skip to Main Content
Om Arbetsmarknadspolitik Och Sysselsättningsfasen I Omvärldsbevakningen Vecka 5

Om arbetsmarknadspolitik och sysselsättningsfasen i omvärldsbevakningen vecka 5

Socialdemokraterna har inlett året med en offensiv av idéer för att få ned arbetslösheten, som skall ligga till grund i valrörelsen 2014. Bland annat en renässans för plusjobben. Alliansen kontrar med planer om att gå vidare med RUT-avdragen. Dagens Nyheter och Dagens Industri rapporterar.

Det är inte bara i Sverige som arbetslösheten växer. Nära 200 miljoner människor beräknas vara arbetslösa världen över och antalet lär komma att öka under de närmaste åren. Det visar siffror från den internationella arbetsorganisationen ILO, vilka presenteras i Svenska Dagbladet.

I Trelleborg har Arbetsförmedlingen fått nya direktiv, som påverkar vilka anordnare som anlitas i sysselsättningsfasen, berättar Trelleborgs Allehanda.

Centerpartiets idédebatt handlar inte enbart om månggifte och fri invandring. Den innehåller också, i traditionell centerpartistisk anda, mer jordnära förslag. Som skattelättnader för sociala företag, presenterat i Upsala Nya Tidning.

Arbetsmarknadspolitik

För socialdemokraterna kommer jobben att överordnas alla frågor inför riksdagsvalet 2014. Det berättar partiledaren Stefan Löfven för Dagens Nyheter. Nya grepp mot långtidsarbetslösheten aviseras:

Ett av de mer konkreta förslagen i prioriteringsdokumentet är att offentliga upphandlingar ska utnyttjas till att få arbetslösa i arbete. Ett villkor för att få ett offentligt kontrakt ska vara att en viss procent av de anställda ska komma från en särskild pool hos Arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller andra personer med speciella förutsättningar.

Dagens Nyheter

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram nästa stora jobbreform, med ett nytt avdrag för tjänstesektorn, skriver Dagens Industri. Avsikten är att bemöta socialdemokraternas politiska offensiv om jobben, inför riksdagsvalet 2014:

Det är det klokaste man kan göra just nu, att gå vidare på rutvägen. Det är något alliansen kan enas kring, det finns empiri som visar att det verkligen ger jobb. Dessutom skadar det Socialdemokratin, eftersom de rödgröna är djupt splittrade i frågan.

Dagens Industri

Socialdemokraterna vill utveckla nya regionala innovationsråd för att få fart på sysselsättningen i landet. Dagens Industri har tagit del av det nya förslaget. Dessutom kan partiledaren Stefan Löfven tänka sig att ge plusjobben en ny chans:

Stefan Löfven säger sig även vara öppen för att damma av de gamla plusjobben, som infördes av regeringen Persson inför valet 2006 och skrotades av alliansen strax därefter.

Däremot ställer han sig kallsinnig till regeringens senaste giv om en utvidgning av rutavdraget.

Dagens Industri

Arbetsmarknaden

197 miljoner människor beräknas gå arbetslösa, sett över alla jordens länder. Det visar statistik från den internationella arbetsorganisationen ILO. Antalet befaras öka de närmaste åren:

En fjärdedel av ökningen finns i industriländerna, medan två tredjedelar drabbat redan utsatta länder i östra och södra Asien samt i afrikanska länder söder om Sahara.

Framtidsutsikterna är inte goda. Arbetslösheten tros fortsätta att öka med 5,1 miljoner människor 2013 och ytterligare tre miljoner 2014. Trenden går i helt fel riktning.

Svenska Dagbladet

Sysselsättningsfasen

Arbetsförmedlingen i Trelleborg skall sluta anvisa människor i sysselsättningsfasen till det sociala företaget Framtidstjänster. Det rör sig dock inte om något missnöje med företaget, utan om en kursändring från Arbetsförmedlingens sida:

Det handlar om att vi fått nya direktiv som innebär att vi i huvudsak ska erbjuda sysselsättning som innebär att man är på en riktig arbetsplats, snarare än på någon form av jobbsökaraktivitet.

Trelleborgs Allehanda

Socialt företagande

Centerpartiets välfärdsgrupp vill se skattelättnader för företag som anställer människor i utanförskap. Två prominenta ledamöter utvecklar tankarna i en debattartikel i Upsala Nya Tidning:

Skattelättnader kan också omfatta sociala företag som återinvesterar sin vinst i företaget. Grunden för sociala företag är att nå kvalitetsmål, exempelvis fler arbeten för långtidsarbetslösa.

Upsala Nya Tidning

[hr] Photo Credit: h.koppdelaney via cc

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök