skip to Main Content
Intervju Med Lasse Reuterberg Del 1

Intervju med Lasse Reuterberg del 1

Lasse Reuterberg är ordförande i det program som omnämns som Fas 3 eller som det numera kallas sysselsättningsfasen, inom Blåeld. Det i sin tur är en underorganisation till Blå Bandet. Verksamheten bedrivs i nya fräscha och större lokaler i Farsta. Närmare bestämt på Mårbackagatan 19.

Han är gift med Ingalill Söderberg, även hon verksam inom rörelsen. Tillsammans har de tre barn, och Lasse har även tre barn och fyra barnbarn i ett tidigare äktenskap. Han har genomgått en tekniskgymnasial utbildning med inriktning på informationsteknik.

De arbeten som Lasse har utfört har han gjort  både som anställd och egen företagare. På Göteborgs-tidningen arbetade han  både som fotograf och bildredaktör under några år. Sedan inleddes tiden med egen bildbyrå. Uppdrag bl.a för AP under OS i Sarajevo, och försäljning till svenska dagstidningar, men även till större svenska bolag och firmor.

Något som en del inte känner till är att Lasse Reuterberg även har erhållit en guldkassett. Han blev tillfrågad av bostadsbolaget “Poseidon” som skulle ha en kickoff till ett nybyggt bostadsområde. Namnet på projektet var “Ny våg”. Lasse gjorde det han hade blivit ombedd att göra. Det blev så väldigt lyckat att kassetterna delades ut till samtliga hushåll, och summan av kassetterna uppgick till 25000 stycken. Vilket i sin tur räckte för en guldkassett. Detta hände 1994. Hur blev det då Blåeld och Blå Bandet?

1999-2009 jobbade Lasse på Poolia 2 Tusen som VD. Det är en förening för Idrott i Samverkan. 2010 kom han till Blå Bandet för att ta itu med uppgiften om ett alkoholförebyggande arbete,  ANT-bussen, Vuxenkontraktet, Barnens Hus, samt Ingen alkohol före 18. Så småningom fick han ett uppdrag från riksförbundet Blå Bandet med kampanjen Idrott utan Alkohol, som mynnade ut i jobbet som sammankallande i frågorna gällande Blå Bandet. 2010 blev ett innehållsrikt år för Lasse. Under våren blev han vald till ordförande i Stockholms Läns Blåbandsdistrikt och under hösten startade han Blåeld.

Lasse hyser även planer inför framtiden med utgångspunkt av Blåeld Akademien. Tanken är att det ska vara en introduktion och värdegrundande organisation för nytillkomna deltagare. Det kommer att ingå diverse kursmaterial, allt efter vad som efterfrågas.  Han kan även tänka sig att bjuda in föreläsare av olika slag, handläggare från Af,  för att kanske få svar på vad som händer i just din bransch, eller om du kanske skall välja ett annat yrkesområde.
Fackombud, politiker och A-kassan är fler presumtiva föreläsare som Lasse har planer på att locka ut till Farsta. En gång i månaden är det det tänkt att en sådan träff ska hållas.
(Intervjun med Lasse fortsätter i del 2 senare.)

Back To Top
×Close search
Sök