skip to Main Content
Blåeld Service & Support

Blåeld Service & Support

Den 11/12 var det dags för ett nytt informationsmöte för nya deltagare. I Haninge den här gången, passande nog på Hantverkarvägen 31b, då verksamheten där kommer att gå under namnet Blåeld Service & Support. Det är en ekonomisk förening, med eget organisationsnummer, med andra ord en systerorganisation till oss i Farsta.

De som anlände var drygt 10 personer från Haninges arbetsförmedling som trotsade ovädret, samt en av af:s handläggare. Han har tidigare haft en genomgång rörande verksamheten som sådan, och med Lasse Reuterberg som är verksamhetsledare inom Blåeld. Sune Hamrin, är namnet på den person som kommer att vara projektledare på Service och support. Han kommer att arbeta med administration och utveckling, både på Service och support i Haninge men även i Farsta på Blåeld. Två halvtidstjänster sålunda. Han har en lång erfarenhet med arbete inom den ideella sektorn, främst med miljöarbete. Tre personer till kommer att flytta från Farsta till Service och support, Eva, Gunnar och Pekka.

Lasse Reuterberg pratade om Blåelds värderingar, och beskrevs sig som en annorlunda anordnare. Han berättade om hela Blåelds handlingsplan, kvalitetssäkring och engagemang för möjligheterna till sysselsättning. Fas 3 löper ju som bekant på 2 år, varav det första året går ut på att ordna sysselsättning rörande rut-och rot, hantverk, butiksarbete (secondhand), samt om du har några egna ideér. Efter cirka 6 månader kommer det att diskuteras rörande själva verksamheten. Framtiden för nästa år? De förslag som framställdes var bland annat hemservice.

Föreningen som sådan ska verka som anordnare av sysselsättningsprojekt, och arbetsträningsplatser för personer med svårigheter att få ett arbete. Som ett exempel så kan jag bara nämna de som har varit sjukskrivna under en längre period, eller  långtidsarbetssökande. Målet är att deltagarna ska känna delaktighet i arbete som ska kännas och upplevas som meningsfullt, och som så småningom kommer att leda till en egen försörjning i arbetslivet. Om än helt eller delvis.

Den sjuttonde december kommer ett nytt möte att gå av stapeln på Hantverkarvägen 31b, klockan 14:00. Väl mött

 

 

Back To Top
×Close search
Sök