skip to Main Content
Om Funktionshindrade I Arbete, Sysselsättningsfasen Och  Arbetsmarknaden I Omvärldsbevakningen Vecka 4

Om funktionshindrade i arbete, sysselsättningsfasen och arbetsmarknaden i omvärldsbevakningen vecka 4

Punklegendaren Nike Markelius har vandrat samma törnbeströdda väg till Golgata, som så många före henne. I en djupt berörande text i Dagens Nyheter beskriver hon sina känslor inför Jobb- och utvecklingsgarantin och det bemötande hon får. Blåeld Medias omvärldsbevakningsreporter minns sin ungdom och en sång knuten till två andra storheter i den svenska pop- och musikhistorien, Ola Magnell och Marie Bergman: Ingen kommer undan politiken.

Över 400 000 personer var arbetslösa i december, rapporterar Dagens Nyheter. Det föreligger en klar risk att antalet kommer att stiga under året som ligger framför oss.

Flera tusen människor i sysselsättningsfasen är hänvisade till försörjningsstöd för sin överlevnad. Avsiktlig konstruktion eller feltänk? Experter spekulerar i en artikel i Arbetet.

FunkA-utredningen – om funktionshindrades rätt till stöd i arbetslivet – är presenterad i slutversion. Tiden lär utvisa om vackra förhoppningar också blir förverkligade.

I Falun har det kommunala Kulturarvet övergått till att drivas som socialt företag, berättar Dalatidningen. Ett intressant och djärvt grepp – nu gäller det för verksamheten att kunna överleva utan ekonomiskt stöd från det offentliga.

 

Arbetsmarknadspolitik

Nike Markelius, en av den svenska punkerans ikoner, är kallad. Hon skall placeras i Jobb- och utvecklingsgarantin. I en utlämnande text i Dagens Nyheter beskriver hon ångesten, vreden och förödmjukelsen hon känner:

Nu är jag kallad. Med klump i magen och skamsvid bakom ögonen har jag hatat varje gång posten ramlat in de senaste veckorna. Närmat mig högen av vita kuvert med bävan. Pustat ut lite varje dag som inte kuvertet med den blåa droppen låg där. Men nu har det alltså kommit. Tonen i brevet är hotfull.

Dagens Nyheter

Arbetsmarknaden

Fler än 400 000 människor – nära 9 procent av arbetskraften – var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i december 2012, rapporterar Dagens Nyheter. Den ökade arbetslösheten är en följd av att det går trögt i omvärlden, enligt centralt placerade bedömare:

Uppgången i arbetslösheten beror främst på den svaga ekonomiska utvecklingen i Europa som via vår export slår in på svensk arbetsmarknad. Det är framför allt inom exportsektorn som varslen har kommit under 2012.

Dagens Nyheter

Sysselsättningsfasen

Tusentals människor som är inskrivna i sysselsättningsfasen får ingen ersättning från staten, utan är hänvisade till försörjningsstöd. Det rör sig om mer än tio procent av deltagarna i åtgärden, skriver Arbetet:

Alla får aktivitetsstöd i fas 1 och 2 av Jobb- och utvecklingsgarantin, men bara de som har haft a-kassa får ersättning i fas 3. De andra får ansöka om socialbidrag, men det är ingen självklar rättighet. En del får avslag.

Arbetet

Funktionshindrade i arbete

Slutbetänkandet för FunkA-utredningen – som behandlar funktionshindrades rätt till stöd i arbetslivet – har överlämnats till regeringen. Den särskilda utredaren Cristina Husmark Pehrsson andas optimism:

Med mina förslag kan alla garanteras ett likvärdigt försäkringsskydd och ca 5000 fler arbetstillfällen möjliggörs när små arbetsgivare avlastas administrativa krav. Förslagen innebär att vi närmar oss en arbetsmarknad där villkoren är lika för alla.

Arbetsmarknadsdepartementet

Socialt företagande

Kulturarvet i Falun, som hitintills drivits i kommunal regi, skall i fortsättningen drivas som ett socialt företag, berättar Dalatidningen. Kommunen har i flera år haft ett projekt för att utveckla metoder att minska långtidsarbetslösheten. Målet har varit att Kulturarvet skall klippa banden till den offentliga sektorn:

Att stå på egna ben innebär nya möjligheter för oss. Men det medför också de risker som finns för alla privata företag. Verksamheten måste förstås vara lönsam och det finns goda förutsättningar för att vi ska lyckas.

Dalatidningen

Arbetsförmedlingen

Det framstår som allt mer besynnerligt, att Arbetsförmedlingen inte konkurrensutsätts vad gäller förmedlingsverksamheten. Åsikten framförs av Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludvigsson. Hon pekar på att ett flertal parter visat missnöje med Arbetsförmedlingens resultat:

Såväl näringslivet som partierna C, FP, KD och S, har suckat över Arbetsförmedlingens låga förmedlingsfrekvens. Man har påpekat att matchningen på arbetsmarknaden är undermålig och föreslagit att fler aktörer ska konkurrera med Arbetsförmedlingen.

Svenska Dagbladet

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök