarbetslösa.

 

Back To Top
×Close search
Sök