skip to Main Content

Om affärsutveckling och socialt ansvarsfull upphandling. Uppspårat på nätet vecka 6

Offentlig upphandling för socialt ansvarstagande, utbildning inom affärsutveckling för samhällsentreprenörer och en bok om det mirakel socialt företagande utgör är ämnen för denna upplaga av Uppspårat på nätet. Dessutom inslag om sociala företag och om Emmaboda, den svenska kommun som spenderar mest på kultur, räknat per invånare.

Socialt företagande

Katarina Sociala Företagande är en nystartad verksamhet, knuten till Katarina församling på Södermalm i Stockholm:

Föreningen har bildats för att stödja Katarina församlings diakonala verksamhet, att nå längre och hjälpa och stödja fler individer.

Katarina Sociala Företagande

Det sociala företaget Jobb Service Syd har haft svårt att få ekonomin att gå ihop. Därför tar Trelleborgs kommun över ansvaret för verksamheten:

Det arbetsmarknadsintegrerande sociala företaget kommer från och med denna vecka att ledas av arbetsmarknadsförvaltningen. Den ekonomiska föreningen kommer dock att finnas kvar och målet är att den ska kunna sköta företaget själva längre fram.

Trelleborgs Allehanda

En ledarartikel i Hela Gotland ägnas regionens ansvar för att hjälpa människor till arbete, genom att stödja och underlätta för socialt företagande:

Redan idag är dessa sociala företag en möjlighet att minska utanförskapet och det försörjningsstöd som kostar allt mer men framförallt få in fler på arbetsmarknaden.

Viktigt för Gotland i stort men mest av allt för den som var utanför att få finnas med i en arbetsgemenskap. Det utvecklar den enskilde och den enskilde utvecklar samhället!

Hela Gotland

[hr]

Offentlig upphandling

Upphandling bör användas som ett verktyg, för att få företag att ta sociala hänsyn och motverka diskriminering. Åsikten förs fram av Tema Likabehandlings koordinator, Marcela Mella-Rinderud, i en debattartikel i Dagens Samhälle:

Upphandling bör även användas på andra sätt – att arbeta för lika rättigheter och möjligheter kan och bör vara bredare än att bara följa lagen. Rätt utformad kan upphandling driva på utvecklingen för ett jämlikt samhälle.

Dagens Samhälle

Rapporten “Upphandling eller nerköp – att använda upphandling som verktyg för lika rättigheter och möjligheter” kan beställas eller laddas ned via Tema Likabehandling.

[hr]

Kunskapsutveckling för socialt företagande

En pilotsatsning har inletts, för att utbilda affärsutvecklare och affärsrådgivare inom socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Bakom satsningen ligger ett halvdussin aktörer, bl a Mötesplats Social Innovation, Vinnova och Tillväxtverket. Första evenemanget gick av stapeln på Malmö Högskola den 24 januari:

Vi är på banan, men vi ligger inte i framkant. Storbritannien leder utvecklingen i Europa och har kommit långt. Frågorna har dock fått skjuts de senaste två åren i Sverige. I dag är det mer tydligt vilka samhällsutmaningar vi står inför och att vi har behov av att hitta metoder för att lösa dem.

Mötesplats Social Innovation

Boken “Att lära av mirakel” behandlar tretton olika områden och aspekter av arbetsintegrerande socialt företagande. Förhoppningen bakom boken är att den skall bidraga till större förståelse för de sociala företagens villkor:

Problemet, som jag ser det, är att dessa arbetsintegrerande sociala företag är mirakel. De är ofta skapade av människor utan tidigare erfarenheter av företagande. Inte sällan utan någon som helst arbetslivserfarenhet. Eller med endast erfarenhet av socialt arbete. Trots detta lyckas en hel del skapa en stabil verksamhet. Men många gånger räcker inte kompetensen hos grundarna till för att utveckla företaget och få det att växa.

“Att lära av mirakel” kan laddas ned via Temagrupp Entreprenörskap & Företagande

[hr]

Kulturekonomi

Emmaboda ligger i topp när det gäller utgifter för kultur, räknat per invånare. Vadan denna satsning? Görel Abramsson, kultursamordnare i Emmaboda, förklarar:

Politikerna i kommunen har insett vikten av att satsa på vårt kulturarv och vår kulturverksamhet. För oss är kultur viktigt för den personliga utvecklingen och trivseln, en motor för samhällsutvecklingen.

Kulturen är kittet som håller oss människor samman och den har på så vis väldigt stor betydelse.

Kulturekonomi

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök