skip to Main Content
Om Socialt Företagande, Fas 3 Och Arbetsmarknadspolitik I Omvärldsbevakningen Vecka 43

Om socialt företagande, fas 3 och arbetsmarknadspolitik i omvärldsbevakningen vecka 43

Veckans omvärldsbevakning innefattar områdena socialt företagande, fas 3 och arbetsmarknadspolitik.

Socialt företagande

Ge möjlighet till skattelättnader för företag som anställer människor i utanförskap, skriver Hans Dahlgren, ordförande i Centerpartiets välfärdsgrupp, i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Grunden för sociala företag är inte att generera vinster åt aktieägarna utan i stället nå kvalitativa mål som till exempel fler arbeten för människor långt utanför arbetsmarknaden.

I syfte att bejaka utvecklingen av sociala företag, vill Centerpartiet skapa ett system där företag som anställer långtidsarbetslösa i företaget får skattelättnader.

Svenska Dagbladet

Bättre möjligheter till finansiering för sociala företag. Det är något som företrädare för organisationer inom socialt företagande efterlyste redan i somras, i en debattartikel i Dagens Samhälle:

De senaste två åren har de sociala företagen ökat i antal med cirka 64 företag och antalet anställda i de sociala företagen ökat med c:a 500 personer, som nu i högre grad kan försörja sig på lön istället för bidrag. Låt fler komma in på arbetsmarknaden genom att ge sociala företag ökade möjligheter till finansiering.

De arbetsintegrerande sociala företagen har visat sin samhällsekonomiska nytta, nu är det dags att staten och samhället återgäldar detta genom att skapa rimliga och rättvisa förutsättningar så att detta företagande ska kunna växa och utvecklas.

Dagens Samhälle

Fas 3

Alla människor bär på en berättelse. Det har Studiefrämjandet i Norrköping tagit fasta på som utgångspunkt för ett fas 3-projekt, skriver Folkbladet:

Hon har ena foten i arbetslivet men gillar idén med projektet och vill verkligen vara här, eftersom det finns stora möjligheter att själv påverka vad man vill arbeta med, konstaterar hon.

Folkbladet

Monica Rinne, själv långtidsarbetslös, vill se ett ökat fokus på Arbetsförmedlingens arbete med fas 3. I en debattartikel i ekuriren.se kräver hon åtgärder, som leder till att de människor som har det svårast på arbetsmarknaden får bättre hjälp:

Jag delar inställningen att arbetssökande ska försöka göra sig anställningsbara, självklart leta jobb brett inom olika yrkes- och geografiska områden, överväga studier, praktisera för att hitta lösningar. När de har gjort detta och misslyckats då?

Fas 3-placerade måste kräva åtgärder som leder till stimulerande jobb och försörjning.

ekuriren.se

Arbetsmarknadspolitik

Med en rödgrön regering skulle mellan 50 000 och 100 000 jobb hotas på längre sikt, hävdar Alliansens partiledare i en debattartikel i Aftonbladet:

Skillnaderna i svensk politik blir allt tydligare. Alliansregeringen har presenterat en offensiv budget för 2013 med viktiga investeringar i infrastruktur, forskning och innovation, företagande och unga människors jobbchanser.

Våra politiska motståndare gör i sina budgetmotioner andra, bekymmersamma vägval för Sverige.

Skattehöjningarna är nästan 10 miljarder kronor större än i förra årets budgetmotion. Mot bakgrund av att Socialdemokraternas nya ledning sedan den tillträdde har pratat om näringslivets betydelse framstår skattepolitiken som mycket förvånande.

Aftonbladet

Det råder massarbetslöshet i Sverige och antalet varsel ökar. Regeringen måste nu visa handlingskraft, kräver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet, där han anger fem åtgärdspunkter mot arbetslösheten:

Arbetslösheten ska bekämpas med ekonomisk politik, och i det ingår en väl utbyggd kompetenshöjande arbetsmarknadspolitik. Det saknas idag. Trots det allvarliga läget saknas reella satsningar i regeringens budget för 2013.

Det behövs mer än den förstärkning av det särskilda anställningsstödet som regeringen infört. Nyckeln ligger i att kraftfullt höja taket för lönesubventionerna för att på så sätt öppna upp en större del av arbetsmarknaden för de grupper som är aktuella.

Slutligen måste regeringen inse behovet av en förstärkt arbetslöshetsförsäkring.

Svenska Dagbladet

 

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök