skip to Main Content
Årskrönika. Nedslag I Media 2012

Årskrönika. Nedslag i media 2012

Blåeld Media har under året som gått länkat till texter på andra webbplatser, under rubriken “Omvärldsbevakning”. Bevakningsområdet har framförallt varit frågor som rör arbetsmarknad och arbetslöshet. Vi har länkat till mer än 200 texter och närmare 90 olika webbplatser. Många röster har fått komma till tals och ett brett spektrum av åsikter serverats.

Vi avslutar årets omvärldsbevakning med att reflektera lite över några företeelser och i löpande text länka till en handfull av de alster som publicerats under året.

Samhällsentreprenörskap

Inom begreppet samhällsentreprenörskap ryms små och stora företag, små och stora ambitioner, små och stora visioner och dito satsningar. Fenomenet är vildvuxet och spretigt och söker ännu både form och innehåll.

Det är än så länge mycket verkstad och lite snack, som Hannah Ohm vid tankesmedjan Sektor3 uttrycker saken i en tankeväckande krönika. Bristen på snack är kanske inte helt av godo. Det är nämligen, menar Ohm, viktiga diskussioner som inte förs.

Hannah Ohm går igenom sin åtta-i-topp-lista över icke-diskussioner inom området samhällsentreprenörskap. Hennes frågeställningar och svaren hon skisserar ger en introduktion till området.

Arbetslöshet – samhällsproblem och individansvar

Närmare 200 000 personer sitter fast i rundgång mellan öppen arbetslöshet, arbetsmarknadsprogram och korta, tillfälliga jobb. Detta enligt en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet i början av juni. De fyra artikelförfattarna har samtliga tidigare varit verksamma i AMS ledningsgrupp.

Arbetslöshet har alltmer börjat betraktas som ett individuellt problem, i stället för samhällets. Det hävdade forskaren Malin Junestav i början av året, i en artikel i tidningen Arbetsmarknaden. Också tilltalet till de arbetslösa har förändrats – idag är det mer eller mindre upp till individerna själva att lösa sin jobbsituation, oavsett hur det ser ut på arbetsmarknaden.

Här skönjes något paradoxalt. Å ena sidan förefaller det som om ett par hundratusen människor behöver omfattande och konstruktiv hjälp, främst från Arbetsförmedlingen, för att mer permanent få in en fot i arbetslivet. Samtidigt är attityden sådan, att budskapet de får ta del av från denna tilltänkta hjälpare är detta: “Din arbetslöshet är ditt eget fel. Sök mera jobb!”.

Ett dystert sceneri.

Midvinternattens köld är hård – men var är stjärnorna någonstans?

Funktionshindrade i arbete

Det finns omkring 170 000 människor med dokumenterat funktionshinder inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Det framgår av den utredning om funktionshindrade i arbete, “Sänkta trösklar – högt i tak“, som presenterades för regeringen i början av maj.

Funktionshindret i sig behöver inte utgöra någon större begränsning på en arbetsplats, även om vissa anpassningar av den fysiska miljön kan behöva göras. När personen ifråga är intrimmad med arbetsuppgifterna och arbetsmiljön, ligger begränsningarna troligen mer bland generella faktorer som begåvning, utbildning, personlighet och allmän lämplighet i sammanhanget – precis som för alla andra.

En slutsats av detta är att det för den funktionshindrade, som för alla arbetssökande, gäller att få arbetsgivaren att fokusera på styrkor och förmåga, inte på hinder och lönesubventioner. I samband med att utredningen “Sänkta trösklar – högt i tak” lades fram publicerade tidningen Arbetsmarknaden en artikel där detta berörs.

Det finns ett par punkter att särskilt beakta för människor med funktionshinder, när de försöker ta sig från arbetslöshet till arbete. Den första gäller att hitta arbetsuppgifter och miljöer som är lämpliga i förhållande till funktionshindret.

Den andra att alls komma in på en arbetsplats. Det kan behövas individuellt anpassade stödinsatser från olika håll på vägen till ett arbete, vilket såväl svensk som internationell forskning pekar på. En hypotetisk fråga i sammanhanget: hur mycket individuellt anpassat stöd kan en funktionshindrad person i fas 3 räkna med från sin arbetsförmedlare, som systemet för närvarande ser ut?

Det finns en del som tyder på att nuvarande insatser från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är otillräckliga vad gäller att ge det stöd som många behöver. Med konsekvensen att hindren, för dessa funktionshindrade, kan vara större på vägen till ett arbete än vad de är på själva arbetsplatsen.

Så skall det inte behöva vara.

Duvan och kärleken

Apropå funktionshinder och självförsörjning.

Den som går över Sergels Torg en vinterkväll kan få se tre-fyra duvor gå och leta mat, långt efter det att övriga duvor sökt nattrede. Tittar man närmare på dessa nattvandrande duvor, upptäcker man att de flesta har en sak gemensamt: de har antingen en svårt skadad fot eller saknar en fot helt och hållet.

På grund av detta lyte blir de bortkörda från maten av de friska och starka duvorna. Därför tvingas de gå kvar på torget och leta mat långt in mot den kalla vinternatten.

Jag misstänker att detta sociala mönster går igen också hos andra varelser, inklusive människan.

En kväll under senvintern 2011 kom jag gående över torget på väg mot tunnelbanan. Jag fick syn på en enfotad duva och smulade sönder ett par kex till den. Just som duvan börjat äta, kom det flygandes en stor duva och landade bredvid den.

“Järnspikar”, tänkte jag. “Nu blir den enfotade stackaren bortkörd från kexsmulorna. Och jag kan inte skrämma bort den nya duvan – då blir den halta också skrämd.”

Men till min glädje och förvåning var den tillkommande duvan inte aggressiv. Tvärtom – den böjde sitt huvud och smekte den enfotade duvan på halsen, med både hjässa och näbb. Sedan åt de, tillsammans. Fast den mindre duvan var lytt och kanske mobbad av flocken, hade den en stor, stark och frisk kärlekspartner.

Denna vackra hågkomst för oss osökt till Paulus, hans första Korintierbrev och det trettonde kapitlets trettonde och avslutande vers:

Så består tron, hoppet, kärleken, dessa tre;
men störst bland dem är kärleken.

Med detta önskar jag läsekretsen en God Jul och ett Gott Nytt År.

Frid på jorden och åt alla människor en god vilja.

Jörn Bäckström, Blåeld Media.

 

Foto: MSVG (CC BY 2.0)

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök