skip to Main Content

Om innovation och socialt företagande. Uppspårat på nätet vecka 10

De politiska partierna engagerar sig i företeelsen socialt företagande. Den socialdemokratiska a-smedjan har givit ut en rapport om den sociala ekonomin i Sverige och representanter för Vänsterpartiet vill se lagändringar för att underlätta för socialt företagande. Dessutom vägleder Uppspårat bl a till en rapport från Vinnova om innovation i offentlig sektor, samt en replik på musikern Nike Markelius berättelse om sina upplevelser i Jobb- och utvecklingsgarantin.

 

Socialt företagande

I Älvsbyn har det sociala företaget Jobbcentralen haft framgång med att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka i arbete, skriver Piteå-Tidningen. Av ett trettiotal arbetslösa i sysselsättningsfasen som haft plats vid Jobbcentralen under 2012, har tolv stycken fått arbete. Det är långt bättre än riksgenomsnittet. Orsaken till de goda resultaten är enkel, enligt styrelseledamoten Mats Jonsson:

För det första väljer deltagarna själva om de vill komma till oss. Ingen kommenderas till Jobbcentralen, det är frivilligt att tacka ja. För det andra har vi som socialt företag tid att fokusera på individens styrka och färdigheter och lägga upp arbetsuppgifterna utifrån den enskildes förmåga.

Piteå-Tidningen

I en debattartikel i Hela Hälsingland kräver två representanter för Vänsterpartiet att Lagen om offentlig upphandling ändras, så att det blir lättare för sociala företag att konkurrera. De vill också se en utveckling och ett samarbete i Gävleborg kring socialt företagande. De motiverar och exemplifierar med den nytta sociala företag gör, för individer och i samhället:

Redan i dag är dessa sociala företag en möjlighet att minska utanförskapet och skapa möjligheter för människor att komma in på arbetsmarknaden. Genom arbete, egen försörjning och att kunna bidra växer människor och samhället utvecklas liksom samhällsekonomin.

Hela Hälsingland

Den svenska socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har givit ut en rapport om den sociala ekonomin i Sverige, Upptäck den sociala ekonomin. Rapporten är skriven av Tommy Svensson, medarbetare i Arbetarrörelsens tankesmedja a-smedjan.

Med denna rapport pekar S i Europaparlamentet ut att det faktiskt går att tillgodose krav på valfrihet och en non profit-princip samtidigt genom att skapa bättre villkor för den sociala ekonomin att växa.

a-smedjan

Ladda ned rapporten: Upptäck den sociala ekonomin

 

Innovation och kunskapsutveckling

Folkuniversitetet i Nässjö anordnar en grundläggande utbildning om sociala företag. Uppdraget kommer från Arbetsförmedlingen:

Målet för utbildningen är att du ska få kompetensen och självförtroendet att kunna arbeta inom ett socialt företag eller att bli delägare i ett.

Folkuniversitetet

Projekt som är finansierade med hjälp av Europeiska Socialfonden (ESF) ska komma med nya idéer och metoder för att utveckla svensk arbetsmarknad och arbetslivspolitik. Det är dock så, att ju mer ett projekt skiljer sig från ordinarie verksamhet, desto svårare blir det att påverka. Sven Jansson, utvärderare vid ESF-rådet, vill se en tydligare koppling till regional och central utveckling:

Projekten står ofta för långt ifrån den ordinarie verksamheten. Till exempel fungerar arbetslöshetsbekämpningen bra när myndigheter jobbar tillsammans, men detta har visat sig vara svårt utanför projektverksamheten.

Samtidigt ska projekten skilja sig från den ordinarie verksamheten. Men ju mer de skiljer sig, desto svårare har de att påverka – de är innovativa, men inte kompatibla.

Strategisk påverkan & lärande (SPL) – Nytt från socialfonden

Vinnova har kommit ut med en rapport om innovationskraft i offentlig sektor. Erika Augustinsson vid Mötesplats Social Innovation har läst igenom och analyserat rapporten. Där diskuteras bland annat hur man kan förhålla sig till begreppet innovation, i ett bredare perspektiv:

Även idéer som inte kommersialiserats på en marknad kan vara innovationer. Marknadsvärdet kan vara på såväl en kommersiell marknad som en offentlig. Inte heller bör värde tolkas enbart som kommersiellt eller ekonomiskt, utan det kan vara ett samhälleligt värde eller samhällsnytta.

Mötesplats Social Innovation

Ladda ned rapporten: Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer

 

Kultur utan ekonomi

I Uppspårat på nätet vecka 4 hade vi ett inslag om musikern Nike Markelius och hennes känslor inför och under mötet med Jobb- och utvecklingsgarantin, beskrivna i en lång berättelse i Dagens Nyheter.

I en artikel i Expressen dissekerar  journalisten Jens Liljestrand de uttryck Markelius upplevelser tar sig. Hans pennföring är kritisk; punkstjärnans ovilja att söka jobb utanför kultursektorn nagelfars och ifrågasätts, liksom hennes karakterisering av de tjänstemän och jobbcoacher hon möter.

Oväntat för honom själv, hamnar Liljestrands sympatier i slutändan hos jobbcoacherna:

Så jag inser till min förfäran att jag snarare ömkar dessa stackars jobbcoacher, som fått den otacksamma uppgiften att lotsa en föraktfull punkrebell genom arbetslösheten.

Expressen

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök