skip to Main Content
Akademien – Introduktionen Till Blåeld

Akademien – introduktionen till Blåeld

Den 1 februari kommer Blåeld Akademien att dra igång på allvar i våra nya lokaler i Farsta. Akademien fungerar som en introduktion till vår verksamhet för våra nya deltagare som befinner sig i sysselsättningsfasen inom Jobb och utvecklingsgarantin.

Vad gör Akademien?
Inom akademien får individen professionellt stöd i att analysera sina styrkor och svagheter, att forma sina framtidsplaner och att hitta en ny framtida sysselsättning.

Hur gör Akademien?
Att vara en del av BLÅELD är att vara en del av en lärande och utvecklande process.
I första delen av processen analyserar vi gemensamt bakgrunden till den situation deltagaren befinner sig i. Vad har hänt och varför? Hur kan vi vända hot till möjlighet? Syftet är dels att vilja och kunna ta farväl av det som varit, dels att skapa ökad självinsikt och förmåga att gå vidare och se framåt.

Därefter kartlägger vi kunskaper, erfarenheter och tidigare arbetsresultat kopplat till individens personlighet, motivation och ambitioner. Realistiska mål och handlingsplaner läggs fast.

I nästa fas startar en rad praktiska övningar som syftar till att nå dessa mål.

I den senare delen av processen läggs tyngdpunkten på att fungera som bollplank och mentor när individen söker nya alternativ och utmaningar, antingen inom något av de sociala företag som är BLÅELDs bas eller någon annanstans på arbetsmarknaden.

Kombinationen av det stöd våra lärare och mentorer kan ge och de möjligheter Arbetsförmedlingen erbjuder innebär stor trygghet och bättre möjlighet att snabbt komma vidare i arbetslivet för den som temporärt hamnat utanför.

Individ och grupp.
Utgångspunkten för arbetet är alltid individens förutsättningar.
I första delen av processen analyserar vi tillsammans bakgrunden till den uppkomna situationen. Vad har hänt och varför? Vad ledde fram till den nuvarande situationen? Hur kan vi vända hot till möjlighet? Syftet är dels att vilja och kunna ta farväl av det som varit, dels att skapa ökad självinsikt och förmåga att gå vidare och se framåt.

Därefter kartlägger vi kunskaper, erfarenheter och tidigare arbetsresultat kopplat till individens personlighet, motivation och ambitioner.

1. Analys och nulägesinsikt
Steg ett leder fram till en kunskapsplattform om egna förutsättningar, utifrån vilken personen bättre kan söka sin nya verksamhet. Det gäller dessutom att må bra fram till nästa jobb. Här går vi igenom:
•    Omställningsproblem
•    Personliga förutsättningar, läggning och erfarenheter
•    Tidigare befattningar
•    Starka och utvecklingsbara sidor
•    Framtidsplan och målformulering – ny plattform

2. Aktivitetsplanering
I steg två skapas verktyg och förmedlas kunskaper för att på ett bra och effektivt sätt nå ut på arbetsmarknaden, med koncentration på:
•    Självbild och självkänsla
•    Kunskap om vad som efterfrågas på arbetsmarknaden
•    Mina meriter och kvaliteter
•    Personpresentation
•    Referenser – vem och när

3. Bearbetning
I steg tre förvärvas kunskaper för att på ett träffsäkert sätt bearbeta marknaden, inte minst för att finna icke utannonserade befattningar. Ett ändrat synsätt på omgivningen leder till ett utökat kontaktnät. Under steg tre fokuseras arbetet på:
•    Marknadsbearbetning med bland annat direktkontakt med tänkbara arbetsgivare
•    Kontaktnät
•    Aktivitetsuppföljning
•    Utvärdering

4. Push och support
•    Uppföljning
•    Mentorskap

Back To Top
×Close search
Sök