skip to Main Content
Om Sysselsättningsfasen Och Arbetsförmedlingen I Omvärldsbevakningen Vecka 6

Om sysselsättningsfasen och arbetsförmedlingen i omvärldsbevakningen vecka 6

Kristdemokraterna föreslår höjt tak i a-kassan, rapporterar Sveriges Radio/Ekot. Moderaterna förhåller sig kallsinniga. De säger sig prioritera reformer som leder till fler jobb. Vilka dessa reformer skulle vara och när de är att förvänta, specificeras dock ej.

Jobb- och utvecklingsgarantin leder sällan till arbete och sysselsättningsfasen används till att sortera bort människor. Det är röster utifrån bygden som gör sig hörda. I riksdagen ställer Hillevi Larsson (S) frågor till sin namne, arbetsmarknadsminister Engström (M). Det gäller bland annat behovet av försörjningsstöd till deltagare i sysselsättningsfasen.

Arbetsförmedlingen har många belackare; kritiken är stundtals hård. Regeringens förtroende för myndigheten förefaller dock obrutet. I Dagens Nyheter presenteras tankar om att ytterligare utvidga ämbetsverkets fögderi. Denna gång gäller det undervisning i svenska för nyanlända invandrare.

De svenska regionernas ansvar för att hjälpa människor till arbete, genom att stödja och underlätta för socialt företagande, är ämnet för en ledare i Hela Gotland.

Arbetsmarknadspolitik

Kristdemokratena vill höja taket i a-kassan, till strax under 23 000 kronor i månaden. Det rapporterar Sveriges Radio/Ekot:

Alltför få omfattas av dagens a-kassa. De flesta slår i taket. Vi vill ha en a-kassa där alla inkluderas och vi vill också ha en rimlig ersättningsnivå.

Sveriges Radio/Ekot

Sysselsättningsfasen

Handelsnytt låter Wanja Olsson, sedan några år deltagare i sysselsättningsfasen, komma till tals. Wanja ser fasen som en modern institution för de som behöver sorteras bort ur samhället:

Man är inte värd någonting. Och vad är det för snack om att vi behöver sysselsättning. Jag kan sysselsätta mig. Vad jag behöver är ett jobb med lön.

Jag längtar till pensionen. Då blir jag äntligen fri. Pengar har jag ju ändå inte.

Handelsnytt

Av de Kronobergare som hamnat i Jobb- och utvecklingsgarantin, har få fått jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Det berättar P4 Kronoberg, som tagit en titt på statistiken:

Enligt Arbetsförmedlingens statistik har 248 gått vidare till jobb, men det är en sanning med modifikation, för de allra flesta jobben är subventionerade och där arbetsgivaren får pengar – exempelvis i form av minskad arbetsgivaravgift för jobben.

P4 Kronoberg

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) har i Riksdagen lämnat en interpellation till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). Frågorna gäller sysselsättningsfasen och handlar om de hårdare kraven på anordnare och deltagare samt behovet av försörjningsstöd för vissa deltagare:

Vad gör arbetsmarknadsministern för att bekämpa utvecklingen, där fler och fler heltidsarbetande inom fas 3 tvingas söka försörjningsstöd?

Sveriges Riksdag

Arbetsförmedlingen

Regeringen överväger att lägga ansvaret för nyanlända invandrares språkundervisning på Arbetsförmedlingen. Tankegångarna presenteras i en debattartikel i Dagens Nyheter, med utbildningsminister Jan Björklund som galjonsfigur:

Svenskundervisning måste kunna ske parallellt med jobb och praktik. För många nyanlända invandrare är nyckeln till att lära sig svenska möjligheten att ha arbetskamrater att tala med.

Regeringen ger nu därför en utredare i uppdrag att bland annat titta på om Arbetsförmedlingen ska få upphandla sfi för att bättre kunna kombinera svenska och jobb.

Dagens Nyheter

Socialt företagande

En ledarartikel i Hela Gotland ägnas regionens ansvar för att hjälpa människor till arbete, genom att stödja och underlätta för socialt företagande:

Redan idag är dessa sociala företag en möjlighet att minska utanförskapet och det försörjningsstöd som kostar allt mer men framförallt få in fler på arbetsmarknaden.

Viktigt för Gotland i stort men mest av allt för den som var utanför att få finnas med i en arbetsgemenskap. Det utvecklar den enskilde och den enskilde utvecklar samhället!

Hela Gotland

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök