skip to Main Content
Kompetenta Anordnare På Möjligheternas Mässa

Kompetenta anordnare på Möjligheternas mässa

Mässan i Stockholm hade arrangerats av Arbetsförmedlingen City och “Kompetenta Anordnare” som är ett nätverk av fas 3 anordnare som är att betrakta som seriösa. Bland deltagarna märktes både kurser på Studiefrämjandet, men fram för allt en hel del sociala företag hade valt mässan för att visa upp sig och sina verksamheter. Några (liksom vi inom Blåeld) har en hel del verksamheter.

Skyddsvärnets Vårdkedja för att ta ett exempel, de har inte bara vård av olika slag, familjevård, arbetsträning, och boendestöd, utan driver även ett Konferens & Kontorshotell. Där söker de fas 3 del-tagare för uppgifter och utbildning inom konferens, reception, vaktmästeri, med mera. Folkets hus i Sundbyberg söker även de medarbetare som nu är i fas 3. Händiga vaktmästare, utåtriktade datakunniga men även matintresserade kökskunniga var välkomna att söka.

Trappstegen söker även de medarbetare i fas 3. Det är ett socialt företag som drivs av tre Verdandiorganisationer i Stockholmsregionen. De har bland annat en syateljé som syr på beställning, men även utför enklare reparationer och ändringar. Garaget är deras secondhandbutik på 850 kvm.

Äldrestödjare och Klassmorfar delade bord och är som namnet antyder, en form av extra anhörig. För att bli en äldrestödjare krävs en kortare utbildning, där bland annat lagar & regelverk är det viktigaste. Där får man en orientering i socialtjänstlagen samt en del genomgång av andra viktiga lagar. Klassmorfar är en ideell förening som startade 1996, och framför allt verka för en ökad vuxennärvaro i grundskolan.

Botkyrka Kvinnoresurscenter är en mötesplats för aktiva kvinnor med olika kompetenser. De erbjuder språkträning, datakunskap syverkstad, och har även en starta eget-rådgivning. Tanken med ett kvinnligt resurscentrum är att stärka kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Jag pratade en stund med Christian Bergh (Af city) efteråt. Han sa att en utvärdering skulle ske inför den nästkommande mässan (11 maj), och Igor Rankuvic (även han Af) som sa att det skulle bli regelbundna uppföljningar med kvalitetskriterier. Det var ett tjugotal anordnare anmälda, men alla var inte där. Deltagarantalet (fas 3) kunde varit bättre (Richard Hanssons ord), men det ramlade in fler fram på eftermiddagen.
Nu har jag gjort så mycket reklam för andra anordnare, så ni som läser det här kanske blir nyfikna på oss. Jag säger bara: Välkomna till våra informationsmöten. Tisdag 13/3 och torsdag 15/3, mellan klockan 14-16. Mårbackagatan 19 i Farsta. Tel: 08-605 79 00

 

Back To Top
×Close search
Sök