skip to Main Content
Möte För Fas 3 Anordnare

Möte för Fas 3 Anordnare

Lasse Reuterberg, projektledare inom Blåeld, hälsade trettiotalet Fas 3 anordnare välkomna till nätverket Kompetenta anordnares möte på Princess Hall.
Kompetenta anordnare är ett kompetensutvecklingsprojekt för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom Fas 3. Projektet drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion  och Civilförsvarsförbundet. Det sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Fas 3
En fas 3 anordnare är lika med en arbetsgivare, men de får betalt för att hålla oss långtidsarbetslösa i meningsfull sysselsättning, som oftast inte är det. De flesta kan väl anses som seriösa, men långt ifrån alla, eftersom det är lätt gjort att utnyttja den arbetskraft som i stort sett är kostnadsfri.
En annan fråga gällde bland annat att man som anordnare skulle  få en titel som efter en kurs: Kompetenta Anordnare. Det är alltså ett bevis att man kanske har fått lov att gå en form av kurs eller utbildning, för att få ta sig an deltagare ur fas 3 programmet. Det kan vara en “Utbildningskatalog”, eller Handboken, som faktiskt finns, men jag tror att det inte är så många som känner till den, eller ännu mindre, har läst den..

Avgifter
Ett annat förslag var att avgiftsbelägga de som som blir godkända som Kompetenta Anordnare, (vilket även kan sortera bort de oseriösa anordnarna från marknaden). Att man då får en kvalitetsstämpel. Avgiften,eller medlemsavgiften, föreslog Lasse att den skulle vara av trappstegsmodell. Alltså desto mer deltagare, ju högre månadsavgift.Då det ännu inte är beslutat om KA:s uppgifter och den service till medlemmarna som skall erbjudas, så det är också svårt att se vilka kostnader som skall täckas, och då får förslaget ses som en utgångspunkt varifrån en diskussion kan utvecklas. Avgiften ska komma att gälla från januari 2012 fram till en mer formell årsstämma, våren 2012.

Nyheter
Projektet Tre Fas, är ett projekt som de  senaste två åren har utvecklat ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och den sociala ekonomin som har visat sig vara värdefullt. Det sistnämnda avser organiserade verksamheter och samhälleliga ändamål, de bygger även på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ stiftelser och liknande organisationer. Den sociala ekonomin drivs av allmännyttiga eller medlemsnyttiga som främsta drivkraft, alltså inget vinstintresse. Mer om “Guldkorn” från projektet Tre Fas kommer vi att skriva om senare.

Deltagarantal per anordnare
En av frågorna som togs upp var antalet deltagare per anordnare. Arbetsförmedlingen förordar ju 20 , personer per anordnare vilket så gott som alla på mötet fann att vara för mycket. Maxantalet borde stanna vid 10, men det beror ju också i viken bransch eller sysselsättning, eller i vilken status deltagarna befinner sig i. En del kan ju vara i “dålig form”, eller ha andra former av funktionsnedsättningar.
Deltagarna skall ha handledare, inte rätt till handledare. Det var en fras som jag tyckte skulle vara värt att notera, med tanke på hur många oseriösa anordnare som figurerar på marknaden.
Med Coompanion kommer ett serviceavtal att ingås med. Kostnaden blir 500/år, och då är två nyhetsbrev samt 1 halvdagskonferens inkluderad. 35 medlemsorganisatiner har fått förfrågan att vara delaktiga i Coompanion. Olika förslag framkom på mötet så jag tar med några av dem.
1. En liten förtroendegrupp, med ett sekretariat och en ekonomiansvarig.
2.Styrgrupp med 6 deltagare, 5 personer samt en sekreterare.
3.”De Vises Råd”, bestående av 6 personer. Dessa kommer att bestå av: Lasse Reuterberg, Birgitta Israelsson, Simon Safari, Maria Björklund, Lena af Riesling och Reidar Persson.

Birgitta Israelsson meddelade sin avgång, hennes projekt var avslutat, men jag tror nog inte att hon måste sälla sig till våran skara. Förmodligen stundar nya planer för hennes räkning.

Back To Top
×Close search
Sök