skip to Main Content
Om Arbetsmarknad, Fas 3 Och Funktionshindrade I Arbete I Omvärldsbevakningen Vecka 46

Om arbetsmarknad, fas 3 och funktionshindrade i arbete i omvärldsbevakningen vecka 46

På arbetsmarknaden blåser det nu kylslagna vindar och den snålblåsten kommer att hålla i sig länge, om Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors får rätt i sina pessimistiska förutsägelser. Den aktuella händelseutvecklingen, med en kraftigt fallande industriproduktion, ger knappast anledning till ökad optimism.

Är fas 3 utnyttjande av människor eller en väg tillbaka till arbete för de som befinner sig längst från arbetsmarknaden? Företrädare för Vänsterpartiet och Moderaterna debatterar åtgärden i Hallandsposten, samtidigt som antalet ungdomar i fas 3 ökar.

Att stödja funktionshindrade så att de har möjlighet att arbeta är inte bara en fråga om värderingar, allas rätt till arbete och möjlighet att delta i samhällslivet. Det är också i hög grad en fråga om samhällsekonomi, visar studier av forskaren Robert Evert Cimera. Han vill se så många människor med funktionshinder som möjligt i arbete på reguljära arbetsplatser. Det är det mest lönsamma alternativet, för såväl individ som samhälle.

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors förutspår att konjunkturnedgången blir betydligt mer långdragen än under finanskrisen 2008-2009. Det berättar han i en intervju med SvD Näringsliv:

Allt talar för en sämre utveckling 2013 än vi räknade med i vår prognos. Alla tänkbara framåtblickande indikatorer i Sverige pekar nu ned och eurokrisen är långt ifrån löst.

Varslen har ökat, det är färre lediga platser och vi har en stigande arbetslöshet, även om den kommer via ett ökat utbud och inte sjunkande sysselsättning. Samtidigt är företagens rekryteringsplaner nedåtriktade. Signalerna på arbetsmarknaden är negativa.

Svenska Dagbladet

Den svenska industriproduktionen rasar, rapporterar SVT. Jämfört med september förra året har industriproduktionen minskat med 5 procent:

Nedgången är den största sedan 2009.

Siffrorna är mycket svaga. Men det handlar om att vi har haft ett tufft år i den globala ekonomin och vi är snarast förvånade över att det dröjt så länge innan det syns så här tydligt.

Sveriges Television

Fas 3

Antalet ungdomar i fas 3 ökar, rapporterar Arbetet:

I september var 392 ungdomar under 25 år inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Det är 140 fler än i januari. Det här är de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden. De har gått arbetslösa i åtminstone tre och ett halvt år.

Arbetet

Företag utnyttjar människor i fas 3, skriver Ulrika Östberg från Vänsterpartiet i Halmstad i en debattartikel i Hallandsposten:

En närstående till mig har kommit in i den omtalade arbetsmarknadspolitiska åtgärden, och det är ännu värre än jag trodde.

Hallandsposten

Det skall vara seriösa anordnare i sysselsättningsfasen. Det påpekar moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson, med plats i Arbetsmarknadsutskottet, i ett debattsvar till Ulrika Östberg. Petersson råder Östberg att kontakta Arbetsförmedlingen, ifall hon upplever att en anordnare inte lever upp till kraven:

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i kontroll och uppföljning. De avslutade samarbetet med drygt 300 anordnare runt om i Sverige under 2011 på grund av olika brister. I ytterligare 300 fall krävdes korrigeringar.

Hallandsposten

Funktionshindrade i arbete

Såväl arbetstagaren som samhället har mest att vinna på alternativet, att människor med funktionshinder kan få utföra ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, med eller utan stöd. Det visar studier av forskaren Robert Evert Cimera från Kent State-universitetet i USA, skriver Dagens Nyheter:

Cimera urskiljer två synsätt: “train and place” och “place and train”. I det första fallet används skyddade verkstäder för att förbereda individen för den arbetsplats hon eller han sedan placeras på. I det andra startar man direkt på jobbet och tar där itu med de behov av träning som uppstår. Föga oväntat är det den sistnämnda kategorin som klarar sig bäst.

En viktig förutsättning för att det ska fungera är dels att individen själv vill, dels att man ser till dennes behov och inte klumpar ihop funktionshindrade eller diagnosgrupper.

Dagens Nyheter

[hr]
Foto: T. Davis (CC BY-NC 2.0)

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök