skip to Main Content

Blåeld Huddinge, ett bra exempel på fas 3

Med hjälp av Blåeld och sin handläggare på arbetsförmedlingen fick en av våra deltagare, Eva, hjälp att genomgå en baristautbildning på JB Kompetens i Sundbyberg. Gratis. Detta gäller dock enbart de som är inskrivna på arbetsförmedlingen, samt med bistånd av sin handläggare. Kursen var på 5 veckor, varav 2 var teori, och 3 var yrkespraktik på något välrenommerat café. Samt att man efter avslutat program erhöll både ett diplom och intyg för framtida bruk. Om du tycker att detta låter intressant så ta kontakt med din handläggare på arbetsförmedlingen för hjälp, JB Kompetens hade fler kurser, både inom restaurang, men även inom många andra yrkeskategorier.

Då Eva skall basa över caféverksamheten måste hon även lära upp den övriga personalen som skall arbeta i Huddinge. Ingen av dom har ju någon cafévana, men dom hade heller ingen målarvana, men det har ju gått bra ändå. De enda proffs som har behövts att anlita är de som har jobbat med rörarbete och elektriciteten.

I det stora hela var Eva nöjd med kursen, men hade gärna sett att det var mer praktik.
Det är ännu inte bestämt vad som skall serveras i caféet. Kaffebröd till att börja med, sedan beror det på tillgång, efterfrågan och önskemål.

Back To Top
×Close search
Sök