skip to Main Content
Våra 6 Populäraste Nyheter 2011

Våra 6 populäraste nyheter 2011

Som en idéburen organisation i den sociala ekonomin vill vi i Blåeld synliggöra de värden som vi står för. Det gör vi bl.a genom att blogga, fotografera, göra bilder, skriva och samtala om våra verksamheter och värden. Ett av målen är att uppmärksamma behovet av att förbättra förutsättningarna för kooperativt företagande och dess möjligheter att skapa fler nya jobb.
Här kan du ladda ner och läsa mer om idéburet företagande i broschyren “Program för ökat och utvecklat idéburet företagande” från KFO.

Som en del i att nå ut med vårt budskap startade Blåeld Media den här nyhetssidan och här följer en sammanställning av de sex populäraste inläggen under hösten 2011:

  1. Blåeld – Det första året. Lasse Reuterberg sammanfattar Blåelds första år.
  2. Möte för fas 3 anordnare. Nät­ver­ket Kom­pe­tenta anord­na­res möte på Prin­cess Hall.
  3. Blåeld i Huddinge – Ett bra exempel på fas 3.
  4. Blåeld i Skövde – Från ruinens brant till framgång.
  5. Tidningen Arbetsmarknaden intervjuar Blåeld i Huddinge.
  6. Tjejhuset — Årskrönika och framtidsplaner. Ett inlägg från Pirita Jaaksi.

 

Back To Top
×Close search
Sök