skip to Main Content
Om Etableringsreformen, Arbetsmarknad Och Fas 3 I Omvärldsbevakningen Vecka 49

Om etableringsreformen, arbetsmarknad och fas 3 i omvärldsbevakningen vecka 49

Veckans omvärldsbevakning har tema invandrare och svensk arbetsmarknad, med inslag om svårigheter, möjligheter och märkligheter.

Etableringsreformen fyller två år. Är resultat och erfarenheter hitintills uppmuntrande eller nedslående? Ett par röster med divergerande uppfattningar kommer till tals.

Kommer fas 3 med tiden att bli ett integrationsverktyg, frågar sig statsvetaren Peter Santesson. Och i så fall, hur effektivt?

Studenter med internationell kompetens kommer att göra sitt bästa för att övertyga svenska företag och organisationer om att anställa dem, vid rekryteringsmässan “Working for Change” i Stockholm 4-5 december.

I Västra Götaland och Halland pågår sedan några år ett ambitiöst och framgångsrikt projekt för att hjälpa utländska akademiker in på arbetsmarknaden, inom de yrkesområden de är utbildade för.

Etableringsreformen

Etableringsreformen för nyanlända invandrare fyller två år. Arbetsförmedlingen redovisar siffror som visar, att av de som deltagit i reformen mer än 18 månader har 30 procent ett arbete, med eller utan lönesubventioner. Generaldirektören för myndigheten är nöjd med utfallet:

Efter två år med etableringsuppdraget för nyanlända kan vi konstatera att fokus på arbete från dag ett, tidiga insatser och individuell anpassning av insatserna har gett resultat.

Arbetsförmedlingen

Ute på fältet går det dock att träffa människor som har ett annat perspektiv på insatserna inom etableringsreformen. När Sveriges Radio/Ekot frågar Amina Nordlund, etableringslots och jobbcoach i Fagersta, vad hennes klienter tycker får de följande svar:

De säger att de blivit utnyttjade, de får praktisera i två år med andra somalier, de kommer inte i gång med svenska språket. De får inte ens ett intyg som bevisar att de jobbat och om de har gjort ett bra jobb.

Sveriges Radio/Ekot

För två år sedan, då etableringsreformen sjösattes, riktade Anders Lindström vid Integrationsenheten i Falköpings kommun kritik mot nymodigheten i en debattartikel i Dagens Nyheter. Med två års facit i hand kan berörda parter värdera hans kritik i förhållande till de resultat som uppnåtts:

Reformen är riktigt bra på tre områden, som att Arbetsförmedlingens resurser görs tillgängliga, att det blir en enhetlig ersättning och att externa aktörer kommer till. Om de resurserna tillförts nuvarande strukturer kunde resultatet blivit oslagbart. I stället försvinner den helhetssyn som kommunerna haft genom två års introduktion på heltid för alla.

Dagens Nyheter

Fas 3

De nyanlända invandrare som efter två år i etableringsprogrammet ännu inte fått tag på arbete, kommer att erbjudas plats i Jobb- och utvecklingsgarantin. Statsvetaren Peter Santesson förhåller sig skeptisk till upplägget, i ett inlägg på sin blogg inslag.se. Han ser framför sig en utveckling där fler och fler nyanlända samlas upp i slutsteget av Jobb- och utvecklingsgarantin, den för läsekretsen sannolikt välbekanta fas 3. Santesson ser dock inte någon självklar väg ut ur fas 3 för denna grupp:

Den nyanlände som inte funnit försörjning genom särskilt anpassade etableringsprogram ska därefter över till den vanliga hanteringen för långtidsarbetslösa. Visserligen löser det kommunernas omedelbara finansieringsproblem – staten står för kostnaden. Men själva policyn? Hur skulle en väg ut ur fas 3 se ut för dessa nyanlända, när de redan misslyckats med att hitta jobb i integrationsprogram som är specialanpassade för nyanlända?

inslag.se

Arbetsmarknad

Rekryteringsmässan “Working for change” öppnar portarna på Stockholmsmässan den 4-5 december. I blickfånget framförallt invandrad kompetens:

Arrangörerna utlovar en unik arena, med fokus på erfarenhetsutbyte, inspiration, möten och nätverkande.

En lång rad företag och organisationer deltar, som sponsorer, med talare, och/eller för att hitta och träffa lämpliga kandidater.

På plats finns nämligen också ett drygt tusental hungriga studenter med internationell kompetens, som drömmer om att få arbeta i ett svenskt företag eller i en svensk organisation.

Dagens Nyheter

Projektet “Utländska akademiker” har hjälpt hundratals invandrade akademiker att få arbete inom de yrkesområden de är utbildade för. Det rör sig om människor med utländsk högskoleexamen, som haft uppehållstillstånd i högst tre år:

Här finns både kärleksinvandrare och flyktingar, de flesta från arabisktalande länder. Samtliga har anlänt till Sverige med akademisk utbildning i bagaget, men utan svensk högskolestämpel.

En del har skickat sina cv:n till kanske 400 arbetsgivare, utan framgång. Sedan kommer de hit, de får ett sammanhållet program, med målgruppsinriktad yrkeskomplettering och yrkesanpassad svenskundervisning. De får med sig våra referenser in på praktik hos relevanta arbetsgivare. Då fungerar det plötsligt.

Dagens Nyheter

 

Foto: BrianScott (CC)

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök