skip to Main Content
– Det Bästa Som Hänt Mig På Mycket, Mycket Länge!

– Det bästa som hänt mig på mycket, mycket länge!

Citatet är från en deltagare efter sin första dag hos oss i BLÅELD-akademien i Farsta. BLÅELD-akademien är vår nya verksamhet i Farsta där våra deltagare erbjuds en fas3-plats som bygger på värdeorden ”meningsfull sysselsättning”.

Sedan årsskiftet har BLÅELD utvecklats enligt plan, vilket är något vi är både vara stolta och glada över eftersom målen är höga. Nya verksamheter har startats i Mariestad, Falköping och Farsta med ett antal entusiastiska deltagare som nu bildar grunden för att fler kommersiella verksamheter kan startas i syfte att generera nya arbetstillfällen.

Att starta nya verksamheter i landet är stort men jag undrar om inte vårt nya arbetssätt inom BLÅELD-akademien är större.

Vårt övergripande budskap till de som hamnat i sysselsättningsfasen/fas3 har varit vikten av att välja anordnare med omsorg. Detta är särskilt viktigt eftersom en bra sysselsättning inte alltid betyder att den är meningsfull. För oss betyder en meningsfull sysselsättning att den leder till arbete.

Meningsfull sysselsättning ska vara våra ledord och samla alla våra olika verksamheter och arbetssätt.
Utgångsläget är att alla deltagare hos oss ska få chans till ett arbete, inte så att BLÅELD ska bli en slutstation i yrkeskarriären utan snarare en språngbräda ut till den öppna arbetsmarknaden. Meningsfull sysselsättning ska därför genomsyra våra verksamheter eftersom vi delar uppfattningen att det är lättare att få ett nytt arbete för den som redan har ett än för den som inget har.

Kvalitet är också ett honnörsord i vårt arbete men som är betydligt svårare att peka på eftersom vad som är kvalitet upplevs olika från person till person. Naturligtvis så är det bra kvalité att många får arbete genom våra verksamheter men för att mäta den upplevda kvalitén så genomförs löpande en kvalitetsenkät bland våra deltagare.

Denna har startats upp under våren och kommer att fortgå löpande framöver i syfte att upptäcka generella avvikelser i hur våra deltagare mår och hur man upplever vårt arbete.

Redan nu kan vi läsa av en del svar från de som startat hos oss under februari och mars och till exempel på frågan om den egna tron på att finna ett arbete har ökat under tiden i BLÅELD visar att 70 % tror mer på chansen att få ett arbete mot tidigare.

Över 90 % skulle gärna rekommendera BLÅELD för en god vän som hamnat i samma situation som deltagaren själv.

Och kanske viktigast om sysselsättningen upplevs som meningsfull för deltagaren så menar cirka 70 % att BLÅELD-akademien är en meningsfull sysselsättning.

Trots att endast några få månader gått sedan BLÅELD-akademien startades så får vi inte glömma att den bygger på våra erfarenheter som fas3-anordnare i nära tre år. Den största och viktigaste lärdomen har då varit att, för att citera Albert Einstein – Om vi gör som vi alltid gjort kommer vi också att nå samma resultat som vi alltid gjort. Därför är det viktigt att vi som anordnare vågar och har kraften att medverka till att inte enbart erbjuda en bra sysselsättning utan att den också tydligt visar hur den leder till arbete.

Våra mål är mycket högt satta inför framtiden, både vad gäller utvecklingen av verksamheten men framför allt, att fler ska komma i arbete.

Valet av anordnare kan därför vara ett av de viktigaste valen i en långtidsarbetslös persons yrkesliv. Om deltagaren väljer BLÅELD så är det vårt ansvar att ge deltagaren möjligheter utöver det som annars är normalt.

Med detta så önskar vi alla våra deltagare, medarbetare och våra kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen och alla långtidsarbetslösa en riktigt varm och skön sommar och att vi får se fler nya deltagare till hösten.

 

Back To Top
×Close search
Sök