skip to Main Content
Om Arbetsmarknad, Arbetsförmedling Och Det Civila Samhället I Omvärldsbevakningen Vecka 47

Om arbetsmarknad, arbetsförmedling och det civila samhället i omvärldsbevakningen vecka 47

Det gungar rejält på den svenska arbetsmarknaden. Varslen duggar tätt, det råder oro för att strukturarbetslösheten skall öka ytterligare och det kommer att bli ännu svårare för de långtidsarbetslösa att hitta ett arbete. Industrifacken är realister och sänker sina lönekrav inför avtalsrörelsen, jämfört med förra gången det begav sig.

Ökar betydelsen av det civila samhället, vad vet vi om det och hur förhåller vi oss till det? Tankesmedjan Sektor3 har låtit genomföra en enkätundersökning och Framtidskommissionen har nyligen presenterat en diger rapport om civilsamhällets framtida roll och utmaningar. Dock höjs en och annan kritisk röst mot allt för mycket av organisation och politisk klåfingrighet inom den civila sfären.

Det är inte lätt att vara Arbetsförmedlingen eller anställd på densamma. Det serveras ofta kritik för att önskade resultat uteblir. Eller också klagas det över att arbetsförmedlare är för hårda och oförstående gentemot de arbetslösa, på olika sätt och i olika sammanhang. Som variation på temat dyker det nu upp en annan typ av kritik: Arbetsförmedlare är ibland för snälla mot de arbetslösa.

Arbetsmarknaden

Varslen är bara ett förebud om de onda tider som väntar på arbetsmarknaden. Visstidsanställda får inte förlängning, andelen varslade som också blir av med jobbet kan bli hög, strukturarbetslösheten kommer att öka och de långtidsarbetslösa får det än hopplösare. Detta dystra scenario målas upp av Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors i en intervju med Svenska Dagbladet:

Strukturarbetslöshet är benämningen på den arbetslöshet som består också när konjunkturen vänder upp. Det stora bekymret i dagens läge är att den redan är hög och tenderar att växa efter varje lågkonjunktur.

Den kraftiga varselvågen som nu sveper fram över landet innebär sannolikt att de redan små chanserna att få jobb krymper ytterligare för den stora gruppen långtidsarbetslösa.

Svenska Dagbladet

Industrins fackförbund lägger sina lönekrav lägre än vid förra avtalsrörelsen, på grund av den annalkande lågkonjunkturen. Det deklarerar ordförandena i fem fackförbund i en debattartikel i Dagens Nyheter:

Fackens bedömning av löneutrymmet vilar på två ben. Utvecklingen i omvärlden och situationen i den internationellt konkurrensutsatta sektorn är en självklar utgångspunkt. Till det fogar vi en bedömning av den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Vår bedömning av de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen 2013 gör att våra lönekrav blir lägre än för ett år sedan.

Dagens Nyheter

Det civila samhället

Sektor3, en tankesmedja för det civila samhället, har låtit utföra en enkätundersökning om hur människor i Sverige ser på det civila samhället. Resultaten av undersökningen presenterades vid ett frukostsamtal på Sektor3:

I vilken typ av organisation upplever du att ditt engagemang är störst? Är dina erfarenheter av civila samhället negativa eller positiva? Varför är du engagerad i civilsamhället? Hur känner du inför begreppet välgörenhet?

Dessa och många andra frågor har under hösten ställts till 1 000 svenskar av undersökningsföretaget Demoskop.

Sektor3

För ett år sedan tillsatte regeringen Framtidskommissionen, med syfte att identifiera de samhällsutmaningar som Sverige står inför på längre sikt. För några veckor sedan presenterades en rapport om framtidens civilsamhälle vid ett seminarium i Stockholm:

Vid seminariet möttes forskare och representanter för civilsamhället för att diskutera civilsamhällets framtid i ett land där nära 80 procent av den vuxna befolkningen är medlemmar i minst en förening och där 48 procent arbetar ideellt i minst en organisation.

Framtidskommissionen

Det finns dock motröster, vad gäller politisk inblandning i civilsamhället och överdriven organisation av detsamma. En sådan motsägare är Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludvigsson:

Sociologer brukar beskriva civilsamhället som de frivilliga gemenskaperna där familj, släkt, vänner och grannar ingår.

Utan civilsamhället blir Sverige ett fattigare land och frågan är om inte politiker tjänar denna sfär bäst genom att lämna den i fred?

Svenska Dagbladet

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlare i Småland och södra Norrland frångår ofta bestämmelsen om att avanmäla arbetslösa med a-kassa, om de uteblir från avtalade besök, rapporterar Sveriges Television:

Enligt regelboken ska personer som struntar i att komma till arbetsförmedlingen när dom kallats till möte bli avstängda från a-kassan, men nästan 8 av 10 uteblivna besök anmäls inte.

Vi tror också att det är värderingsfrågor, det man kallar att vara för snäll. Att man inte kan skilja på sin privata roll och sitt myndighetsuppdrag.

Sveriges Television

[hr]
Foto: Moggy43 (CC BY-NC-ND 2.0)

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök